CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hvordan trade på gull?

Oppdag hvordan du kan handle på gull med turbowarranter, spotpriser, futures og opsjoner, og lær mer om hvordan du kan trade på gull knyttet til aksjer og ETFer med våre CFDer.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Slik kan du trade på gullmarkedene

Klar for å trade på gull? Slik trader du hos oss:

Turbowarranter

Kontroller giringen og begrense risikoen din med en markedsnotert Turbo24.

CFDer

Gå long (kjøp) eller short (selg) på spotprisen til gull, eller på futuresmarkedet med CFDer.

Opsjoner

Trade på gullprisen til opsjoner som stiger og faller i verdi.

Les mer om hva trading og investering med gull er

Å investere og trade på gull er to forskjellige måter å ta en posisjon på gullets framtidige prisbevegelser.

Når du investerer i gull, tar du eierskap av aktivumet og går med gevinst når prisen på edelmetallet stiger. Når du trader gull, tar du en posisjon på om den underliggende prisen stiger eller faller – noe som vil si at du ikke eier aktivumet direkte.

Fysisk gull – i form av mynter eller barrer – brukes til å lagre verdi for både individuelle investorer og banker. Men de dyre kravene for oppbevaring og forsikring skremmer ofte mer aktive investorer fra å kjøpe metallet direkte.

Hos oss trader du på gull, du investerer ikke i det.

Det finnes flere typer gullaktiva som er tilgjengelig. Disse inkluderer:

 • Turbo24

En turbowarrant på gull er et markedsnoter verdipapir. Vårt turboprodukt kalles Turbo24 og kan trades 24/5. Produktet lar deg både gå long og short, og gir deg en absolutt grense for risikoen din ved å sette et knock-out-nivå hvor posisjonen din stenges automatisk om markedet beveger seg mot deg.

 • Spot-CFDer

Spotprisen til gull er hvor mye det koster å kjøpe råvare direkte. Det er vanligvis prisen til en troy ounce med gull. Å trade på Spot Gold-CFDer er en populær måte å få eksponering til gullbarrer uten å måtte eie det edle metallet

 • Futures-CFDer

Vanlige futureskontrakter lar deg veksle gull til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Du har plikten til å opprettholde din del av avtalen, uansett om det er gjennom fysisk oppgjør eller kontaktoppgjør. Futureskontrakter er standardiserte for kvantitet og kvalitet – kun prisene deres drives av markedskreftene.

Til sammenligning lar våre future-CFDer traders å handle på futuresmarked uten å ta eierskap av de underliggende verdipapirene.

 • Opsjoner

Opsjonskontrakter fungerer på lignende måte som futures, men eieren av en opsjon har ingen plikt til å løse inn opsjonen på eller før utløpsdato.

Opsjoner gir deg retten til å veksle enten fysisk gull, eller et kontantoppgjør, til en bestemt pris på en bestemt dato. Call-opsjoner gir innehaveren retten til å kjøpe det edle metallet, mens put-opsjoner gir innehaveren retten til å selge det.

Hos oss vil du kunne handle på prisen til barriers og vanilla-opsjoner som stiger eller faller i verdi uten å måtte ta levering av et underliggende aktivum.

 • Aksjer og ETFer med CFDer

Å trade på akjer og ETFer som er koblet til gull via CFDer tilbyr en indirekte eksponering til gull. Du kan få eksponering til alle deler av gullindustrien, fra utvinning og produksjon, til finansiering og salg. Siden det finnes flere faktorer som driver aksjeprisene på gull, så beveger ikke prisene seg alltid på samme måte som gullbarrene.

Børshandlede fond (ETFer), til sammenligning, følger bevegelsen til en gruppe offentlige aksjeselskaper som holder på med utvinning, raffinering og produksjon av gull. Å trade på en ETF gir deg en mye bredere eksponering enn du får fra en enkelt posisjon.

I likhet med aksjer som er lenket til gull, kan du trade ETFer via våre aksje-CFDer.

