CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vilka faktorer påverkar valutakursen för den amerikanska dollarn (US-dollarn)?

Det finns olika sociala, politiska och ekonomiska faktorer som får den amerikanska dollarkursen att stiga och sjunka. Upptäck faktorer som påverkar dollarkursen i en ständigt föränderlig global ekonomi.

USD Source: Bloomberg

Vad styr dollarkursen?


Det finns sex grundläggande faktorer som påverkar valutakursen för den amerikanska dollarn. Dessa innefattar ekonomiska resultat, utbud och efterfrågan på valuta, inflation samt geopolitiska faktorer. Mer information om dessa finns nedan.

Läs mer om valutahandel (forex trading)

1. Förändringar i styrräntan

Styrräntan är en av faktorerna som påverkar valutakurser. Styrräntan är den räntesats till vilken kommersiella banker lånar ut extra reserver till varandra över natten. Vidare påverkar målräntan valutakursen, vilken bestäms av kommittén Federal Reserve’s Open Market och som fungerar som basränta för att kontrollera tillgången på pengar i USA.1

Regleringar som styr kommersiella banker i USA kräver att en viss procentandel av det totala kapitalet behålls i reserver. Detta fungerar som en säkerhet mot bankens finansiella stabilitet och solvens.1

I en ständigt föränderlig miljö kan banker ha över- eller underskott av de dagliga reserver som krävs. När det finns ett underskott av reserver tar banken ut dagslån från andra banker. När det finns ett överskott lånar banken ut till andra banker.1

Styrräntan påverkar inflationen, kort- och långsiktiga räntor samt valutakurser och används för att kontrollera dessa kostnader. Ju högre styrräntan är, desto dyrare blir banklån, bostadslån eller hypotek, och kreditkort kostar mer att betala tillbaka.2

Förutom att ge effekt på andra räntor fungerar styrräntan även som en slags basränta som styr tillgången på pengar i den amerikanska ekonomin.2 När det finns en större efterfrågan på den amerikanska dollarn, vilket ofta händer när det finns brist på valutan, ökar dess monetära värde.

När styrräntan stiger och det blir dyrare att låna pengar tenderar ekonomins välstånd att öka. Det leder dock också till att inflationen slutar stiga.

Läs mer om Federal Open Market Committee

2. Efterfrågan på valuta

US-dollarn har främst använts som en fast valutakurs. Detta hänvisar till när regeringen inför fasta valutakurser för sin nationella valuta mot ett annat lands, i detta fall den amerikanska dollarn. Vissa länder använder den amerikanska dollarn som ett betalningsmedel, vilket sker till exempel i Ecuador, Puerto Rico och Zimbabwe.

Att använda US-dollarn som en dominerande valuta leder till en stigande efterfrågan. Detta gör den till en global reservvaluta, eftersom de flesta länder använder den för global handel av råvaror. Centralbanker och stora finansinstitut sparar reservvalutor för att använda i globala transaktioner och för att minska riskerna som förknippas med valutakurser.3

Ett annat hot mot US-dollarns status som reservvaluta har dock dykt upp under senare år – alternativa valutor. Dessa är euro, japansk yen, brittiskt pund samt de mindre reservvalutorna som den kanadensiska dollarn och den australienska dollarn.3

Trots deras små marknadsandelar bland reservvalutorna håller dessa alternativa valutor sakta men säkert på att utmana US-dollarns dominans. Detta kan komma att ge en framtida negativ påverkan på denna valuta.3

3. Inflation

Inflation är den takt i vilken en ekonomis valuta förlorar sin köpkraft över tid. En svagare US-dollar skulle öka priset på importer, vilket leder till en ökad inflation. Detta skulle sätta större press på den amerikanska ekonomin, som nu hanterar ökad inflation och risken att konsumenter förhindras att låna pengar.3

Staten tenderar då att höja styrräntans målränta, vilket leder till en ökning av korta räntor. Detta ökar kreditkostnader, vilket ökar ekonomins välstånd då tillgången på pengar minskar. Det avskräcker dock också konsumenter och företag från att ta fler lån, vilket gör att de sparar och eventuellt får en högre sparränta4

En ekonomisk cykel visar hur inflation påverkar finansmarknaderna. Det blir en ökning av räntan när ekonomin växer och en minskning när ekonomin krymper.

Till exempel är priset på en Mars-chokladkaka som du köper idag sannolikt högre än den var för ett eller två år sedan. Om du köper en vara för 10 $ idag kostar den mer om ett eller två år.

Detta är ett förenklat exempel, men det visar ändå den påverkan som inflationen har på konsumentens köpkraft, vilket tillämpas på kostnaden för både varor och tjänster.

