CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

At the money definition

Vad är at the money?

At the money (ATM) är en term som används för att beskriva ett optionskontrakt med ett lösenpris som är identiskt med det underliggande marknadspriset. At the money-optioner handlas ofta livligt eftersom de är så nära att bli vinstgivande.

De har inget realvärde och kommer att medföra en förlust, om du inte utövar din rätt att köpa den eftersom du betalar en premie för den. Optionen får dock ett reellt värde vid ”at the money”.

Inom optionshandel finns det tre sätt att beskriva en options grad av ”moneyness”, (dess monetära värde): ”out of the money”, ”at the money” och ”in the money”. Om priset på en options underliggande tillgång är detsamma som lösenpriset är optionen ”at the money”. Om priset inte har nått lösenpriset är optionen ”out of the money” och om priset har överstigit lösenpriset är optionen ”in the money”. Detta gäller för både köpoptioner och säljoptioner.

Lär dig hur man handlar optioner

Lär dig allt du behöver veta för att börja handla optioner.

Exempel på at the money

Låt oss säga att en trader bestämmer sig för att köpa en köpoption som har ett lösenpris på 12 $. När lösenpriset når 12 $ så är optionen ”at the money”.

Om den stiger ytterligare över denna nivå kommer optionen vara ”in the money”, eftersom den nu har fått ett värde. Men om den faller kommer den att vara ”out of the money” och kan då inte lösas in.

Om tradern bestämmer sig för att istället köpa en säljoption med ett lösenpris på 12 $ skulle den fortfarande anses vara ”at the money” om marknadspriset var 12 $. Den skulle enbart vara ”in the money” om priset på den underliggande tillgången föll ytterligare, men om priset gick upp skulle den vara ”out of the money”.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

*Optioner är endast tillgängliga på professionella CFD-konton.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.