De største aksjene innen fornybar energi

Fornybar energi er i ferd med å bli det foretrukne våpenet når verden forsøker å takle klimaendringene. Vi har en oversikt over hvilke fornybare energiressurser som er på investorenes radarer.

Fornybar energi har fortsatt rikelig med vekstmuligheter

Det internasjonale energibyrået (IEA) forutsier at fornybare energikilder vil være ansvarlig for 12,4 % av verdens energibehov i 2023, en femtedel høyere enn 10,3 % fra 2018. Dette omfatter alt forbruket av fornybar energi, enten det er til strøm, å varme en bygning, eller til å holde transporten ved like.

Kapasiteten til nesten alle typer fornybare energikilder vil fortsette å vokse de neste fem årene, men noen er forventet å øke raskere enn andre. En tilsvarende mengde ny vind- og solenergikapasitet forventes å bli satt i drift mellom 2018 og 2023, men bioenergi vil fortsatt være den mest brukte fornybare energikilden.

Å generere elektrisitet vil fortsatt være det viktigste brukstilfelle for fornybar energi, noe som forventes å utgjøre nesten 30 % av det globale elektrisitetsbehovet innen 2023, mot ca. en fjerdedel i dag. Vannkraft forventes å være den største bidragsyteren og står for 16 % av den globale etterspørselen etter elektrisitet, etterfulgt av vind på 6 %, sol på 4 % og bioenergi på 3 %.

IEA sier at rundt 70 % av all ny kapasitet fra kraftgenerering som kommer de neste fem årene vil bli drevet av fornybar energi, ledet av solenergi og deretter vindkraft, vannkraft og bioenergi.

Hvordan ta posisjon på fornybare energikilder?

 1. Invester i fornybare energikilder ved å åpne en tradingkonto hos IG
 2. Begynn å trade CFDer, som vil si at du handler på prisen til fornybare energikilder – uten å måtte eier underliggende aktiva
 3. Eller prøv vår demokonto for CFDer, opsjoner og turbowarranter

Hvis du ikke føler deg klar til å begynne å handle i noen form, kan du også fortsette å lære mer i IG Academy med en rekke online-kurs.

Topp 30 aksjer innen fornybare energikilder: RENIXX-World aksjer

Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) er en global indeks som sporer de største 30 fornybare energiselskapene fra hele verden.

Noen av disse selskapene har varierte porteføljer, mens andre bare konsentrerer seg om én energikilde, som solkraft. Til tross for at det fortsatt er tidlige dager for fornybar energi, er mange av de største aktørene allerede svært lønnsomme og betaler utbytte, og mange tilbyr relativt stabile forretningsmodeller som drar nytte av pålitelige inntekter hentet fra regulerte markeder.

Nedenfor finner du en liste over 10 fornybare energiaksjer som investorer kan vurdere å handle på.

 1. NextEra Energy
 2. Siemens Gamesa
 3. EDP Renewables
 4. Brookfield Renewable Partners
 5. Vestas Wind Systems
 6. First Solar
 7. Ormat Technologies
 8. VERBUND
 9. Renewable Energy Group
 10. ALBIOMA

NextEra Energi: Å mestre vinden og solen

Selv om NextEra Energy ikke er inkludert i REIXX-World-indeksen, er selskapet verdens største produsent av fornybar vind- og solenergi, og er en verdensleder innen batterilagring. NextEra Energy eier to bedrifter som leverer strøm i den amerikanske delstaten Florida: Florida Power & Light Company, den største prisregulerte elektriske offentlige tjenesten i landet som betjener over 5 millioner kunder, og Gulf Power Co, som betjener ytterligere 460 000.

Datterselskapet NextEra Energy Resources er ansvarlig for å produsere fornybar energi gjennom en kombinasjon av vind- og solparker, samt åtte atomkraftverk.

Selskapet tar sikte på at justert resultat per aksje vil vokse med en sammensatt årlig vekstrate på 6 % - 8 % i 2021 mot 7,7 % levert i 2018. Utbytte har økt betydelig de siste fem årene, fra 2,90 USD per aksje i 2014 til 4,44 USD i 2018.

