Basisrente (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

De basisrente, of het basisrentetarief, is het rentetarief dat een centrale bank – zoals de Bank of England of de Federal Reserve – in rekening brengt om geld uit te lenen aan commerciële banken.

Hoewel commerciële banken vrij zijn om hun eigen rentetarieven te bepalen voor lenen, worden de tarieven die zij rekenen voor leningen en die zij bieden op spaargelden, doorgaans afgeleid van de basisrente. Hierdoor kunnen centrale banken de basistarieven gebruiken om consumptie aan te moedigen of te ontmoedigen, afhankelijk van de staat van de economie.

Bijvoorbeeld in de jaren na de recessie hielden de centrale banken de rentetarieven op een recordlaagte. Dit leidde er op zijn beurt weer toe dat veel commerciële banken lage rentetarieven rekenden op leningen aan klanten, maar ook lage rentetarieven boden op geld dat op rekeningen stond. Als de kosten van lenen laag zijn en het voordeel van sparen minimaal is, zouden consumenten in theorie moeten worden aangemoedigd om geld uit te geven in plaats van het op te sparen, om zodoende het bedrijfsleven en de economie te stimuleren.

Centrale banken geven regelmatig overzichten uit met gegevens van hun beleid inzake basisrentes. In de economische kalender kunt u zien wanneer de volgende uitgave is.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com