Off book – definisjon

En «off-book»-handel viser til en aksjehandel som utføres utenfor børsen, via OTC-markedet.

Vanligvis skjer dette ved at en pris for handelen blir avtalt mellom to parter før en av partene deretter innrapporterer begge sidene av handelen til markedet for å fullføre utførelsen «on exchange». Denne rapporteringsprosessen kan skje med en viss forsinkelse, avhengig av parameterne som gjelder for den aktuelle børsen, og trenger altså ikke å finne sted umiddelbart.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.