CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Eksponering i finans definisjon

Hva er eksponering?

Eksponering er et generelt begrep som kan referere til en posisjons totale markedsverdi, den totale mulige risikomengden til ethvert gitt tidspunkt, eller hvor en stor del av en kapital som er investert i et bestemt marked eller aktivum.

Det er to typer eksponering: finansiell eksponering og markedseksponering.

Finansiell eksponering forklart

Finansiell eksponering er den kapitalmengden du står i fare for å tape når du investerer i et aktivum, ellers kjent som risiko. Når du investerer er finansiell eksponering begrenset til det beløpet du bruker til å åpne en posisjon – for eksempel hvis du investerer i aksjer som blir fullstendig verdiløse, vil du kun tape det beløpet du har betalt. Men hvis du trader med giring øker eksponeringen fordi kapitalen din blir forsterket utover det første utlegget. Dette er kjent som marginkravet ditt (innskudd). I disse tilfellene kan gevinster og tap bli forstørret.

Markedseksponering forklart

Markedseksponering beskriver den delen av midler eller en portefølje som er investert i en bestemt sektor eller aktivum. Normalt sett er en investors eller en traders portefølje satt sammen av forskjellige aktivaklasser, som råvarer, aksjer og valuta. Det er mulig for en posisjon å bli eksponert i flere markeder.

Hvis du for eksempel har aksjer i en kaffeproduserende bedrift, vil du ikke bare bli eksponert for aksjemarkedet, men også råvaremarkedet, og muligens valutamarkedet dersom bedriften er internasjonal.

Eksponeringseksempler

Finansielle eksponeringseksempler

Hvis du skulle investere i Apple-aksjer til en verdi av 500 $, kan du tape opp til den totale verdien av aksjene dersom de skulle bli fullstendig verdiløse. Din finansielle eksponering er derfor lik 500 $.

Hvis du hadde valgt å trade ved bruk av giring, ville din finansielle eksponering være avhengig av marginkravet ditt, og den fulle verdien av traden. Hvis marginkravet var 20 %, ville du ha en risikoeksponering som var 80 % utover det beløpet du var pålagt å ha i innskudd. Hvis du åpnet en trade og betalte et marginkrav på 200 $, ville risikoeksponeringen din derfor være lik 1 000 $.

Markedseksponeringseksempler

La oss si at den totale verdien på porteføljen din er 10 000 $. Hvis du har investert 3 000 $ i gull, vil du ha 30 % markedseksponering i gull. Og hvis du har 1 500 $ investert i hvete, vil du ha 15 % markedseksponering og så videre.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.