Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är förhandel och hur fungerar det?

Förhandel är trading med tillgångar – främst aktier – före ordinarie handelstid. Lär dig hur förhandel kan ge dig ett försprång gentemot konkurrenterna och hjälpa dig att reagera på nattens nyheter före andra traders.

trading Source: Bloomberg

Vad är förhandel?

Förhandel är processen att handla tillgångar innan marknaderna öppnar. Enkelt uttryckt är det handel före de normala marknadstimmarna börjar. Traders använder rörelser före marknadsöppning för att mäta hur marknaderna kan fungera vid full öppning. De fungerar dock under fler begränsningar och med mycket lägre likviditet än under ordinarie öppettider.

Förhandel är vanligast på grund av ny information om en tillgång. Detta inkluderar penningpolitik, ekonomisk data och företags resultatrapporter. Företag kan till exempel offentliggöra finansiella resultat sent på kvällen, och den första tiden för handlarna att reagera är förhandeln.

I USA kan förhandeln börja så tidigt som kl. 4.00 ET (kl. 9.00 GMT), men den mesta handeln tenderar att ske mellan kl. 8.00 och 9.30 ET (mellan 13.00 och 14.30 GMT).

Tider före börsöppning för andra populära marknader listas nedan:

 • DAX: 08.00 – 09.00 CET (07.00 – 08.00 GMT)
 • ASX: 07.00–10.00 Sydney-tid (21.00 – 00.00 CET)
 • Shanghai Stock Exchange: 9.15 – 9.25 Shanghai-tid (02.15 – 02.25 CET)
 • Hang Seng: 5.15 – 3.00 nästa dag Hongkong-tid (10.15 – 21.00 CET)

Läs mer om hur du handlar med oss före börsöppning

Vilka tillgångar kan jag handla med i förhandeln?

Du kan ta positioner i noterade aktier och index genom förhandeln. Aktier är en populär tillgång att handla med i förhandeln eftersom de vanligtvis har en tillräckligt hög handelsvolym för att se en märkbar förändring i aktiekursen. Småbolagsaktier och aktier med begränsad float saknar i allmänhet likviditet för att generera en tillräckligt hög handelsvolym.

Med indexhandel kan du ta en position på en grupp av större aktier. Vi erbjuder handel med index dygnet runt.

Andra tillgångar, som valutor och råvaror, har inga handelstider före marknaden eftersom de är öppna 24 timmar om dygnet på vardagar.

Helghandel är också tillgänglig för aktier och andra tillgångar som endast handlas mellan måndag och fredag.

Fördelar med förhandel

Förhandel kan vara fördelaktigt som ett sätt att underlätta och reagera snabbare, vilket framgår av följande punkter.

Reaktion på nyheter under natten

Ibland är förhandel det första tillfället att reagera på nyheter som kan påverka en akties pris. Nattens publicering av ekonomisk data som inflation, företagens finansiella resultat eller geopolitisk utveckling kan alla få en aktiekurs att röra sig före marknadens öppnande. På grund av små handelsvolymer är det dock inte säkert att kursrörelser före börsöppning föregår liknande rörelser när marknaderna öppnar.

Möjlighet att konkurrera med andra handlare

Traders med expertis inom teknisk och fundamental analys kan använda timmarna före börsöppning för att få ett försprång i konkurrensen med andra handlare som går in vid normaltid. Om en handlare till exempel tror att ett företags resultat kommer att påverka dess aktiekurs kan de ta en position i den tidiga handeln. Om marknaden rör sig till handlarens fördel gör hen en vinst – om den inte gör det gör hen en förlust.

Bekvämlighet

Handlare gillar också att handla under timmarna före börsöppning eftersom det kan vara bekvämare för dem. Deltidshandlare och nybörjare har ofta inte tid eller resurser att ägna sig åt daytrading under normal arbetstid på grund av andra åtaganden. Förhandel kan vara det bästa alternativet för dessa handlare för att potentiellt tjäna lite extra pengar. Detta gäller även för personer som handlar i andra länder där timmarna före börsöppning kan passa dem bättre.

