CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Carry trade & geopolitisk risk – den perfekta stormen?

Sedan slutet av november 2021 har euron handlats i en relativt tight range och har haft två misslyckade utbrytningsförsök.

Detta har sammanfallit med att US-dollar index planat ut, eftersom EUR/USD är viktat med 57,6 % i dollar indexet. Som framgås av senaste COT-data har marknadsaktörer varit överväldigande långa dollar-index.

Detta har varit mot bakgrund av ökande ränteförväntningar i USA, vilket kan ses av stigande obligationsräntor. Det finns också skillnader mellan FED:s inflationsförväntningar inom USA och ECB:s i EU. Enligt färska decemberprotokoll från ECB har ECB kommunicerat att de tidigast planerar att höja räntorna 2023. Samtidigt prissätter marknaderna två räntehöjningar från ECB i slutet av 2022.

Om denna diskrepans ökar ytterligare, kommer detta att öka intresset för carry-traden än mer, eftersom räntorna kommer att vara högre i USA jämfört med EU. Detta kommer att vara ett utmärkt tillfälle att korta EUR/USD-paret på lägre timeframes eftersom det kommer vara i linje med utvecklingen på högre timeframes. Med tanke på den övervägande oscillerande karaktären hos valutor skulle det vara klokt att använda en oscillerande indikator som ett CCI-index som entry metod.

Att beräkna den dagliga standardavvikelsen kan vara till hjälp, och handlare kan använda EUVIX, som mäter den årliga EUR/USD-volatiliteten för att få ett dagligt intervall. EUVIX handlas för närvarande på 7,11. För att få det dagliga intervallet tar vi 7,11/15,85=0,448%. Detta motsvarar 1 STD.

En intressant strategi skulle vara att leta efter schemalagda makroekonomiska pressmeddelanden och leta efter eventuella avvikelser mellan faktiskt publicerade data jämfört med konsensusuppskattningar. Detta orsakar vanligtvis volatila prisrörelser och gör att priset når närmare nivåer till sitt dagliga intervall, och skulle visa sig som översålt ur ett CCI-perspektiv. Med andra ord, att leta efter triggers och katalysatorer som kan få priset att avvika avsevärt från sitt medelvärde skulle vara utmärkta möjligheter att initiera en position.

En av de viktigaste och mest volatila händelserna som finns skulle vara FED:s räntebeslut som planeras att släppas den 26e januari 2022. Marknadsaktörer väntar ivrigt på vägledning från FED rörande räntebanan, och mer hökaktiga uttalanden kan leda till betydande prispress nedåt. Eftersom carry-traden blir ännu mer attraktiv. Den högre volatiliteten än vid genomsnittliga volatilitetsmiljöer kring FED-möten ökar sannolikheten för att priset når 2 STD och till och med 3 STD, vilket kräver en justering av stop-loss-nivåerna jämfört med genomsnittliga volatilitetsmiljöer. Annars ökar risken för stop-outs (och till och med gaps över ens stop-loss).

Traders kan antingen använda garanterade stop-lossar eller optioner. Att använda dagliga optioner på IG:s plattform skulle ge utrymme för positioner att fluktuera och inte riskeras att stoppas ut eftersom optionen agerar som en hedge.

Till exempel skulle traders kunna gå in i en kort position vid EUR/USD och köpa ett motsvarande antal köpoptioner som en skyddande försäkring av positionen. Om priset på EUR/USD hoppar visar den underliggande EUR/USD-positionen en förlust men köpoptionerna ökar i värde när de hamnar in-the-money.

Gamma av dagliga optioner är så högt att deltat är nära 1, vilket gör att optionens värde rör sig nära pariteten 1:1 med EUR/USD. Optioner är också flexibla eftersom traders kan inneha både långa och korta positioner samtidigt om man är osäker på riktningen. Detta kan göras genom att effektivt köpa ATM-köpoptioner och säljoptioner, där en kraftig rörelse i endera riktningen kompenserar för förluster på den andra köpta optionen. Att använda optioner blir alltmer viktigt eftersom spänningarna i Ukraina-Ryssland fortsätter att öka stadigt, med rapporter om att Ryssland samlar ansamlar fler trupper.

En fullskalig invasion skulle utlösa allvarliga ekonomiska sanktioner och resultera i en flykt till säkerhet för USD, vilket i praktiken skulle lägga ytterligare press nedåt på EUR/USD-paret.

Följaktligen, ur ett fundamentalt perspektiv, har vi marknadsaktörer som är överväldigande långa USDX, vilket i praktiken är kort EUR/USD, eftersom carry-traden blir mer attraktiv. Utöver detta skulle potentiella geopolitiska risker i Östeuropa kunna skicka USD monumentalt högre. Baserat på EUVIX har marknadsaktörer inte börjat prissätta denna geopolitiska risk medan USD/RUB och USD/UAH har börjat göra det.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IGs morgonrapport

Med IGs morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IGs marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.