Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Oil trading

Hvordan trade på olje?

Oppdag hvordan du kan trade olje med vår enkle guide. Les mer om hva som spotpriser og olje-futures er, ha som beveger prisen på olje, og hvordan du kan trade olje hos oss.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Klar til å trade på olje? Følg disse tre stegene:

Bestem deg for hvilket oljemarked du ønsker å fokusere på

Trade populære oljemarkeder – slik som US og Brent Crude – og olje-ETFer.

Velg produktet som passer for deg

Ta kortsiktige og langsiktige posisjoner mer en rekke avanserte tradingverktøy.

Åpne en konto

Du kan være klar til å trade på få minutter. Fyll inn vårt enkle søknadsskjema.

Video poster image

Hva er oljetrading?

Oljetrading er kjøp og salg av forskjellige typer oljer og aktiva forbundet med olje, med det formål å gå i gevinst. Olje er en ikke-fornybar ressurs og prisen kan se massive svingninger på grunn av endringer i tilbud og etterspørsel. Denne volatiliteten gjør det ekstremt populært blant traders.

Du kan bruke Turbo24, spotpris-CFDer eller barriers for å ta en kortsiktig posisjon, eller ta en mer langsiktig posisjon med futures-CFDer og vanilla-opsjoner – uten å måtte ta eierskap av faktisk olje.

Hva er turbowarranter på olje?

Turbowarranter – også kjent som turboer eller turbosertifikater – er verdipapirer med giring. En turbos pris sporer et underliggende finansielt aktivum en-for-en, og du kan bruke en turbowarrant til å gå både long og short. Risikoen din er begrenset fordi hver turbo har et innebygget knock-out-nivå hvor posisjonen automatisk lukkes dersom markedet beveger seg imot deg. Knock-out-nivået velges av deg når du tar en posisjon ved bruk av vårt Turbo24-tilbud.

Kjøp long-turbo og short turbo

Turbowarranter for olje bruker futures-markedet for olje som sitt underliggende aktivum. Til forskjell fra futures, derimot, har de ingen utløpsdato. Dette vil si at de ligner på udaterte instrumenter som spotpris-CFDer, og kan brukes til kortsiktige posisjoner.1

Spectrum, den multilaterale handelsfasiliteten (MTF) for Turbo24, lar deg samhandle direkte med fasilitetens ordrebok. Giringen vises tydelig, og du kan raskt finne den traden du ønsker.

Turbo24 er verdens første døgnåpne turbowarrant – den lar deg trade uavbrutt fra mandag til fredag, selv når det underliggende markedet er stengt.

Du betaler ikke kurtasje når du trader turbowarranter på olje hos oss. Husk derimot på, at all trading og investering setter kapitalen din i risiko. Du burde tenke etter om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Hva er spotprisen på olje?

Spotpris på olje representerer kostnaden for å kjøpe eller selge olje umiddelbart, eller «on the spot» – i stedet for på en bestemt dato i fremtiden. Mens futurespriser reflekterer hvor mye markedet tror at olje vil være verdt når futureskontrakten utløper, vil spotpriser vise hvor mye den er verdt akkurat nå.

Spotpris

For våre udaterte spot-markeder, bruker vi de to nærmeste futures for å kalkulere prisen. Spotpriser for olje kan trades ved bruk av spot-CFDer og vårt Turbo24-tilbud. Fordi spot-CFDer har smale spreader og innebærer daglige finansieringskostnader, kan de brukes for kortsiktige posisjoner.1

Hva er oljefutures?

Oljefutures er futureskontrakter hvor du godtar å veksle en bestemt mengde olje til en fastsatt pris på en fastsatt dato. De trades på futuresutvekslinger og er den vanligste metoden for kjøp og salg av olje. Prisen på oljefutures vil bevege seg etter hvert som verdien til olje går opp eller ned.

Futureskontrakt

Futures brukes av selskaper for å låse inn fordelaktige priser for olje og hedge mot negative prisbevegelser. De er derimot også populære blant spekulative traders, da det ikke er behov for å ta levering av oljefat – selv om du vil måtte oppfylle kontrakten, kan dette gjøres med et kontantoppgjør.

De to mest populære typene er Brent Crude og West Texas Intermediate (WTI), som trades på henholdsvis Intercontinental Exchange (ICE) og New York Mercantile Exchange (NYMEX). De brukes som referansepunkter for globale oljepriser, i tillegg til økonomisk helse.

