Børsnotering – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Begrepet børsnotering har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi børsnotering innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

Hva er en børsnotering?

Når et selskap blir børsnotert, betyr dette at aksjene i selskapet blir gjort offentlig tilgjengelig på en børs. Dette kan også omtales som å «gå på børs».

Børsnotering er en av flere metoder selskaper kan bruke for å hente inn kapital. Andre muligheter kan være å finne store investorer, benytte seg av folkefinansiering («crowdfunding») eller bruke overskudd som er beholdt i selskapet.

En vellykket børsnotering kan bringe inn enorme mengder kapital. Da Alibaba ble notert på New York Stock Exchange i 2014, fikk selskapet for eksempel inn mer enn 20 milliarder $. Børsnotering medfører imidlertid også betydelige kostnader, og det innebærer at selskapet må akseptere en større grad av innsyn fra allmennheten og dessuten etterleve børsregelverket.

Et selskap må av disse årsakene gjøre grundige overveielser før en beslutning om børsnotering blir tatt. For tradere kan en børsnotering være en god anledning til å skaffe seg en eierandel i et selskap idet det gjør sin inntreden på aksjemarkedet.

Hva er en børsnotering?

Finn ut hvorfor private selskaper velger å gå offentlig gjennom en børsnotering.

Hos IG

Vi gjør det mulig for tradere å spekulere i potensielle verdiendringer for selskaper som forbereder børsnotering, via gråmarked-tilbudet vårt.

Les mer om IPO trading

For å se en liste over kommende børsnoteringer, se siden vår om IPOer (børsnoteringer).

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.