CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Aktivaklasse definisjon

Hva er en aktivaklasse?

En aktivaklasse er en kategori innen finansielle instrumenter som kan være fysiske aktiva eller finansielle aktiva. Instrumentene er gruppert i aktivaklasser basert på om de viser lignende karakteristikker, fungerer på samme måte i markedet, eller styres av samme lover og reguleringer.

Lær å trade aksjer

Oppdag hvordan du kan starte å trade aksjer i fire trinn.

For å begrense risikoen knyttet til å fokusere på en del av markedet anbefaler mange strategier å spre trading på et bredt utvalg av aktiva. Dette refereres til som diversifisering (eller diversifikasjon). Det er ingen garanti for at diversifisering av en portefølje vil gi avkastning, men det kan bidra til å redusere risikoen – hvis én aktivaklasse opplever en positiv endring, kan det veie opp for en nedadgående bevegelse i en annen.

Eksempler på aktivaklasser

Aktiva er gruppert sammen basert på deres finansielle struktur. De fire tradisjonelle typene av aktivaklasser er:

  • Eieraksjer, også kalt aksjer, er aksjene som danner eierskapet i børsnoterte selskaper. Innen denne aktivaklassen er det ytterligere variasjon mellom large-cap-, mid-cap- og small-cap-aksjer.
  • Rentebærende investeringer er investeringer som gir renteinntekter over tid og til slutt gir en avkastning lik det opprinnelig innbetalte beløpet. Obligasjoner er den vanligste typen av rentebærende investeringer.
  • Pengemarkedsmidler er kontanter og kontantekvivalenter. Disse er likvide midler, men gir ikke mye rom for vekst. Valuta er inkludert i denne klassen.
  • Alternative investeringer inkluderer noen svært populære markeder, som eiendom og råvarer, samt kryptovalutaer.

Mange investorer vil sette kryptovalutaer i en egen aktivaklasse. Faktisk er det ingen full enighet om hvor mange aktivaklasser som finnes. Noen identifiserer bare tre kategorier av eiendeler, aksjer, renter og pengemarkeder, mens andre bruker så mange som fem, som inkluderer råvarer og kryptovalutaer som egne klasser.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.