Når du trader futures-CFDer hos oss, vil du aldri ta eierskap over fysisk olje når kontrakten utløper. Du vil i stedet trade eksklusivt på prisbevegelser i det underliggende futuresmarkedet, noe som vil si at alle gevinster eller tap gjøres opp i kontanter.

Merk at alle CFDer er komplekse instrumenter og har høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring.

Hva er oljeopsjoner?

En opsjon på olje er ganske lik en futureskontrakt, men det er ingen obligasjon om å trade dersom du ikke vil det. De gir deg retten til å kjøpe eller selge en mengde olje til en fastsatt pris på en fastsatt utløpsdato, men du vil ikke ha plikt til å løse inn opsjonen din.

Strike-pris for put og call

Vi tilbyr to typer opsjoner – barriers og vanilla-opsjoner – på en rekke underliggende aktiva, inkludert olje. Det er noen viktige forskjeller mellom disse to opsjonene.

Hva er barriers?

Barriers beveger seg en-for-en med det underliggende markeder, og lar deg ta en long- eller short-posisjon. For å begrense risiko, kommer barriers med automatiske «knock-out»-nivåer. Disse sikrer at posisjonen lukkes automatisk dersom et marked beveger seg imot posisjonen din forbi en viss grense. Husk derimot på at markeder kan være volatile, noe som vil si at tap kan påløpe raskt.

Hva er vanilla-opsjoner?

Vanilla-opsjoner er bygget opp på samme måte som tradisjonelle opsjoner, og du kan kjøpe og selge calls og puts med muligheten til å gå ut av posisjonen din før utløpsdatoen. Vanilla-opsjoner er komplekse instrumenter og passer vanligvis bedre til erfarne traders. Mens det å kjøpe opsjoner innebærer begrenset risiko, vil det å selge en put sette en i fare for potensielt ubegrensede tap.

Les mer om hva som beveger prisen på olje

Prisen på olje flyttes hovedsakelig av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen for olje overgår tilbudet, vil oljeprisen stige. Faller etterspørselen derimot, og tilbudet overfloder markedet, vil oljeprisen falle.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke tilbud og etterspørsel etter olje, og nedenfor har vi tatt en titt på de vanligste.

Faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel etter olje

 • Innflytelsen til OPEC
 • Global økonomisk ytelse
 • Oljelagring
 • Presset om alternative energikilder

Land innenfor organisasjonen for petroleumseksporterende land (OPEC) produserer en stor andel av det globale oljetilbudet. Gruppen setter produksjonsnivå til å møte global etterspørsel, og kan påvirke oljeprisen ved å øke og senke produksjonen.

Under Covid-19-pandemien ble OPEC og sine allierte enige om å kutte produksjonen for å stabilisere prisene. En uenighet med Russland – et ikke-OPEC-land, men stor eksportør – skapte et fall i oljeprisen.

Etterspørselen for olje øker i perioder med økonomisk vekst for å møte behovene til industrier som for eksempel energi, transport, produksjon og legemidler. Dersom etterspørselen overgår tilbudet, vil oljeprisen drives opp.

Hvis økonomien er i en periode med resesjon, vil etterspørselen etter olje falle, og føre til lavere oljepriser dersom produksjonen fortsetter.

Oljetraders bruker ofte slipp av økonomiske data for å forstå helsen til en økonomi – slik som BNP og sysselsettingstall.

Når etterspørselen etter olje faller, men produksjonen fortsetter, vil det være et overskudd av olje, som omdirigeres til lagringsanlegg. Det finnes grenser for hvor mye olje som kan lagres. Etter hvert som anleggene fylles opp vil spørsmål om overflødig olje påvirke markedsprisen.

I april 2020, for eksempel, ble traders bekymret for innstrammende kapasitet for oljelagring midt oppi koronaviruset som resulterte i at oljefutures for råolje falt drastisk. På et tidspunkt var oljeprisen negativ, for første gang.

Etter hvert som klimaendringer kommer i front av globale samtaler, havner energiselskaper under press for å finne nye måter å generere kraft på. Bevegelsen mot alternative ressurser – slik som sol, vind og vannkraft – kan senke etterspørselen for olje.

Bestem deg for hvordan du ønsker å trade olje hos oss

 • Olje
 • Oljeaksjer og ETFer
tilbake
 • Turbo24
 • CFDer
 • Opsjoner
tilbake
 • CFDer
tilbake

Turbo24

Trade markedsnoterte, udaterte Turbo24 for olje, hele døgnet, fem dager i uken. Gå long eller short, og angi din maksimale risiko og foretrukne giringsforhold via det automatiske knock-out-nivået til turbowarranten.

