CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Finansielt instrument definisjon

Hva er et finansielt instrument?

Et finansielt instrument er en pengekontrakt mellom to parter som kan trades og betales. Kontrakten representerer et aktivum for én part (kjøperen) og et økonomisk ansvar for den andre parten (selgeren).

En aktivaklasse viser til formen som et finansielt instrument har, slik som råvarer, aksjer, obligasjoner, derivater eller valuta. Finansielle instrumenter kan skilles i henhold til aktivaklasse og kan videre deles i om de er komplekse eller ikke-komplekse.

Les mer om CFD-trading

Oppdag hvordan CFD-trading fungerer, inkludert hvordan man går long eller short.

Eksempler på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter kan deles i to kategorier: komplekse og ikke-komplekse.

Komplekse finansielle instrumenter

Komplekse finansielle instrumenter krever en dyptgående kunnskap for at tradere skal lykkes når de handler med dem. De vanligste komplekse finansielle instrumentene i trading er derivater. Dette kan være CFDer, futureskontrakter og opsjoner.

Forskjellige derivater har forskjellige fordeler. CFDer er for eksempel egnet for hedging. Siden de er komplekse finansielle instrumenter, er det viktig at tradere gjør seg kjent med nyansene for hvert derivatprodukt før de starter handel med dem.

Ikke-komplekse finansielle instrumenter

Ikke-komplekse finansielle instrumenter kan trades uten en enorm mengde spesialkunnskap. I noen tilfeller krever de bare en startinvestering, og deretter gjør noen andre, slik som en fondsforvalter, investeringer på dine vegne.

Ikke-komplekse finansielle instrumenter kan være aksjer eller egenkapitalinstrumenter, så vel som gjeldsinstrumenter og visse typer investeringsfond.

Egenkapitalinstrumenter refererer til aksjer i selskaper, mens gjeldsinstrumenter inkluderer både statlige og private obligasjoner. Gjeldsinstrumenter kan også referere til preferanseaksjer og typer av pantesikrede verdipapirer – slik som panteobligasjoner.

Investeringsfond omfatter hedgefond og aksjefond. Disse er alle instrumenter som lar investorer samle pengene sine hos en spesialist som er ansvarlig for fondet: fondsforvalteren. Fondsforvalteren vil vanligvis ta investeringsbeslutninger på vegne av investorene.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.