Forstå hva som beveger gullprisen

Prisene på gull bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det finnes et stort utvalg av faktorer som kan påvirke markedsprisen, inkludert:

 • Global etterspørsel
 • Utvinningsproduksjon
 • Rentesatser
 • Den amerikanske dollaren
 • Finansiell stress og politisk usikkerhet

Siden 1970-tallet har etterspørselen etter gull firedoblet seg hvert år – og har drevet opp prisene. Gull brukes over hele verden for en rekke forskjellige årsaker, slik som smykker og teknologi til verdilager for sentralbanker og investorer. Smykkeetterspørselen står for ca. 50 % av den globale etterspørselen, mens 29 % kommer fra børshandlede fond (ETFer).1

En stor andel av gulletterspørselen kommer fra den økende middelklassen i India, Kina og Sørøst-Asia.

Hastigheten til gruveselskapenes utvinning av gull går ned og det antas at mesteparten av verdens gullforsyning allerede er utvunnet. Utvinningen gikk ned med ca. 26 % fra 2011 til 2019, stort sett fordi selskaper har kuttet ned leting etter gull for å bevare kontanter.

Forskere har startet å utvikle teknologi som kan oppdage nytt gull som tidligere har ligget utilkommelig og har til og med sett på muligheten til å utvinne i verdensrommet.

Selv om det er en avgrenset forsyning med gull – da det ikke kan dyrkes på samme måte som andre råvarer som hvete eller korn – er gullet som finnes alltid i sirkulasjon. Det betyr at store mengder med gull blir resirkulert for å fortsette å møte etterspørselen.

Hvis etterspørselen fortsetter å stige, og tilbudet fortsetter å falle, vil prisen på gull stige.

Når rentene stiger pleier gullprisene å falle, siden investorer vender seg til aksjer og rentebaserte eiendeler som vil gi dem en større avkastning på investeringen deres.

Når renteprisene faller kommer prisen på gull til å stige siden muligheten for en kommende inflasjon gjør at investorer ser på gull som trygg aktiva eller «safe haven» for å beskytte formuen sin

Gull og USD har et komplisert, men vanligvis et omvendt, forhold. Når dollaren faller, ser investorene til en alternativ verdilagring, og kjøper ofte gull som driver prisen opp. En fallende dollar fører gjerne til verdiøkning av andre valutaer og at den større kjøpekraften kan øke etterspørselen etter gull som tidligere var urimelig.

I tider med finansielt stress og politisk ustabilitet blir gull ofte sett på som en trygg investering fordi gullet har en tendens til å beholde verdien sin når andre markeder faller i pris.

I midten av 2020 f.eks. , med frykt angående den kontinuerlige økonomiske påvirkningen til koronaviruset og ytterligere nasjonale nedstengninger over hele verden, nådde spotprisen på gull 2058,40 $ per troy ounce – høyere enn noensinne.3

Gull som trygg aktiva

Investorer har en tendens til å stole tungt på gull i tider med politisk eller økonomisk usikkerhet, og metallet brukes ofte som et hedgingverktøy mot inflasjon eller valutadevaluering.

Et annet eksempel var gjennomsnittprisen i 2019 på 1392,60 $, som økte til 1769,64 € ved utgangen av 2020..4 Dette representerer en årlig økning på like over 27 %. Investorer startet å trekke midler fra kontantaktiva til fordel for det edle metallet for å bekjempe den politiske, økonomiske og sosiale usikkerheten som hovedsakelig Covid-19 forårsaket.

Når investeringer blir så populære, risikerer de at en spekulativ boble skapes som kan sende prisene nedover når den sprekker. Av denne grunn velger mange gulltraders å diversifisere seg i andre markeder eller håndtere risikoene sine med stop-loss-ordre.5

Velg hvordan du ønsker å trade på gull

Slik kan du ta en posisjon på gull hos oss:

 • Gull
 • Aksjer og ETFer
tilbake
 • Turbo24
 • CFDer
 • Opsjoner
tilbake
 • CFDer
tilbake