Les mer

CFDer

Spot-CFDer for olje

Trade på den nåværende oljeprisen i både stigende og fallende markeder. Våre udaterte spot-CFDer har en smal spread, men det påløper en daglig finansieringskostnad – noe som gjør dem ideelle for intradagshandel

Futures-CFDer for olje

Futures-CFDer på olje lar deg gå long og short på det underliggende markedet. Futures-CFDer har en utløpsdato, men de kommer ikke med en daglig finansieringskostnad, og passer bra til langsiktige posisjoner.

Les mer

Opsjoner

Vanilla-opsjoner

Vanilla-opsjoner for olje, som er strukturert som tradisjonelle opsjoner, lar deg skrive, eller kjøpe, calls og puts med angitte utløpsdatoer og strike-priser. Som med futures passer vanilla-opsjoner for langsiktige posisjoner.

Barriers

Begrens risikoen og kontroller giringen din ved knock-out-nivåer på barriers. Barriers ligner Turbo24, men trades over-the-counter.

Les mer

CFDer

Børshandlede fond (ETFer)

Dra nytte av bevegelser i markeder koblet til olje ved å gå long eller short på aksjer og ETFer via CFDer. Du tar aldri eierskap av det underliggende aktivumet, men trader i stedet eksklusivt på prisbevegelsene i markedet.

Les mer

Trading vs. investering i olje

Å trade olje er en populær måte å spekulere på endringer i oljepriser på, uten å måtte eie det fysiske aktivumet. Hos oss kan du trade på olje i stedet for å investere i det.

Når du trader kan du gå i gevinst på både stigende og fallende markeder, fordi du spekulerer eksklusivt på prisbevegelser gjennom derivative kontrakter basert på oljemarkedet. Du kan derfor «gå long» dersom du forventer at markedet skal stige, eller «gå short» (short-selge) dersom du forventer at markedet vil falle. Alle derivater med giring er komplekse instrumenter og har en høy risiko for å tape penger raskt.

Du kan trade olje-spotpriser hos oss, via spot-CFDer og Turbo24, og du kan ta langsiktige posisjoner med daterte futures-CFDer og vanilla-opsjoner.1 Selv om våre barrier-opsjoner også er daterte instrumenter med fastsatt utløpsdato, kan de brukes for kortsiktige posisjoner.1 Du kan også spekulere på prisen til ETFer forbundet med olje og selskapsaksjer for å få en indirekte eksponering til oljemarkedet.

Ved sammenligning, er målet med investering å eie et aktivum og å «kjøpe lavt, selge høyt» – og dermed gå i gevinst på en økning i prisen på olje eller prisen på aksjer utstedt et selskaper og ETFer forbundet med olje.

Enten du trader eller investerer, vil du risikere kapitalen din. Vurder alltid nøye om du har råd til å påta deg den høye risikoen for tap.

 • Oljetrading med Turbo24
 • Oljetrading med spotpris-CFDer
 • Trading av oljefutures
 • Trading av oljeopsjoner
 • Trade på oljeaksjer og ETFer

En turbowarrant (også kjent som en turbo eller et turbosertifikat) er et notert verdipapir – som vil si at den trades på en børs eller annen markedsplass. Prisen er basert på verdien til underliggende finansielle aktiva, som en aksjeindeks eller valutakryss. For hver trade velger du et automatisk avslutningsnivå, og posisjonen din lukkes umiddelbart dersom denne prisen nås.

Våre Turbo24 lar deg trade turbowarranter døgnet rundt, fem dager i uken.

Turbo24 for olje bruker futuresmarkedet for olje som sitt underliggende aktivum. Til forskjell fra futures, derimot, har de ingen utløpsdato. Dette vil si at de ligner på udaterte instrumenter som spotpris-CFDer, og kan brukes til kortsiktige posisjoner.1

De prises hovedsakelig på forskjellen mellom den nåværende spotprisen på olje, og warrantens automatisk avslutningsnivå.

Avslutningsnivået kan settes over eller under den nåværende markedsprisen, avhengig av om du tror at markedsprisen vil stige eller falle. Du betaler den fulle prisen til turboen med en gang, og den totale risikoen for posisjonen din er premien satt til side på kontoen din som turboens «posisjonsverdi».

Du kan aldri tape mer enn denne posisjonsverdien.