Siemens Gamesa Renewable Energy: En forent vindkraft

Siemens Gamesa Renewable Energy ble skapt i 2017 da Siemens Wind Power og Gamesa kombinerte vindkraftvirksomhetene sine. Den tyske giganten Siemens AG eier 59 % av virksomheten mens Iberdrola eier 8 %.

Selskapet har base i Spania og er involvert i bygging og vedlikehold på vindparker både på land og til havs. Siemens Gamesa er en av de største aktørene i bransjen med over 90 GW i installert kapasitet basert i mer enn 90 land.

Det genererer over 9 milliarder euro i årlig omsetning og har et etterslep av ordre til en verdi av over 15 milliarder euro. Selskapet er lønnsomt og har mer penger enn gjeld, noe som gir det en sunn balanse.

EDP Renewables: Fornybar energi med stor støtte

EDP Renewables har en variert portefølje av prosjekter for fornybar energi, men er spesielt fremtredende på ett område, og er den fjerde største produsenten av vindkraft i verden. Selskapets hovedeier er det portugisiske energiselskapet Energias de Portugal, noe som betyr at selskapet har en stor og stabil virksomhet bak seg. EDP Renewables opererer for tiden i 11 land og har nylig utvidet kapasiteten i Nord-Amerika, Europa og Brasil. De tjener mest i Nord-Amerika, Spania og Portugal.

Selskapet, som betaler utbytte, arbeider for «selektive og lønnsomme» vekstmuligheter, samtidig som de har en pålitelig virksomhet å falle tilbake på – 93 % av omsetningen for regnskapsåret 2019 er allerede fastsatt og låst.

Brookfield Renewable Partners: Fokus på retur og distribusjon

Brookfield Renewable Partners har over 880 strømgenererende anlegg i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og Asia. Selv om det har et variert utvalg av aktiviteter som omfatter vind-, sol- og energilagring, kommer 75 % av kraftproduksjonen fra vannkraft.

Brookfield Renewable Partners har som mål å kjøpe fornybare energikilder under realverdien sin og deretter finansiere utviklingen på grunnlag av investeringsgrad. Deretter prøver den å optimalisere kontantstrømmer fra disse aktiva for å generere avkastning til aksjonærene før salg av modne aktiva med lav risiko, slik at kapitalen som investeres i dem, kan resirkuleres.

Selskapet har som mål å levere langsiktig årlige avkastninger på 12 % - 15 %, i tråd med den totale avkastningen på 15 % som selskapet har levert i gjennomsnitt siden oppstart. Målet er å øke den årlige distribusjonen med 5 % - 9 % i året ved å bidra til vekst i organiske kontantstrømmer. Distribusjonen så en sammensatt årlig vekstrate på 6 % mellom 2012 og 2019.

Vestas Wind Systems: Utnytter vind i over 80 land

Vestas Wind Systems har over 100 GW i vindkraftskapasitet spredt over 80 land. De største driftslandene når det gjelder kapasitet er USA, Tyskland, Danmark, India og Kina.

Det er for tiden en overgang i ledelsen, hvor administrerende direktør Anders Runevad, etter seks år i rollen, gikk av i august 2019 og Henrik Andersen tok over.

Selskapets resultater for regnskapsåret 2018 hadde både inntekts- og inntjeningsreduksjon og dermed en lavere utbyttebetaling. Men selskapet forventer at inntektene vil stige i 2019, delvis takket være at de nå ønsker å levere tjenester til andre vindparkoperatører, en raskt voksende virksomhet med høyere margin. Etterslepet av ordre er på nærmere 15 milliarder euro.

First Solar: En global leder innen solenergi

First Solar driver noen av verdens største solenergiparker og er en nøkkelleverandør for alle som ønsker å bygge en solenergipark. Selskapet har bygget og sendt en kapasitet på 20 GW og lagt til rette for prosjektfinansieringer til en verdi på 17 milliarder dollar.
First Solar hevder å investere mer penger i forskning og utvikling av solteknologi enn noe annet selskap. First Solar fokuserer på å forbedre effektiviteten til solcellepaneler og gjør dem billigere å bygge og drive. Den hevder også å ha den sterkeste balansen i bransjen.

