CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vilka är de bästa vätgasaktierna att bevaka?

Vätgas är ett billigare och renare alternativ till fossila bränslen – och ren energi är på väg att förändra framtiden. Det finns en rad vätgasaktier att handla på eller investera i, men vilka är de bästa vätgasaktierna bevaka?

På denna sida:


Trading på vätgas: det här behöver du veta

Vätgas finns överallt: Vätgas är den vanligaste gasen i universum – cirka 75 % av all baryonisk materia är vätgas. Det här överflödet av vätgas gör den till en av planetens mest förnybara energikällor.

Vätgas kan utvinnas på många sätt: Traditionellt produceras vätgas genom vattenelektrolys. Dock har flera energibolag nu utvecklat mer effektiva tekniker för att framställa vätgasenergi med minimalt med avfall. Bland dessa finns användningen av fastoxid-bränsleceller, alkaliska bränsleceller och protonutbytesmembranteknik.

Den är en billig källa till rent bränsle: När vätgasenergi används i en bränslecell producerar den minimalt med avfall och har vatten som främsta biprodukt.

Den har stöd från den brittiska regeringen: Regeringen i Storbritannien har som mål att landet ska bli koldioxidfritt senast 2050 – och ett sätt att nå det här målet är genom att främja användningen av vätgas. Ekonomiskt och rättsligt stöd förväntas följa under de kommande månaderna och åren.

Det lockar investeringar: Aktier i vätgasrelaterade bolag har befunnit sig i en uppåtgående trend alltsedan investerare börjat inse potentialen för vätgasenergi. I sin rapport ”Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution” uppskattar den brittiska regeringen att vätgaskraft skulle kunna generera över 4 miljarder GBP i privata investeringar under det kommande decenniet.

I takt med att ESG (kriterierna för miljö-, social- och bolagsstyrning) blir en allt större prioritet för investerare och företag kommer investeringar i vätgasbränsle sannolikt att öka.

Så handlar du på vätgasaktier

Ett sätt att investera i vätgas är genom att handla på vätgasaktier. När du handlar på vätgasaktier genom trading tar du en position på stigande och fallande priser utan att behöva äga aktierna. Du ”köper” aktierna (går lång) om du tror att priset kommer att stiga och du ”säljer” aktierna (går kort) om du tror att det kommer att falla.

Hos IG kan du handla på vätgasaktier med CFDs – derivat som handlas med hävstång. Hävstången gör det möjligt att få full marknadsexponering för en initial insättning, som kallas säkerhetskrav. Men tänk på att även om hävstångseffekten kan öka dina vinster, kan den också öka dina förluster – så det är viktigt att vidta åtgärder för att hantera din risk.

Att köpa (gå lång på) vätgasaktier

 1. Öppna ett konto eller logga in och gå till vår tradingplattform
 2. Sök efter en möjlighet
 3. Klicka på ”köpa” i orderfönstret
 4. Välj positionsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna och bevaka din långa position

Att sälja (gå kort på) vätgasaktier

 1. Öppna ett konto eller logga in och gå till vår tradingplattform
 2. Sök efter en möjlighet
 3. Klicka på ”sälja” i orderfönstret
 4. Välj positionsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna och bevaka din korta position

Topp 3 vätgasaktier

De bästa vätgasaktierna i Storbritannien är de som ger direkt åtkomst till vätgasmarknaden. Det finns tre specifika vätgasteknikaktier på AIM (den alternativa investeringsmarknaden), där mindre företag med tillväxtpotential återfinns. Aktierna är:

 1. Ceres Power
 2. AFC Energy
 3. ITM Power

Ceres Power

Ceres Power är en pionjär inom tillverkning av fastoxid-bränsleceller – ett lågenergi- och lågkostnadssätt att framställa vätgas. Företaget är baserat i West Sussex, noterades på AIM år 2004 och har ett marknadsvärde på över 2 miljarder GBP.

Företaget har särskilt ökat sitt fokus på vätgastillverkning under de senaste åren och gått ihop med ett antal internationella varumärken för att säkra finansiering- och distributionskanaler i takt med att produktionen skalas upp.

Handla Ceres Power-aktier

AFC Energy

AFC Energy är en av de ledande brittiska leverantörerna av alkaliska bränslecellssystem (eller AFC). Alkaliska bränsleceller är kända för att vara otroligt effektiva och används i allt från eldrivna fordon till rymdfärjor. I sin årsrapport för 2020 meddelade AFC Energy sina planer på att skala upp sin tillverkningsanläggning i Surrey för att möta den växande efterfrågan på dess bränsleceller.

