Off book – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

En «off-book»-handel viser til en aksjehandel som utføres utenfor børsen, via OTC-markedet.

Vanligvis skjer dette ved at en pris for handelen blir avtalt mellom to parter før en av partene deretter innrapporterer begge sidene av handelen til markedet for å fullføre utførelsen «on exchange». Denne rapporteringsprosessen kan skje med en viss forsinkelse, avhengig av parameterne som gjelder for den aktuelle børsen, og trenger altså ikke å finne sted umiddelbart.

Kontakt oss

Vår kundeservice er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 9-18.

22 400 240

Du kan også sende en
e-post: kundeservice@ig.com