Marginkrav – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Begrepet marginkrav har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi marginkrav innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

Marginkravet er det beløpet en trader må betale for å kunne åpne en giret trading-posisjon. Det kan også iblant omtales som startmarginen eller bare som innskuddet.

Det er en av to hovedtyper av margin som kreves for å holde en giret posisjon åpen. Den andre marginen kalles vedlikeholdsmargin. Beløpet marginkravet utgjør, avhenger av hvilket derivat som brukes, og hvilket instrument det handles med. Instrumenter med høy volatilitet vil som regel ha høyere marginkrav.

Eksempel på marginkrav

Du ønsker å åpne en CFD-posisjon på 80 aksjer i Apple på et tidspunkt der Apple-aksjen handles for 100 $ og har et marginkrav på 5 %. Posisjonens totale verdi er 8000 $, og marginkravet blir dermed 400 $ (5 % av 80*100).

Hos IG

CFD-er er girede produkter og er som sådan gjenstand for marginkrav. Vi tilbyr forskjellige marginkrav, avhengig av størrelsen på handelen din. Marginene vil også variere avhengig av hvilket instrument det handles med, og av om det brukes garanterte Stop-ordrer eller ikke.

Lær mer om hvordan du trader

Finn ut mer om de forskjellige margintypene i veiledningen vår om trading på siden Slik handler du.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com