CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

COVID-19 nedstängningar i Kina och oljepriset

COVID-19 nedstängningar har gjort att oljan sålt av, och om dessa nedstängningar dröjer kan oljan fortsätta sjunka då efterfrågan försvinner. En kort i oljan ser därför intressant ut.

De senaste nedstängningarna i Kina som orsakats av COVID-19 har drivit ned råvarupriserna, eftersom rädslan för minskad efterfrågan har ökat. Råvaror har haft en stark utveckling 2022 på grund av det rysk-ukrainska kriget, eftersom bägge länderna är stora producenter av mjuka och hårda råvaror. Hur länge nedstängningarna kommer att vara på plats beror på infektionskurvorna som finns i Kina. Uppskattningsvis är 88,3 % av befolkningen helt vaccinerade, vilket gör att myndigheterna inte är lika motiverade att ha längre nedstängningar av ekonomin som i början av COVID-19 pandemin.

Oberoende av detta har marknadsaktörer aggressivt börjat inprisa alldeles för pessimistiska scenarion, vilket framgår av en ständigt växande flotta av tankfartyg som väntar i vattnen nära Shanghai för att lossa och lasta lastfartyg. Baltic Dry Index har klättrat upp de senaste dagarna, vilket återspeglar ökningar i fraktpriser på grund av nya flaskhalsar i leveranskedjor.

Att ta vara på dessa möjligheter ur ett tradingperspektiv kan göras genom att blanka råvaror som är mest påverkade av den tillhörande efterfrågeförstörelsen orsakad av nedstängningar. Råolja är särskilt känslig på grund av att marknadsaktörer är nettolånga (enligt COT-data) vilket gör det till en crowded trade. Om nedstängningarna fortsätter kommer långa positioner att likvideras och råoljepriset kommer få mer nedåtgående momentum.

Ur ett tekniskt perspektiv är toppen för oljan redan etablerad, och där vi ser att en symmetrisk triangel bildats på den dagliga grafen. Det gör att vi måste vara försiktiga med en mer bullish tes kring oljan, särskilt med tanke på den långsamma likvideringen av långa positioner som framgår av COT-data.

Rädsla för en obalans i utbudet på oljemarknaderna orsakad av USA, Storbritanniens och EUs sanktioner har inte realiserats, eftersom denna olja sakta börjar hitta sin väg till de asiatiska marknaderna, vilket kompenserar för eventuella problem med leveranskedjan som fanns i början av det rysk-ukrainska kriget, eftersom aktörerna på oljemarknaden har anpassat sig till en ny marknadsmiljö.

En attraktiv entry skulle vara när priset ligger något över eller vid VWAP. Råoljevolatiliteten, mätt med OVX, är 51,15, vilket motsvarar en standardavvikelse på 51,15/15,85=3,22 %. När oljepriset är på + 1 STD och VWAP är i närheten skulle detta vara stark entry för en kort i råolja.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Prenumerera på
IGs Morgonrapport

Prenumerera på rapporten som skrivs av IGs marknadsanalytiker. Då får du den direkt till din inkorg kostnadsfritt, varje morgon.

  • Håll dig uppdaterad med de viktigaste händelserna
  • Få inspiration och kunskap om marknaden
  • Följ vår analytikers åsikter om börsläget

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IGs morgonrapport

Med IGs morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IGs marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.