Turbo24

Trade gull på markedsnoterte, udaterte Turbo24, hele døgnet, fem dager i uken. Gå long eller short, og angi din maksimale risiko og foretrukne giringsforhold via det automatiske knock-out-nivået til turbowarranten

Les mer

CFDer

Spot CFDer

Trade på den nåværende gullprisen i både stigende og fallende markeder. Våre udaterte spot-CFDer har en smal spread, men det påløper en daglig finansieringskostnad – noe som gjør dem ideelle for intradagshandel

Futures-CFDer

Futures-CFDer på gull lar deg gå long og short på det underliggende markedet. Siden de ikke har en daglig finansieringskostnad, er futures godt egnet til langsiktige posisjoner

Les mer

Opsjoner

Vanilla-opsjoner

Vanilla-opsjoner, som er strukturert som tradisjonelle opsjoner, lar deg skrive, eller kjøpe, calls og puts med angitte utløpsdatoer og strike-priser. Som med futures passer opsjoner for langsiktige posisjoner

Barrier-opsjoner

Begrens risikoen og kontroller giringen din ved knock-out-nivåer på barriers. Barriers ligner Turbo24, men handles over-the-counter

Les mer

CFDer

Aksjer og børshandlede fond (ETFer)

Dra nytte av bevegelser i markeder koblet til gull ved å gå long eller short på aksjer og ETFer via CFDer. Du tar aldri eierskap av det underliggende aktivumet, men trader i stedet eksklusivt på prisbevegelsene i markedet

Les mer

Åpne tradingkonto

Start å trade på gull ved å fylle ut vårt nettbaserte søknadsskjema – du kan trade Turbo24, spot- og futureskontrakter med CFDer, barriers og vanilla-opsjoner.

Hvis du ikke er klar for å trade på livemarkedene enda, kan du bygge opp selvtilliten din med en demokonto.

Finn din mulighet

Finn din første mulighet ved å bruke en rekke verktøy som er tilgjengelig i plattformen.

Analyser fra eksperter

Få tekniske og fundamentale analyser om gull fra våre eksperter

Tekniske indikatorer

Oppdag trender på gullprisen ved bruk av populære indikatorer som for eksempel MACD og Bollinger-bånd

Tradingvarsler

Få beskjed så snart dine ønskede priser nåes med våre automatiske tradingvarsler

Tradingsignaler

Motta handlingsbare kjøp og selg signaler på gullmarkeder

Åpne din first trade

Du kan handle på en rekke gullmarkeder når du bruker våre produkter – inkludert Turbo24, spot- og futurespriser for CFDer, barriers og vanilla-opsjoner.

Uansett hvilke gullmarkeder du ønsker å trade, så er det viktig å tenke på om du ønsker å gå long eller short, hvilke posisjonsstørrelse du tar og hvordan du håndterer risikoen din. Vi tilbyr en rekke løsninger for risikohåndtering, inkludert stopp- og limit-ordre. Disse brukes til å stenge posisjoner til forhåndsbestemte nivåer for tap og gevinst.

 • Turbo24
 • Spot Gold-CFDer
 • Futures på gull med CFDer
 • Gullopsjoner
 • Vanilla-opsjoner
 • Barriers
 • Gull aksjer og ETFer med CFDer

Turbo24-trading på gull lar deg handle på stigende og fallende gullpriser. Ved å velge et automatisk knock-out-nivå som passer din risikoappetitt bestemmer du dine maksimale tap dersom markedet går i din disfavør. Turbo24 åpner for trading 24/5.

Turbo24 har ikke utløpsdato og kan holdes åpne over natten.

Knock-out-nivået brukes til å beregne turboprisen og setter ditt giringsforhold. Fordi Turbo24 tilbyr markedsnoterte derivater som beveger seg en-for-en med det underliggende markedet, så får du full eksponering til gullmarkedene til en brøkdel av hva det koster å eie underliggende aktiva.