Risker med förhandel

Det finns flera risker med förhandel, främst på grund av att den skiljer sig från handel under ordinarie öppettider. Securities and Exchange Commission (SEC) listar risker som man bör vara medveten om vid handel före börsöppning.(1)

Dessa inkluderar:

Begränsad likviditet

Handel är beroende av att det finns ett antal andra handlare som är beredda att köpa och sälja dina föreslagna erbjudanden. Eftersom det finns färre handlare kan det vara svårare att genomföra vissa av dessa affärer under förhandeln. Vissa aktier kanske inte handlas alls. Dessa faktorer kan göra det svårare för dig att genomföra en affär.

Stora bid-ask-spreads

Eftersom det är mindre handelsvolym och färre traders kan det vara svårt att anpassa din köpkurs till en säljkurs under timmarna före börsöppning. Det innebär att du kan ha svårt att få lika gynnsamma villkor som under normala öppettider, vilket gör det svårare för dig att genomföra en handel.

Icke-utförande av limitordrar

Många online-handelssystem accepterar endast limitordrar under förhandeln för att skydda handlare från volatilitet. Limitordrar utförs endast till ett angivet pris och säkerställer att du inte köper för mer eller säljer för mindre på din order. På grund av volatilitet kan en tillgångs pris röra sig bort från ditt limitpris. Detta gör att limitordrar före börsens öppnande riskerar att inte utföras.

Osäkra priser och hög volatilitet

På grund av det begränsade antalet transaktioner och den låga volymen är rörelser före börsens öppnande inte på något sätt en indikator på en aktiekurs rörelse under normala handelstider. Priset på en tillgång kan vända eller stanna när börserna öppnar, vilket kan leda till att en handlare som handlat före börsöppning går miste om pengar. Volatiliteten i en aktiekurs kan också öka, särskilt baserat på nyheter under natten.

Konkurrens med professionella handlare

Även om du kan komma före en del av konkurrensen genom förhandel kan du fortfarande ställas inför ny konkurrens som kan vara svår att övervinna. Förhandeln lockar också institutionella investerare, som kan ha tillgång till mer information än privata handlare.

Datorförseningar

Eftersom den mesta handeln på förhandsmarknaden sker online är den utsatt för systematiska datorfördröjningar som kan påverka utförandet, annulleringen eller ändringen av dina affärer.

Hur man handlar i förhandeln

Så här handlar du med oss i förhandeln

 1. Skapa ett konto eller logga in
 2. Välj mellan Turbo24, CFD-kontrakt (contracts for difference), barrier-optioner och vanilla-optioner, och sök efter din möjlighet
 3. Välj "köp" för att gå lång eller "sälj" för att gå kort
 4. Ställ in din positionsstorlek och hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position

Hos oss handlar du med hävstång, vilket innebär att du kan vinna – eller förlora – pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan till och med förlora mer än din insättning, eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till positionens fulla värde. Du bör noggrant bedöma din riskaptit innan du börjar med hävstångshandel och hantera din risk därefter. Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.

Att handla med oss

Turbo24-handel låter dig handla med oss dygnet runt på vardagar, för att potentiellt dra nytta av kortsiktiga prisrörelser med en fast utgångstid, med hävstång från 3x och uppåt.(2) CFD-handel låter dig ta en position på de underliggande prisrörelserna för tillgångar, oavsett om du tror att de kommer att gå upp eller ner.

Barrier-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barriärpris) om tillgången når en specifik barriärnivå inom en angiven tidsram. Vanilla-optioner är liknande, men är standardiserade optionskontrakt som ger dig rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barriärnivå.

Var och en av dessa handelsalternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Överväg att använda våra onlinekurser för att lära dig mer, inklusive hur du hanterar din risk.

Nybörjare på handel? Öva riskfritt med hjälp av vår handelssimulator.

Förhandel sammanfattat

 • Förhandel är processen att handla tillgångar innan de ordinarie börstiderna
 • Du kan vanligtvis handla med aktier före marknadens öppning, men vi erbjuder även helghandel med valutapar och råvaror
 • Förhandel gör det möjligt för handlare att reagera tidigt på nyheter under natten som kan påverka aktiekurserna, vilket kan hjälpa dem att komma före konkurrenterna
 • Riskerna med handel före marknadens öppnande inkluderar begränsad likviditet, stora spreads mellan köp- och säljkurser och utebliven exekvering av limitordrar

 1. Securities and Exchange Commission, 2008
 2. Alla turbos kan handlas 24/5, med undantag för aktier och vissa index (t.ex. HS50) som följer handelstiderna för deras referensbörs(er). Mer information finns här.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.