CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Resultat per aksje definisjon

Hva er resultat per aksje (EPS)?

Resultat per aksje (EPS) er en viktig beregning i et selskaps inntjeningstall. Dette beregnes ved å dele det totale overskuddet som genereres i en periode på antallet aksjer selskapet har oppført på aksjemarkedet.

EPS brukes for å bestemme verdien knyttet til hver utestående aksje for et selskap. På børser kan mengden fortjeneste fra selskaper og antall aksjer de har notert variere, så EPS gir en måte å evaluere en virksomhet på. Det er også en måte for analytikere å sammenligne selskaper med hverandre og se hvilke som har høyere inntjeningstall.

Lær hvordan du kan trade aksjer

Les mer om aksjetrading, inkludert hvordan du kan lage en tradingplan og åpne en posisjon.

Hvordan beregne resultat per aksje

For å kalkulere et selskaps resultat per aksje, må du først beregne nettoresultatet ved å ta nettoinntekt og trekke fra eventuelle utbytteutbetalinger. Deretter deler du dette tallet på antall utestående aksjer, som vanligvis er et vektet gjennomsnitt for perioden.

Formelen for å beregne EPS er:

Hvordan beregne resultat per aksje

EPS-eksempel

La oss si at du ønsker å kjøpe aksjene til XYZ Industries, som for tiden har en samlet nettoinntekt på 900 000 £. Dersom selskapet har 75 000 aksjer i sirkulasjon, gir dette en EPS på 12 £ (900 000 / 75 000).

Hva forteller resultat per aksje traders?

Fortjeneste per aksje er en veldig viktig faktor når du undersøker en virksomhets grunnleggende forhold. Det er generelt sett en god indikator på om et selskap blir ansett som lønnsomt eller ikke. EPS blir også brukt til å beregne selskapets pris-til-fortjenestegrad, eller P/E-ratio. Dette kan hjelpe traders med å identifisere verdien av et selskap og dets aksjer, samt vekstutsiktene for denne virksomheten.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.