I juli 2020 avslutade företaget en övertecknad insamling på 31,6 miljoner GBP för att stödja dess tillväxt. Denna stora tillväxtpotential har uppmärksammats av investerare, som har fått efterfrågan på AFC:s aktier att skjuta i höjden sedan början på 2021.

ITM Power

ITM Power producerar elektrolysörer, som är ett koldioxidsnålt sätt att generera vätgas baserat på protonutbytesmembranteknik (PEM). Det 20 år gamla företaget är på väg in i en tillväxtspurt – det har nyligen avslutat konstruktionen av sin ”gigafabrik” i Sheffield, och när fabriken når 60 % av kapaciteten planerar det att bygga en till.

Mellan 3 april 2020 och 3 april 2021 mer än fyrdubblades ITM:s aktiepris som ett svar från investerarna på tillväxtplanerna samt på grund av den ökande medvetenheten om fördelarna med vätgaskraft.

Handla ITM Power-aktier

Hur ser framtiden ut för vätgas?

De globala marknaderna för vätgaskraft växer av flera skäl.

1. Ökningen av investeringar i ESG (miljö-, social- och bolagsstyrning)
Sett globalt kommer det stora intresset för investering i ESG sannolikt att dra ny uppmärksamhet till marknader för ren energi, som vätgas, i takt med att alltfler företag och investerare allokerar delar av sina investeringsportföljer till ESG.

2. Den brittiska regeringen har satt ambitiösa nya mål för grön energi
I Storbritannien har vätgaskraft specifikt lyfts fram som en framtida tillväxtindustri och ett sätt att hjälpa landet att uppfylla dess mål om netto-noll-koldioxidutsläpp fram till 2050. Den kommande rapporten om den brittiska vätgasstrategin ämnar beskriva möjligheterna och begränsningarna för att använda vätgaskraft som ett alternativ till fossila bränslen.

Den brittiska regeringens ”Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution” har satt upp ett mål om att utveckla fem gigawatt av vätgasproduktion med låga koldioxidutsläpp fram till 2030. Fram till 2023 kommer regeringen att arbeta tillsammans med industrin för ren energi i syfte att göra det möjligt att blanda in upp till 20 % vätgas i gasdistributionsnätet för alla anslutna hushåll.

3. Mer privata och offentliga investeringar väntas inom vätgas
Rapporten ”Green Industrial Revolution” fastslog att ”pådrivningen av tillväxten av vätgas med låga koldioxidutsläpp kan leverera ... över 4 miljarder GBP i privata investeringar under perioden fram till 2030” samt ”besparingar på 41 miljoner ton koldioxidekvivalenter mellan 2023 och 2032, eller 9 % av Storbritanniens utsläpp år 2018”. Dessa planer kommer att understödjas av en så kallad ”Net Zero Hydrogen Fund” på 240 miljoner GBP.

Det hela tyder på en möjlig robust framtid för vätgasaktier i Storbritannien när regeringens plan för ren energi nu tar form.

4. Energigiganter diversifierar med ren energi
Energigiganterna BP, Enegix och Siemens Energy har redan börjat utforska vätgasutveckling. BP har tittat på en ny produktionshubb för vätgas på Englands nordostkust som kan växa till en produktionskapacitet på 1 gigawatt fram till år 2030.

5. Framväxande möjligheter för vätgasbränsle
Boomen för eldrivna fordon kommer troligtvis att öka populariteten för vätgaskraft. Bränsleceller med vätgas är otroligt energieffektiva och till skillnad från batteridrivna elbilar kräver de inte långa perioder av uppladdning. Toyota Mirai är ett tidigt exempel på tekniken för bränsleceller med vätgas i eldrivna fordon.

De bästa vätgasaktierna – sammanfattning

 • Ceres Power, AFC Energy och ITM Power är bara tre brittiska företag som fokuserar på produktionen av vätgas just nu
 • I takt med att tillverkningen blir billigare och mer energieffektiv kan andra företag ansluta sig till dem
 • Samtidigt har världens ledande energileverantörer blivit mer uppmärksamma på vätgaskraft och den brittiska regeringen har åtagit sig att utöka landets användning av vätgaskraft under de kommande åren
 • Detta gör vätgas till ett spännande segment av marknaden för ren energi, med gott om utrymme för tillväxt på medellång och lång sikt

Publicerad : 2021-11-03T05:47:35+0000


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.