4. Den amerikanska ekonomins utveckling

När den amerikanska ekonomin går bra ökar värdet på dollarn. US-dollarn visade sin motståndskraft efter pandemin. Den studsade tillbaka till sina tidigare nivåer medan räntorna snabbt ökade jämfört med andra globala ekonomier.3 Räntehöjningar är ofta attraktiva för utländska investerare, eftersom de kan tjäna mer på handel med US-dollarn.

Det motsatta skulle stämma om kursen på US-dollarn sjönk på grund av svaga ekonomiska resultat. En väldigt svag US-dollar skulle påverka globala ekonomier negativt. När US-dollarn sjunker i värde leder detta till att andra globala valutor som euroområdet, Kina och Japan också sjunker i värde eftersom deras ekonomiska tillväxt är starkt beroende av exporter.3

Läs mer om de största valutaparen

5. Handelsbalanser

USA:s stora bytesbalansunderskott är ett av de största hoten mot US-dollarn. I nästan fyra decennier har värdet på importerade varor och tjänster i USA varit större än de som exporterats. Detta återspeglas i den höga inflationen, vilket minskar US-dollarns värde.3

Under 2021 ökade USA:s bytesbalansunderskott med 33,4 % (205,5 miljarder $) till 821,6 miljarder $ på grund av den ökade bristen på varor. USA tar även lån från utländska långivare för att finansiera underskottet. Om denna globala ekonomiska ledare inte kan ta sig ur skulderna kan detta påverka värdet på US-dollarn negativt.3,5

6. Politisk instabilitet och oväntade händelser

När geopolitisk osäkerhet blir allt vanligare flyttar investerare sitt kapital till säkrare, mindre volatila valutor som anses mer pålitliga i blåsväder. Det finns flera sådana valutor i världen – US-dollarn är en av dem.

Den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland har också lett till en dominans för US-dollarn då investerare letar efter ett säkrare alternativ och en mer likvid marknad.6 Sedan Rysslands invasion av Ukraina i början av året har kursen för US-dollarn fortsatt att öka.3

Detta följde efter US-dollarns försvagade position jämfört med andra stora valutor, som euron och det brittiska pundet, under pandemins första år. Andra stora valutor innefattar den japanska yenen, kanadensiska dollarn, svenska kronan och schweiziska francen.7

Under de 12 månaderna fram till juni 2022 ökade kursen för US-dollarn med 12 % jämfört med euron, 9 % jämfört med det brittiska pundet och 16 % jämfört med yenen.7

Från februari till mitten av maj i år ökade US-dollarns viktade medelvärde jämfört med de sex andra stora valutorna med 9 % – det högsta på 20 år. Stämningen på marknaden är att US-dollarn kan nå samma nivå som euron i slutet av 2022.7

Hur påverkar krig US-dollarn?

Guldpriset används som ett mått på US-dollarns värde och på investerarnas förtroende för valutan, både i tider av krig och fred. US-dollarns värde mötte dock utmaningar under krigstider, vilket ledde till att andra länder utforskade andra sorters valuta. Om detta hade lyckats kunde det ha försvagat USA:s ställning som en internationell valuta.8

Efter Koreakriget, som utkämpades mellan 1950 till 1953, förlorade USA stora delar av sina guldreserver. Vidare ledde Vietnamkriget, som utkämpades från 1964 till 1975, till en fortsatt förlust av reserverna, vilket fick värdet på US-dollarn att sjunka.8

Det kortsiktiga fallet för den amerikanska dollarn under Irakkriget, som började 2003 och som fortfarande pågår, är inte representativt för värdet på denna dominerande valuta under krigstider.8

Under krigstider kan vissa länder som är inblandade i konflikten utnyttja situationen genom att försöka rubba US-dollarns dominerande ställning. Detta var uppenbart 2007, då Ryssland försökte ersätta den amerikanska dollarn med rubel på finansmarknaderna. Samma år försökte även Iran övertyga länderna i OPEC (Organisationen för oljeexporterande länder) att acceptera euro i stället för US-dollar för olja.8

Detta hade vänt de geopolitiska diplomatiska bestämmelserna från 1970- och 80-talet som lät US-dollarn bli sammanlänkad med värdet på guld, vilket gjort den till en internationell valuta för de global råvarumarknaderna.8

Hur du handlar på valuta och US-dollarn

 1. Välj ett valutapar att handla på
 2. Öppna ett konto eller öva med ett demokonto
 3. Bestäm om du vill gå lång (”köpa”) eller gå kort (”sälja”)
 4. Vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna din första position
 6. Bevaka din position

Med oss kan du handla på US-dollarn genom att välja ett valutapar som innehåller den amerikanska valutan. Valutahandel innebär att en valuta köps medan man säljer en annan baserat på hur varje valuta är värderad på valutamarknaden.

