CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

EBITDA – definisjon

Hva er EBITDA?

EBITDA er en måte å evaluere et selskaps utvikling på, uten å ta finansielle avgjørelser eller skatt i betraktning. EBITDA står for "earnings before interest, taxes, deprecation and amortisation". På norsk kaller vi dette driftsresultater før avskrivninger (renter, skatter, avskrivninger og nedskrivninger).

EBITDA er en måte å måle et selskaps nettoinntekt, også kjent som inntekter eller gevinster, med skatt, renter, nedskrivninger, avskrivninger og goodwillavskrivninger som returneres tilbake til driftsresultatet.*

Den regnes ut på to måter, enten ved å legge til avskrivningers- og nedskrivningers kostnader til driftsresultatet, eller ved å legge til renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger til nettoinntekten.

Lær hvordan du kan trade aksjer

Les mer om aksjetrading, inkludert hvordan du kan opprette en tradingplan og åpne en posisjon.

Eksempel på EBITDA

La oss si at selskapet ABCs har en omsetning på 1 million £, men har en driftskostnad på 200 000 £ og utgifter på 50 000 £ i avskrivninger og nedskrivninger. Driftsresultatet før renter og skatter (kjent som EBIT eller totalresultatet) er derfor på 750 000 £. Hvis vi deretter fjerner renteutgiftene på 50 000 £ har vi en bruttoinntekt på 700 000 £ og hvis skatten er på 100 000 £ så vil nettoinntekten til selskapet være på 600 000 £.

For å regne ut EBITDA tar vi driftsresultatet og legger til avskrivninger og nedskrivninger:

EDITBA = 750 000 £ + 50 000 £.

EDITBA for selskapet ABC er 800 £.

Fordeler og ulemper ved EBITDA

Fordeler ved EBITDA

EBITDA er nyttig når man vil sammenligne den finansielle styrken mellom to selskaper fordi den skaper en singulær måte å måle utvikling på, som igjen kan brukes på tvers av industrier. Den ser på forskjeller i utgifter og renter, og tillater analytikere å fokusere på utfallet av operasjonelle beslutninger i stedet for pålagte skatter og betalinger.

EBITDA blir også mye brukt innen verdsettingsforhold, slik som å vurdere selskaper som har utgifter som er høye i verdi, som kan fjernes fra nettoresultatet.

Ulemper ved EBITDA

Den største ulempen ved EBITDA er potensialet at forskjellige selskaper kan ekskludere eller inkludere forskjellige komponenter som kan virke misvisende for tradere og analytikere. EBITDA kan bli brukt til å presentere finansielle beslutninger som viser selskapet i et godt lys, ved å for eksempel ekskludere gjeld. Disse er kjent som window-dressing kontoer.

I dag vil de fleste selskaper rapportere EBITDA som en del av deres vanlige inntektsrapporter. Dette er ikke påkrevd, siden Securities and Exchange Commision ikke regner det som en amerikansk regnskapsstandard (GAAP).

Når man bruker EBITDA er det viktig å se på andre faktorer og utviklingsindikatorer for å forsikre seg om at selskapet ikke bedrar investorer med sine regnskapstall.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

*Skatt, renter, avskrivninger, goodwillavskrivninger og nedskrivninger er utbetalinger som skal returneres tilbake til et selskaps balanseregning og som ikke har noen relaterte kontantutbetalinger i samme periode. Avskrivninger og nedskrivninger er eksempler på denne typen utbetalinger fordi de sporer prosessen med utbetalinger over en tidsperiode. Avskrivninger er tildelingen av kostnader til utgifter for materielle aktiva. For eksempel hvis et selskap kjøper utstyr til en verdi av 100 000 £, men har en levetid på fem år vil avskrivningen ligge på 20 000 £ i året. Nedskrivninger er evalueringen av immaterielle aktiva som opphavsrett og varemerker.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.