Tap kan påløpe raskt siden Turbo24 er et giret produkt. Før du trader burde du alltid tenke nøye gjennom om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Så snart du har opprettet en konto og logget inn trenger du bare å:

 1. Velg din Turbo24-konto
 2. For spotpriser på gull åpner du «råvarer» til venstre i menyen
 3. Velg din turbo og åpne et ordrevindu
 4. Oppgi antall turbokontrakter du ønsker å kjøpe
 5. Åpne din første posisjon

Les mer om hvordan trade Turbo24

Våre CFD-priser på Spot Gold er basert på prisen til de to nærmeste futureskontraktene. De er nyttige for å ta kortsiktige posisjoner da det ikke er noen faste utløpsdatoer. I tillegg kan du utføre tekniske analyser over en lengre tidsperiode, da du får kontinuerlig prising over hele markedets historie – i stedet for tidsperioden til bare en futureskontrakt.

Du kan trade på gullpriser så snart du har opprettet en konto og logget inn:

 1. Åpne en CFD-konto
 2. Søk på «gold» eller gå til «råvarer» i menyen til venstre
 3. Velg «spot» på toppen av diagrammet
 4. Velg din tradestørrelse
 5. Du åpner ordrevinduet ved å klikke på kjøp eller selg
 6. Åpne posisjonen ved å klikke på «plasser ordre»

Les mer om hvordan trade CFDer

Når du trader på gull-futures hos oss, så handler du CFD-kontrakter på den underliggende prisen. Dette betyr at du ikke inngår en futureskontrakt direkte, men at du handler på om prisen til den underliggende kontrakten øker eller stiger i verdi før forfallsdatoen.

Etter at du har åpnet en konto og logget inn kan du enkelt:

 1. Åpne din CFD-konto
 2. Søk på «gold» eller gå til «råvarer» i menyen til venstre
 3. Velg «futures» på toppen av diagrammet
 4. Velg kontraktstørrelse og utløpsdato du er interessert i
 5. Oppgi antall kontrakter du ønsker å kjøpe
 6. Du åpner ordrevinduet ved å klikke på kjøp eller selg
 7. Åpne posisjonen ved å klikke på «plasser ordre»

Ved utløpsdatoen ruller vi over futureskontrakten til den neste måneden med mindre du har gitt oss en instruksjon om å lukke posisjonen din. Merk at det kan være en prisforskjell for neste måneds kontrakt.

Les mer om hvordan du kan trade futures

Opsjoner er en populær måte å handle på råvarepriser, da de gir deg retten, men ikke plikten, til å løse inn kontrakten. Når du trader hos oss eier du aldri opsjonen, i stedet trader du eksklusivt på prisbevegelsene i det underliggende opsjonsmarkedet.

Vi tilbyr to typer av opsjoner på gull – barriers og vanilla-opsjoner. Det er noen viktige forskjeller mellom disse to opsjonene.

Våre vanilla-opsjoner følger tradisjonelle opsjoner. Prisene deres er komplekse og påvirkes av tiden frem til utløpsdatoen, markedsvolatilitet, den underliggende gullprisen og mer. Traders kan kjøpe og selge call- og put-opsjoner til et utvalg av satte strike-priser.

Typen opsjon (call eller put) og strike-pris avhenger av dine antagelser om markedet og risikoappetitt. Det må bemerkes at salg av vanilla-opsjoner innebærer betydelig risiko og at store tap kan akkumulere raskt. Av denne grunn er vanilla-opsjoner bedre egnet for erfarne traders.

Så snart du har opprettet en konto og logget inn trenger du bare å:

 1. Velg din «Barriers og opsjonskonto»
 2. Velg «vanilla-opsjoner» fra menyen til venstre
 3. Hak av for «råvarer» og velg mellom daglige, ukentlige og månedlige gullopsjoner
 4. Velg din foretrukne strike-pris, opsjonstype (call eller put) og posisjon (kjøp eller selg)
 5. Oppgi antall kontrakter du ønsker å kjøpe
 6. Åpne din første posisjon

Les mer om hvordan du kan trade vanilla-opsjoner

Barriers på gull beveger seg en-for-en med den underliggende markedsprisen for gull. Barriers åpner for risikohåndtering med et spesifisert knock-out-nivå. De stenges automatisk – eller blir knocked-out – dersom knock-out-nivået du velger nåes. Dette betyr at du kontrollerer din maksimale risiko.