Selskapet har nylig hevet inntjeningsveiledningen sin for 2019, og angir at inntektene vil være høyere enn opprinnelig forventet mens kostnadene vil bli lavere.

Ormat Technologies: En unik geotermisk bedrift

Ormat Technologies driver geotermiske anlegg og energigjenvinningsanlegg som gjør overflødig varme om til strøm. Selskapet driver egne anlegg i USA, Guatemala, Guadeloupe, Honduras, Indonesia og Kenya, i tillegg bygger og designer de anlegg for andre.

Ormat gikk på et nederlag etter at Puna kraftverk i Hawaii måtte stenges, men etter rapportering om høyere inntekter og bedre marginer i første kvartal (Q1) har det tatt seg opp igjen. Det har også lovet å bringe Puna tilbake i drift før slutten av året.

Inntektene forventes å være noe høyere i år (2019), men resultatet før renter, skatt, avskrivninger og amortisering (EBITDA) er satt til å avta, delvis takket være Puna. Ormats utbyttepolitikk er basert på et utdelingsforhold på 20 % av årsresultatet.

VERBUND: Østerriksk vannkraft

VERBUND er et av Østerrikes største leverandører av elektrisitet, hvorav nesten alt er generert gjennom vannkraft. Østerrike produserer om lag to tredjedeler av elektrisiteten ved hjelp av vannkraft, og VERBUND er blant de største vannkraftprodusentene i Europa. Østerrikske skattebetalere eier 51 % av virksomheten.

Selskapet har nylig høyet investeringsbudsjettet for de kommende årene. Dette gjør det mulig å oppgradere strømnettet slik at det blir mer kompatibelt med sol- og vindprosjekter. Det forbedrer også eksisterende vannkraftverk og investerer mer i andre fornybare energikilder, inkludert vind og sol.

VERBUND har sagt at det forventer å få betydelig høyere inntjening i det inneværende regnskapsåret og har et utbytteutdelingsforhold på mellom 40 % - 45 % av bunnlinjen.

Renewable Energy Group: Fornybare drivstoff og biodrivstoff

Renewable Energy Group er den største produsenten av biodrivstoff i USA. Selskapet lager et bredt utvalg av biodrivstoff som kan brukes under transport eller til å generere kraft eller varme. Den lager også biologiske produkter basert på industrien.

Selskapet har blitt sterkt påvirket av USAs beslutning om å suspendere Biodiesel Mixture Excise Tax Credit, men har sagt at skatten sikkert blir gjeninnført for 2018 og 2019, som vil innebære en rekke tilbakebetalinger. Selskapet har sagt at gjeninnført skattekreditt vil ha levert en nettoinntekt på 55 millioner USD i 1. kvartal. Det viser seg å gjøre forskjellen mellom et overskudd og et tap for virksomheten, etter å ha rapportert et kvartalsvis netto tap på 41,4 millioner USD.

ALBIOMA: Lager biomasse med sukker

ALBIOMA er en lønnsom todelt virksomhet. Den første delen skaper biomasse fra rester av sukkerrør kalt sukkerrørmasse. Dette gir damp og elektrisitet til sukkermøller, senker kostnadene og forbedrer effektiviteten for sukkerraffinerier. I de seks månedene når anleggene i Frankrike og Mauritius ikke får elektrisitet fra sukker kan de bruke kull på tradisjonelt vis. Anlegg i Brasil kan drives av sukkerrørmasse hele året.

ALBIOMA har også 150 solcelleparker og termiske anlegg basert i franske oversjøiske territorier som Franske Guyana og utvider virksomheten til fastlands Frankrike.


Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH og IG Markets Ltd (begge IG). I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Realtidskurser på våre mest populære markeder

 • Valuta
 • Aksjer
 • Indekser
Selg
Kjøp
%-Endring
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Selg
Kjøp
%-Endring
-
-
-
-
-
-
Selg
Kjøp
%-Endring
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende. Alle aksjekurser er forsinket med minst 15 minutter.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 76 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.