Når du går ut av posisjonen din, vil turboen prises en gang til på forskjellen mellom den nåværende spotprisen på olje, og det automatiske avslutningsnivået, i tillegg til andre kostnader. Gevinsten eller tapet ditt avhenger dermed på forskjellen mellom den opprinnelige spotprisen og prisen når du går ut av posisjonen din.

Våre Turbo24 trades på Spectrum, en multilateral handelsfasilitet (MTF).

Så snart du har åpnet en konto og logget inn på plattformen, kan du trade Turbo24 ved å:

 1. Åpne en Turbo24-konto
 2. Velg «råvarer» fra menyen til venstre
 3. Velg oljemarkedet du ønsker å trade – for eksempel «Brent Crude»
 4. Velg ditt automatiske avslutningsnivå/turbowarrant
 5. Velg tradingstørrelse og ta din første posisjon

Les mer om hvordan du kan trade Turbo24

Eksempel på oljetrading med Turbo24

Våre spotpriser på olje er basert på de to nærmeste futuresene i markedet det gjelder. Dette vil si at du kan dra nytte av kontinuerlig prising – noe som lar deg se diagrammer på tvers av markedets hele historie, i stedet for bare varigheten til en enkelt futures – og ingen faste utløpsdatoer.1

Våre udaterte kontrakter er nyttige for å ta kortsiktige posisjoner.

Så snart du har åpnet en konto og logget inn på plattformen vår, kan du trade alle spotpriser på olje ved å:

 1. Søke etter oljemarkedet du ønsker å trade – for eksempel «Brent Crude»
 2. Velge «spot» i panelet til høyre
 3. Velge tradingstørrelse og åpne din første posisjon

Les mer om hvordan du kan trade CFDer

Eksempel på oljetrading med spotpris-CFD

Når du trader på oljefutures hos oss, så trader du CFDer på den underliggende prisen. Dette vil si at i stedet for å gå inn i en futures-kontrakt, vil du bruke et derivat for å spekulere på om den underliggende markedsprisen vil stige eller falle før utløpsdatoen.

Etter at du har åpnet kontoen din, og logget inn på plattformen, kan du helt enkelt:

 1. Søke etter oljemarkedet du ønsker å trade – for eksempel «US Crude»
 2. Velge «futures» i panelet til høyre
 3. Velge utløpsdatoen du er interessert i
 4. Velge tradingstørrelsen og åpne din første posisjon

Ved utløpsdatoen, vil vi automatisk rulle over futures-CFDene dine inn i neste måned, med mindre du manuelt lukker posisjonen din. Merk at det kan være en prisforskjell for neste måneds kontrakt.

Les mer om hvordan du kan trade CFDer

Eksempel på oljetrading ved bruk av futures-CFD

Opsjoner lar deg trade på den fremtidige verdien til et marked. Dette gir deg retten, men ikke plikten, til å trade markedet til en bestemt pris på eller før en bestemt dato.

Vi tilbyr to typer opsjoner – vanilla-opsjoner og barriers.

Trading med vanilla-opsjoner

Våre vanilla-opsjoner ligner på tradisjonelle opsjoner. En «call» er retten til å kjøpe olje til en fastsatt strike-pris, og en «put» er retten til å selge til en forhåndsbestemt strike-pris.

Beløpet du betaler for å motta rettigheten til å kjøpe eller selge en vanilla-opsjon kalles en premie. Premien for vanilla-opsjoner er kompleks, fordi den er basert på flere faktorer, inkludert tiden frem til utløp, markedsvolatilitet og den nåværende underliggende prisen.

Den maksimale gevinsten du kan sitte igjen med ved å selge en call eller put er premien du mottar i bytte mot opsjonen. For å gå i gevinst fra å kjøpe en call eller put, må forskjellen mellom strike-prisen og den faktiske fremtidige spotprisen til olje være mer enn premien du betalte for opsjonen.

Da opsjoner kjøpes for en premie, vil din maksimale risiko, når du kjøper en call eller put, være kjent på forhånd og er begrenset til premien som er betalt – dette er det meste du kan tape dersom markedet snur seg imot deg.

Dersom du selger en put, øker risikoen din betydelig til den fulle markedsverdien til oljens spotpris ganget antallet puts solgt. Dersom du selger en call, kan tapene dine være ubegrenset. Det er viktig å forstå risikoene som medfølger trading av vanilla-opsjoner. Disse instrumentene passer bedre til erfarne traders.

