CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Realvärde definition

Optioner

Hur man beräknar realvärdet varierar mellan olika typer av optioner. För köpoptioner består realvärdet av priset för den underliggande tillgången minus lösenpriset. För säljoptioner består realvärdet av lösenpriset minus priset för den underliggande tillgången.

Det är bara optioner som är in the money som har realvärde. Realvärdet kan inte vara negativt eftersom ett negativt realvärde innebär att optionen antingen är at the money eller out of the money.

Aktier

Olika traders har olika åsikter om vad som utgör aktiers realvärde. Vissa ser främst till starka fundamentala data och andra ser främst till tillväxtpotential eller marknadsförhållanden.

Investeraren kan då välja att köpa eller sälja aktien eftersom det aktuella priset skiljer sig från aktiens faktiska värde. Realvärdet har på detta sätt vissa likheter med en tillgångs teoretiska värde.

Vad är realvärde?

Realvärde är ett sätt at beskriva det antagna eller sanna värdet på en tillgång. Detta stämmer inte alltid överens med det nuvarande marknadsvärdet eftersom en tillgång kan vara över- eller undervärderad. Realvärdet är vanligt förekommande i den fundamentala analysen, något som investerare använder för att värdera aktier, det används även i optionsprissättning.

Besök vårt avsnitt om aktier

Se fundamentala data för olika aktier och börja räkna ut realvärden i avsnittet om marknadsinformation

Exempel på realvärde

Gällande aktiehandel

Realvärde kan ange ett företags ”riktiga” värde enligt en investerares perspektiv. Olika investerare har olika åsikter om vad som utgör aktiers realvärde. Vissa ser främst till starka fundamentala data och andra ser främst till tillväxtpotential.

Realvärde mäter värdet på ett företag från dess fundamentala data medan det också går att extrapolera dess värde från yttre faktorer.

Gällande optionshandel

Optioner har realvärde som anger skillnaden mellan den underliggande tillgångens pris och optionens lösenpris. Metoden för att beräkna realvärdet beror på optionstypen som har köpts. För köpoptioner består realvärdet av priset för den underliggande tillgången minus lösenpriset och för säljoptioner består realvärdet av lösenpriset minus priset för den underliggande tillgången.

Det är bara optioner som är in the money som har realvärde. Realvärdet kan inte vara negativt eftersom ett negativt realvärde innebär att optionen antingen är at the money eller out of the money.

Vid optionstrading bör du även tänka på värdet baserat på yttre faktorer. Värdet baserat på yttre faktorer beräknas om skillnaden mellan optionens marknadspris och dess realvärde. Om en option har en premie på 500 SEK och ett realvärde på 300 SEK är värdet baserat på yttre faktorer 200 SEK.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.