Till exempel visar den aktuella marknadskursen för valutaparet GBP/USD hur många US-dollar det skulle behövas för att köpa ett pund. Andra vanliga valutapar som du kan handla på hos oss är USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD och USD/NZD. Det är värt att notera att inte alla dessa valutapar är tillgängliga genom vår Turbo24.

Hos oss kan du öppna ett tradingkonto för Turbo24, CFD:er och optioner (barriers och vanilla-optioner) – som alla är komplexa finansiella instrument. Ditt kapital kommer att utsättas för risk, och det är viktigt att använda våra riskhanteringsverktyg.

Så här kan du öppna en position hos oss:

Turbo24

Du kan öppna ett Turbo24-konto hos oss för att handla med valutapar. När du handlar med forex via Turbo24 spekulerar du på den underliggande valutans kursrörelser och kommer med andra ord inte att äga tillgången direkt. Du kan köpa långa turbowarranter om du tror att den underliggande valutan kommer att stiga eller korta turbowarranter om du tror att kursen kommer att sjunka.

CFD-trading

Öppna ett CFD-konto och handla på valutor hos oss. När du handlar med CFD:er ingår du ett kontrakt om att utbyta skillnaden i kurs på det underliggande valutaparet från tidpunkten då kontraktet öppnas tills dess att det stängs.

Du kan ta din position på valutans avistakurs och valutaterminer genom att använda CFD. När du handlar med hävstång måste du betala en initial insats – ett så kallat säkerhetskrav – för att öppna en position och öka din exponering mot önskad valuta. Hävstången kan förstora dina vinster, men den förstorar även dina förluster – därför är det viktigt att du hanterar dina risker noggrant.

När du har lämnat in din ansökan verifierar vi dina uppgifter. Om ansökan sedan godkänns kan du sätta in pengar och börja handla. Du kan ta ut dina pengar från kontot precis när du vill.

När du bestämt dig för vilken valutamarknad du vill handla på kan du öppna ett tradingkonto hos oss. Om du känner dig osäker kan du börja med att öppna ett demokonto för att först finslipa dina kunskaper. Ditt demokonto ger dig 100 000 SEK i virtuella medel, så att du kan öva på trading i en riskfri miljö.

Barriers och vanilla-optioner

Du kan ta position på valuta med barriers och vanilla-optioner. Med barrier-optioner kommer din position att röra sig parallellt med den underliggande marknadskursen för bättre kontroll. För att hantera din risk bestämmer du en knock-out-nivå för att automatiskt stänga din position om den når en viss nivå.

Vanilla-optioner är kontrakt som ger dig rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett givet pris på ett givet datum. Du behöver bevaka din position eftersom det underliggande valutaparets kurs kommer att påverkas av många olika faktorer, som exempelvis återstående löptid, volatilitet, etc.

Du kan hantera din risk genom att bestämma en knock-out-nivå när du handlar med optioner och CFD:er, vilket ger dig full kontroll över ditt säkerhetskrav och din risk. Knock-out-nivåer gör att din position stängs automatiskt om den underliggande marknadskursen når din bestämda knock-out-nivå.

Sammanfattning av faktorer som styr värdet på US-dollarn

 • Styrräntan påverkar både inflationen, korta och långa räntor samt valutakurser - och används för att kontrollera dessa kostnader
 • Inflation är den takt i vilken en ekonomis valuta förlorar sin köpkraft över tid. En svagare valutakurs på US-dollarn skulle öka priset på importer, vilket leder till ökad inflation
 • USA:s stora bytesbalansunderskott är ett av de största hoten mot US-dollarn
 • När geopolitisk osäkerhet blir allt vanligare flyttar investerare sitt kapital till säkrare, mindre volatila valutor som anses mer pålitliga i blåsväder
 • Guldpriset används som ett mått på US-dollarns värde och på investerarnas förtroende för valutan i krigs- och fredstider
 • Med oss kan du välja att handla på valutor, bland annat US-dollarn, genom att använda ett konto för Turbo24, CFD:er och optioner


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Utforska marknaderna med våra kostnadsfria kurser

Ta reda på hur aktiehandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna aktieartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på aktier?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 16 000 populära aktier från hela världen
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Agera snabbt på nyheter med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier

Sugen på att handla?

Använd dina nya kunskaper inom trading. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.