Så snart du har åpnet en konto og logget inn på plattformen, vil du bare måtte:

 1. Åpne kontoen din for «Barriers og opsjoner» øverst i menyen til høyre
 2. Velg «vanilla-opsjoner» fra menyen til venstre
 3. Velg «råvarer» og velg mellom US Crude, daglige, ukentlige eller månedlige opsjoner
 4. Velg opsjonstypen, strike-prisen og tradingstørrelsen du ønsker
 5. Åpne din første posisjon

Les mer om hvordan du kan trade vanilla-opsjoner

Eksempel på oljetrading med vanilla-opsjoner

Trading med barriers

Mens prisene på vanilla-opsjoner er kompliserte, er prisen til barriers hovedsakelig basert på forskjellen mellom de gjeldende oljeprisene og ditt valgte «knock-out»-nivå. Knock-out-nivået er et nivå satt enten over eller under markedsprisen og posisjonen lukkes automatisk dersom dette nivået passeres.

Tilleggskostnader for barriers inkluderer en knock-out-premie og kurtasje for hver barrier-posisjon som åpnes.1

Knock-out-nivået velges av deg når du åpner posisjonen, og reflekterer ditt foretrukne risikonivå. Ved å gå for et knock-out-nivå som er lenger bort fra den gjeldende markedsprisen på olje, øker du både barrierprisen og det maksimale beløpet du kan tape dersom markedet beveger seg imot deg.

Ved å øke knock-out-distansen kan du derimot også åpne for større volatilitet i prissvingningene.

Når du trader barriers, åpner du en posisjon ved å kjøpe en call- eller put-barrier. Dersom du tror at oljemarkedet er på vei opp, vil du gå «long» med en call. Tror du derimot at markedet vil falle, vil du gå «short» med en put.

Oljebarriers beveger seg en-for-en med den underliggende prisen på oljen.

Så snart du har åpnet en konto og logget inn på plattformen, vil du bare måtte:

 1. Åpne kontoen din for «Barriers og opsjoner» øverst i menyen til høyre
 2. Velg «barriers» fra menyen til venstre
 3. Velg fanen «råvarer» i den nye menyen
 4. Velg opsjonstypen, strike-prisen og tradingstørrelsen du ønsker
 5. Åpne din første posisjon

Les mer om hvordan trade barriers

Eksempel på oljetrading med barriers

For å ta et mer langsiktig syn på oljeprisen, kan du vurdere å investere i ETFer eller selskaper innenfor oljeforsyningen. Noen ETFer sporer den underliggende oljeprisen, mens andre følger en gruppe aksjer fra oljeselskap.

Dersom du velger å kjøpe og holde aksjer, gjør du dette i tro om at de vil stige i pris etter hvert som olje blir mer verdifullt og inntektene deres stiger. Ved å ta eierskap over selskapsaksjer, vil du motta stemmerettigheter og utbytte som utbetales.

Hos oss vil du aldri ta eierskap over aksjer i selskaper eller ETFer, og vil i stedet kjøpe eller selge CFDer som bruker selskapsaksjer og ETFer som det underliggende aktivumet.

Det er viktig å huske på at når du trader eller investerer, risikerer du kapitalen din. Vurder alltid nøye om du har råd til å påta deg den høye risikoen for tap.

Åpne tradingkonto

Enten du ønsker å trade olje med våre Turbo24, CFDer, vanilla-opsjoner eller barriers, vil du kunne være klar til å ta din første posisjon på bare få minutter.

Fyll inn et skjema for å åpne en konto – det er ingen plikt til å gjøre innskudd frem til du ønsker å plassere en trade.

Du kan også øve på å trade i vår risikofrie demokonto.

Finn din mulighet for oljetrading

Du kan trade en rekke oljemarkeder hos oss, inkludert populære råoljer som WTI og Brent Crude, i tillegg til blyfri bensin og fyringsolje. Den beste måten å identifisere muligheter på er å følge med på nyheter og viktige prisnivåer, ved å bruke vårt utvalg av verktøy og ressurser:

Analyser fra eksperter

Få tekniske og fundamentale analyser direkte fra teamet vårt

Tradingsignaler

Motta konkrete forslag for «kjøp» og «selg» basert på analyser

Tradingvarsler

Ta pulsen på markedet med unike varsler for pris og økonomiske data

Tekniske indikatorer

Oppdag pristrender ved å bruke populære indikatorer, som MACD og Bollinger-bånd

Åpne din first oljetrade

Nå som du vet hvordan du kan trade og hva du ønsker å fokusere på, er det på tide å åpne din første posisjon. Du må velge om du ønsker å kjøpe eller selge – avhengig av om du tror at olje vil stige eller falle i pris – og bestemme posisjonsstørrelse som igjen bestemmer marginkravet eller premien du betaler.

