CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Off book definisjon

Hva er en off-book-trade?

En off-book-trade viser til aksjetrading som utføres utenfor en børs eller et regulert organ. Disse gjennomføres vanligvis via et OTC-marked (over-the-counter). Off-book-transaksjoner gjøres direkte mellom to parter, utenfor ordrebøkene.

Så snart de to partene har blitt enige om en pris, er det vanlig at en av partene innrapportere tradingen og parametrene på børsen – og et større marked – for å fullføre utførselen «på børs».

Når du trader på børsen, finner tradingen sted direkte på ordreboken, og får økende synlighet for deltakere i et større marked.

Lær hvordan du kan trade aksjer

Les mer om aksjetrading, inkludert hvordan du kan lage en tradingplan og åpne en posisjon.

Eksempel på en off-book-trade

La oss si at du vil kjøpe aksjer i bedriften ABC, mens en annen part vil selge det samme antallet med ABC-aksjer. Ingen av meglerne deres har direkte tilgang til ordreboken, så transaksjonen gjennomføres utenfor børsen. Denne traden var «off-book».

Begge bestemmer seg så for å lage en trading-rapport. Transaksjonen oppføres «på børs», og det blir også opprettet en offentlig fortegnelse over transaksjonen.

Hvis megleren din hadde hatt direct market access (DMA), kunne du ha instruert vedkommende til å plassere en kjøp-eller-selg ordre direkte på ordreboken.

Fordeler og ulemper ved off-book trades

Fordeler ved off-book-trading

Med off-book-ordre er du ikke fullt så avhengig av reglene på en børs eller i et trading-system. Dette betyr at deltakerne kan få større frihet og fleksibilitet til å velge sine egne priser, og til å skissere parametrene for sin egen handel. Motpartene kan sette opp en privat avtale som passer både behovene og målene de har.

Ulemper ved off-book-trading

Med Off-book-trading kan det være større risiko for motpartsmislighold, siden det er veldig få regler eller kontraktsmessige forpliktelser.

For noen off-book-trades finnes ingen offisielle oppføringer i det hele tatt. Ulempen med dette er at off-book-trading ofte brukes av individer som ønsker å skjule adferden sin overfor andre.

Mangelen på offentlige reguleringer kan også gi grunn til bekymringer, siden partene ikke er forpliktet til å rapportere traden på en børs, eller offentliggjøre ordrene overfor et styringsorgan. Og selv når off-book-traden blir rapportert, slik at den er gjennomført «på børs», kan prosessen være tidkrevende og det kan oppstå betydelige forsinkelser. Dette er fordi børsen ikke må registrere traden med en gang.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.