Risico (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

Binnen het beleggen zijn risico's de manieren waarop een belegging een negatief resultaat kan opleveren.

In het algemeen wordt bij het bepalen van een handelsstrategie het potentiële risico van een transactie afgewogen tegen het potentiële rendement. Als een transactie een groter risico heeft, moet er kans zijn op een groter rendement opdat het risico de moeite waard is.

Er zijn twee grote risico's inherent aan beleggen:

Marktrisico

Marktrisico, ook wel systematisch risico genoemd, is het soort risico dat kan leiden tot verliezen als gevolg van negatieve koersbewegingen. Marktrisico is van invloed op de volledige markt en kan dus niet worden voorkomen door portefeuille diversificatie.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat het handelen in een bepaald bezit invloed heeft op de prijs van het bezit. Dit kan gebeuren omdat het bezit minder liquide is, wat betekent dat er niet genoeg beleggers op de markt zijn om mee te handelen. Dit kan ook gebeuren indien een van de deelnemers aan uw transactie niet aan de financiële verplichtingen voldoet.

Meer over IG Training

Verschillende markten brengen verschillende risiconiveaus met zich mee en de bijbehorende risico's moeten daarom anders worden beheerd. Raadpleeg onze handleiding voor meer informatie.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com