Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er børshandlede produkter og hvordan trades de?

Børshandlede produkter er populære blant tradere fordi de tilbyr bred eksponering på tvers av ulike aktivaklasser. Oppdag ulike typer børshandlede produkter og hvordan du kan trade dem med oss.

Trader Kilde: Bloomberg

Hva er børshandlede produkter?

Et børshandlet produkter er et omsettelig finansielt instrument som tett følger et underliggende marked, som indekser, valutaer og aksjer. De er derivater som fungerer ved å ompakke verdien av et underliggende aktivum og notere det på en børs slik at det kan omsettes på et åpent marked.

Som med andre derivatinstrumenter vil prisen på et børshandlet produkt endres basert på svingninger i underliggende. Dette betyr at du potensielt kan tjene på et marked enten det stiger eller synker i verdi.

I likhet med aksjer trades børshandlede produkter på en børs – for eksempel Oslo Børs (OSL) – noe som vanligvis betyr at de kun er tilgjengelige under normale åpningstider på børsen. Noen utstedere har imidlertid begynt å tilby trading døgnet rundt på noen av disse instrumentene, for eksempel Turbo24 – verdens første 24-timers turbo.1

Typer børshandlede produkter

Det finnes mange typer børshandlede produkter som tradere kan få tilgang til. Her er noen populære børshandlede produkter sammen med en grunnleggende definisjon:

 • Børshandlede fond (ETFer): en form for investeringsfond som kjøpes og selges på børser. EFTer sporer vanligvis ytelsen til en referanseindeks og inneholder aktivaene som hjelper den med å oppnå dette
 • Exchange Traded Notes (ETNer): en type børshandlet produkt som lar deg trade utviklingen til en indeks eller eiendel i form av usikret gjeld. Dette betyr at utstederen (vanligvis en bank) priser verdipapiret basert på det underliggende markedet det følger, men ikke fysisk eier det. Fordi ETNer ikke er dekket av noen sikkerhet, kan du tape deler eller hele kapitalen din dersom utstederen ikke er i stand til å betale gjelden til deg
 • Exchange-Traded Commodities (ETCer): omsettelige finansielle derivater som følger utviklingen til en råvare, en gruppe varer eller en sammensetning gjennom en indeks. Noen ETCer kan bestå av en swap agreement, som kan hvis ønskelig sikres. Av denne grunn kan noen ETCer sees på som en type ETN
 • Turbo24: en type turbowarrant (også kjent som en turbo eller et turbo-sertifikat) som tilbyr 24-timers tilgang til utvalgte finansmarkeder, fem dager i uken.1 I likhet med andre børshandlede produkter prises turboer basert på verdien av det underliggende markedet de følger. Som sådan kan tradere ta en long- eller short-posisjon – med den ekstra fordelen av en innebygd «knock-out» som begrenser tapene dine ved å lukke posisjonen når det valgte nivået er nådd
 • Børshandlede instrumenter (ETIer): finansielle verdipapirer som normalt følger en indeks, men som også kan reflektere verdien av en aktivt forvaltet investeringsportefølje. Merk imidlertid at «ETI» noen ganger brukes om hverandre med «ETP» for å referere til den generelle kategorien
 • Børshandlede derivatkontrakter: finansielle derivater som handles på børs i stedet for over disk (OTC) – som aksjeopsjoner og valutafutures
 • Closed-end funds (CEFer): aksjefond som henter kapital ved å utstede et fast antall aksjer som skal kjøpes og selges på en børs, men ikke innløses. Dette betyr at du ikke vil eie aksjer i fondet, men at du trader på fondets verdi med andre markedsaktører på en børs
Grafikk som viser ulike typer børshandlede produkter eller børshandlede produkter, nemlig ETFer, ETNer, ETCer, ETIer, børshandlede derivatkontrakter og CEFer.
Grafikk som viser ulike typer børshandlede produkter eller børshandlede produkter, nemlig ETFer, ETNer, ETCer, ETIer, børshandlede derivatkontrakter og CEFer.

Hva er eksempler på børshandlede produkter?

Exchange traded funds (ETFer) LYXOR ETF CAC 40 Daily Double Short er en av ETFene du finner på plattformen vår. Du kan trade den ved å bruke din kontoen din for CFDer
Exchange-traded notes (ETNer) Exchange-traded notes som er tilgjengelige på vår plattform, som Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN, kan trades med en konto for CFDer
Exchange-traded commodities (ETCer) Vi tilbyr en rekke børshandlede råvarer på vår plattform, slik som Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC. Som de andre ETPene som er oppført ovenfor, kan du trade disse aktivaene med en CFD-tradingkonto fra oss
Exchange-traded instruments (ETIer) Som et alternativ til å få en aktivt forvaltet investeringsportefølje kan du faktisk trade på verdien av en spesifikk diversifisert portefølje ved å bruke CFDer. Et eksempel på dette er BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF
Børshandlede derivatkontrakter Med en konto for CFDer hos oss kan du trade børshandlede derivatkontrakter som barrier- og vanilla-opsjoner – slik som Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - C - EUR
Closed-end funds (CEFer) Som de andre børshandlede produktene på denne listen, kan du trade closed-end funds med oss – for eksempel Invesco CEF Income Composite Portfolio. Åpne en tradingkonto for CFDer eller logg inn for å komme i gang

ETFer, ETNer og ETCer

ETFer, ETNer og ETCer er noen av de mer populære typene børshandlede produkter som er tilgjengelige på markedet. Selv om de kan ha likheter, er det noen forskjeller å være oppmerksom på. Nedenfor er en grunnleggende sammenligning av produktenes nøkkelfunksjoner.

