Equity (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

Bij het handelen kan equity verschillende betekenissen hebben. In het algemeen betekent dit het eigendom van een bezit zonder enige schuld te hebben.

Wanneer u met een hefboom margehandel bedrijft, is uw equity gelijk aan de totale waarde van uw open posities min het totale schuldbedrag dat is gebruikt om de betreffende posities te openen.

Equity kan ook refereren aan activa of aan de aandelen van bedrijven die samen de totale eigendom vormen (ook bekend als het aandelenkapitaal). Beleggers in aandelen worden ook wel equity-beleggers genoemd, en het kopen van aandelen in een bedrijf wordt ook wel deelnemen in de equity van het bedrijf genoemd.

Meer over beleggen in aandelen

Meer informatie over het verhandelen van equity in onze sectie over aandelenhandel.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com