Dette er også et bra tidspunkt å tenke på hvordan du vil redusere risikoen. Vi tilbyr en rekke løsninger for risikohåndtering, inkludert stopp- og limit-ordre. Disse brukes til å stenge posisjoner til forhåndsbestemte nivåer for tap og gevinst.

Diagram for US Crude olje

Klar for å åpne din første trade? Åpne konto.

Overvåk og lukk oljeposisjonen din

Så snart du har åpnet posisjonen din, kan du overvåke gevinsten eller tapet på oljetraden din i seksjonen for «posisjoner» i plattformen vår.

Oljeposisjon

Mens traden din er åpen, burde du fortsette å utføre tekniske analyser, og identifisere viktige vendepunkter i markedet. Det er også viktig å holde seg oppdatert på nyheter eller slipp av økonomiske data som kan bevege prisen på olje.

Så snart det er på tide å lukke posisjonen din, kan du enten trykke på «lukk» eller reversere din opprinnelige trade.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer oljetrading?

Oljetrading fungerer ved å la deg ta en posisjon på om det underliggende oljemarkedet vil stige eller falle i verdi. Oljefutures er kontrakter hvor du godtar å veksle en bestemt mengde olje til en fastsatt pris på en fastsatt dato. De er de vanligste måtene å kjøpe og selge olje på.

Vennligst merk at når du trader på olje hos oss, vil du bruke derivater med giring. Alle derivater med giring er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for å tape penger raskt. Før du trader burde du tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Hvordan kan man trade olje?

Det finnes flere måter du kan trade olje på hos oss:

 1. Turbo24
 2. Spotpris-CFDer
 3. Futures-CFDer
 4. Vanilla-opsjoner og barriers

CFDer på aktiva forbundet med olje, slik som ETFer og selskapsaksjer

Hva er det beste tidspunktet å trade råolje på?

Det beste tidspunktet på dagen å trade olje på, er når markedene er mest aktive. Disse periodene kan oppstå svært jevnlig, da olje er et så populært og volatilt marked. Det er vanligvis mye aktivitet når de underliggende børsene først åpner, og i den siste halvtimen før de stenger.

Spot (udaterte kontrakter) Futures Opsjoner
US Crude Midnatt søndag til kl. 23 fredag Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) Fra kl. 08.30 til kl. 19.27
Brent Crude Midnatt søndag til kl. 23 fredag Fra kl. 2 til midnatt -
Heating Oil Midnatt søndag til kl. 23 fredag Fra kl. 02 til midnatt -
No Lead Gasoline Midnatt søndag til kl. 23 fredag Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) -

Dersom du for eksempel ønsker å trade WTI, ville du måtte sjekke åpningstidene til New York Mercantile Exchange (NYMEX) – som ville vært fra kl. 15 til kl. 20.30 (norsk tid).

Trades olje hele døgnet?

Avhengig av hvilket marked du trader, kan du trade olje nesten hele døgnet, fem dager i uken. Velg «informasjon» i ordrevinduet for å se åpningstidene.

Hva er forskjellen mellom Brent, WTI og andre typer olje?

Brent Crude og WTI er de to mest kjente typene av råolje. Brent Crude brukes faktisk som et globalt referansepunkt for oljepriser – nesten to tredjedeler av futures som trades, er på Brent-olje. Denne oljen kommer fra oljefelt i Nordsjøen.

West Texas Intermediary er USAs olje for referansepunkt – WTI er litt søtere og lettere, sammenlignet med Brent.

De andre hovedtypene med olje er Dubai eller Oman Crude, som er referansepunktet for Midtøsten. Det er vanligvis tyngre olje og brukes på tvers av asiatiske markeder.

1 En daglig finansieringskostnad skal betales dersom Turbo24, barrierkontrakter og spot-CFD-kontrakter forblir åpne etter kl. 23.00 norsk tid. Med Turbo24 reflekteres dette som en liten bevegelse i knock-out-nivået – du betaler ikke mer, men det påvirker avkastningen din. For barriers og CFDer vil vi justere innskuddet ditt for å ta hensyn til kostnaden for å finansiere posisjonen din. Se hvordan du beregner den daglige finansieringskostnaden din.