ETFer ETNer ETCer
Nøkkelfunksjoner Et omsettelig verdipapir som holder aktivumet, gruppen av aktiva eller sektoren den følger Et gjeldspapir, nesten som et obligasjon, utstedt av en finansinstitusjon som en bank Et børsnotert verdipapir som nøye følger en enkelt råvare, en gruppe råvarer eller en kurv med råvarer gjennom en indeks
Hvordan få tilgang til dem med oss CFD-tradingkonto CFD-tradingkonto CFD-tradingkonto
Betaler utbytte Nei (vi gjør en justering på dine posisjoner hvis det utbetales utbytte i indeks- og aksjeholdende ETFer. Les mer Nei Nei
Hovedfordel Gjør det mulig å trade på verdien av flere aktiva eller en hel sektor gjennom en enkelt trade, noe som gjør dem mer kostnadseffektive enn å kjøpe hver enkelt Gi tradere muligheten til å få eksponering mot viktige, eksotiske verdipapirer (som valutaer) og nye markeder (som utenlandske fremvoksende markeder) Tradere kan kjøpe ETCer for å få bred eksponering mot en råvare eller gruppe av varer på børs uten å måtte trade futures eller fysisk eie dem
Assosiert risiko Prisen kan avvike fra verdien av aktivumet den følger (kjent som en sporingsfeil) på grunn av en rekke faktorer som kan påvirke avkastningen Fordi dette er et gjeldspapir, kan du miste hele eller deler av kapitalen din dersom den utstedende enheten ikke er i stand til å betale den ved forfall Råvareprisene kan være ekstremt volatile, med noen som beveger seg med mer enn 10 % på en enkelt dag

Tre ikoner som hver representerer en type børshandlet produkt. Den første viser en ETF, den andre er en ETN og den tredje viser en ETC.
Tre ikoner som hver representerer en type børshandlet produkt. Den første viser en ETF, den andre er en ETN og den tredje viser en ETC.

Hvordan trade børshandlede produkter hos oss

Hvordan trade børshandlede produkter

 1. Åpne en konto eller logg inn
 2. Søk etter muligheten din
 3. Velg «kjøp» for å ta en long-posisjon, eller «selg» for å ta en short-posisjon
 4. Angi hvor stor posisjon du ønsker, og ta steg for å håndtere risikoen din
 5. Åpne og overvåk posisjonen din

Turbo24

Turbo24-sertifikater er en type turbowarrant som lar deg handle i markedene 24/51 og kurtasjefritt.2 Disse finansielle instrumentene følger nøye prisen på underliggende aktiva – som indekser, valuta, aksjer, råvarer og kryptovalutaer. Dette betyr at du potensielt kan tjene på svingninger i et marked, enten det er stigende eller fallende.

Du gjør dette ved å ta en long-posisjon når du tror verdien vil øke, eller en short-posisjon hvis du tror det vil synke. Hovedfordelen med å trade Turbo24 er at angir et «knock-out-nivå» for å åpne en posisjon og effektivt begrenser risikoen din før du plasserer ordren. Dette sikrer at du ikke taper mer enn det opprinnelige utlegget.

CFD-trading

Du kan trade børshandlede produkter ved å bruke over-the-counter-derivater som CFDer (differansekontrakter). De lar deg spekulere i prisretningen til et marked – om det vil stige eller synke.

CFDer er giret, noe som betyr at du får full eksponering mot det underliggende markedet for en brøkdel av kostnaden, kjent som marginen. Selv om dette betyr at all fortjeneste kan forsterkes, så vil det også skje med eventuelle tap du pådrar deg.

Vår konto for CFDer gir deg tilgang til tusenvis av finansmarkeder, inkludert ETFer, ETNer, ETCer og andre børshandlede produkter. Det er også ulike måter å trade CFDer på: via spotmarkeder og via futures.

Barriers- og vanilla-opsjoner

Barriers- og vanilla-opsjoner er derivatkontrakter som lar deg trade den fremtidige verdien av et marked. De gir deg rett, men ikke plikt, til å trade et marked til en fastsatt pris, forutsatt at markedet beveger seg forbi ditt valgte nivå før kontrakten utløper.

Vanilla-opsjoner har fått navnet sitt fordi de er den mer tradisjonelle typen alternativer uten tilleggsfunksjoner. På den annen side lar barriers deg trade på både stigende og fallende markeder, med den ekstra fordelen av å velge et knock-out-nivå for å begrense risikoen.

Hvordan trade børshandlede produkter oppsummert

 • Børshandlede produkter er verdipapirer som er børsnotert og kan trades på vår plattform
 • Noen av de mer populære typene børshandlede produkter er børshandlede fond (ETFer), børshandlede verdipapirer (ETNer) og børshandlede råvarer (ETCer).
 • ETFer er en type investeringsfond som søker å følge utviklingen til en referanseindeks
 • ETNer lar deg spekulere i verdien av en indeks eller aktivum i form av usikret gjeld
 • ETCer følger en råvare, en gruppe av råvarer eller en rekke råvarer nøye gjennom en indeks

Fotnoter

1 Alle turboer kan trades døgnet rundt, fem ganger i uka – med unntak av aksjer, som er tilgjengelige til følgende tider: 15:30–22:00 (amerikanske aksjer) og 09:00–17:30 (britiske og europeiske aksjer).
2 Alle posisjoner med Turbo24 som har en nominell verdi på 300 € og over er kurtasjefrie. Alle posisjoner med Bull & Bear og Warranter er kurtasjefrie. Øvrige kostnader tilkommer.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.