Med barriers på gull kan du åpne en call- eller put-opsjon avhengig av om du ønsker å gå long eller short på den underliggende prisen.

Så snart du har opprettet en konto og logget inn trenger du bare å:

 1. Velg din «Barriers og opsjonskonto»
 2. Velg «barrier-opsjoner» fra menyen til venstre
 3. Velg «råvarer»
 4. Velg din barrier-type (short eller long) og angi ditt knock-out-nivå
 5. Oppgi antall kontrakter du ønsker å kjøpe
 6. Åpne din første posisjon

Les mer om hvordan du kan trade barriers

For å få indirekte eksponering til gull må du ta enten en posisjon på selskaper innen forsyningskjeden til gull eller ETFer – noen av disse følger den underliggende gullprisen mens andre følger en gruppe av aksjeselskaper.

Med CFDer kan du trade på underliggende priser på aksjer og ETFer som er knyttet opp til gull.

Siden du ikke tar eierskap av de underliggende aksjene når du trader CFDer, vil du ha mulighet til å velge mellom å kjøpe og selge markedene – også kjent som å gå long og short.

Du kjøper dersom du forventer at den underliggende aktivumprisen kommer til å stige i en gitt tidsperiode, og du selger dersom du tror at prisen kommer til å falle.

Etter at du har åpnet kontoen din og logget inn kan du:

 1. Søk på din foretrukne gullrelaterte aksje ved å klikke på «aksjer» i menyen til venstre
 2. Klikk på din valgte aksje og åpne ordrevinduet
 3. Velg om du ønsker å kjøpe eller selge aksjene
 4. Angi hvor mange aksjer du ønsker å handle
 5. Velg en stoppordre5 og nivå for å begrense tap (med tanke på at CCFDer er girede produkter)
 6. Angi en limit-ordre og nivå
 7. Åpne posisjonen din ved å klikke på «plasser ordre»

Les mer om hvordan du kan trade CFDer

Overvåk posisjonen din og steng den

Du kan overvåke gevinst og tap under «posisjoner» i plattformen vår så snart du har åpnet en posisjon. Mens posisjonen din er åpen, bør du holde deg oppdatert med nyheter og fortsette med tekniske analyser slik at du kan identifisere viktige vendepunkter i markedet.

Når du bestemmer deg for å lukke posisjonen din kan du klikke på «lukk».

Klar for å åpne din første trade? Åpne tradingkonto

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg gå i gevinst med trading på gull?

Ja, du kan gå i gevinst ved å forutse rett om gullverdien kommer til å stige eller falle i en gitt tidsperiode. Hvis du bestemmer deg for å trade med derivatprodukter kan du dra nytte av fallende markedspriser ved å gå short.

Alle girede derivativer er komplekse instrumenter og har en høy risiko for å tape penger raskt. Før du trader burde du tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Hvordan trade på gull?

Du kan trade på gull ved å kjøpe og selge derivater som turbowarranter, CFDer og opsjoner.

Hva beveger gullmarkedene?

Prisen på gull beveger seg etter tilbud og etterspørsel. Faktorer som kan spille en rolle inkluderer: utvinning, inflasjon og renter, politisk usikkerhet, safe-haven strømmer og verdien til amerikanske dollar.

Når kan jeg trade på gull?

Avhengig av hvilket marked du handler kan du trade på gull nesten hele døgnet, fem dager i uken. Velg «informasjon» i ordrevindu i plattformen vår for å se handelstidene.

1 World Gold Council, 2019
2 McKinsey and Company, 2019
3 Macrotrends.net, 2021
4 Statista.com, 2021
5 En premie belastes dersom du legger til en garantert stoppordre som utløses. Den potensielle premien vises i ordrevinduet og kan være en del av marginkravet ditt når du legger inn stoppordren. Merk at premiene kan endres, spesielt ved inngangen til helgene eller i løpet av volatile markedsforhold.