CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hvordan investere i vindkraftaksjer

Det finnes to måter du kan få eksponering til vindkraftaksjer på: trading og investering. Her vil vi snakke om begge, i tillegg til hva du burde vite om vindkraftindustrien og noen viktige aksjer å følge med på.

Hvilke typer investeringer finnes for vindaksjer?

Det finnes en rekke aksjer du kan kjøpe og investere i som gir deg eksponering til vindkrafttjenester. Disse inkluderer:

 • Vindkraftselskaper, som distribuerer energien de produserer i vindparker
 • Vindparkselskaper, som har større vindparker både på land og til havs, som er i stand til å produsere store mengder energi
 • Vindturbinselskaper, som produserer, installerer og betjener vindturbiner

Dette burde du vite om vindkraftindustrien

Vindkraftindustrien er et spennende prospekt for mange traders og investorer, gitt det nåværende skiftende sentimentet bort fra fossilt brensel. Ettersom verden blir mer økologisk oppmerksom, er det sannsynlig at vindkraftaksjer vil bli en viktig armatur i mange aksjeporteføljer.

Vindkraftindustrien er fortsatt i barndommen sammenlignet med andre typer energiproduksjon. Det er imidlertid en av de mest lovene formene for ren energi som er tilgjengelig per nå, og miljøfordelene til en utvidende vindkraftindustri er utbredte.

US Energy Information Administration (EIA) anslår at for USA alene, har produksjon av elektrisitet fra vind vokst fra mindre enn 1 % i 1990 til nesten 7 % i 2018,1 med ytterligere fremskritt gjort i Europa og Kina. Som et resultat av dette, kan vind fortsette å utvide seg som en industri i de kommende årene.

Hos IG kan du trade på vindkraft gjennom CFD-kontrakter. CFDer er finansielle derivativer som lar deg spekulere på prisen til et aktivum som stiger (kjent som å gå long) eller faller (kjent som å gå short).

Les mer om CFD-trading

I hvilken grad vurderingen din av et aktivums prisbevegelser er korrekt, bestemmer gevinsten eller tapet ditt. Dersom du går short, vil du at prisen til et aktivum skal synke for at traden skal bli lønnsom, og går du long vil du at prisen skal stige.

De beste vindkraftaksjene å holde et øye med

Listen over større vindkraftaksjer er rangert i tilfeldig rekkefølge, men selskapene har et bredt driftsomfang og alle har betydelige beholdninger innen sine respektive felt. Som et resultat av dette, inkluderer listen vindkraftaksjer, vindturbinaksjer, vindenergiaksjer og vindparkaksjer:

 1. Ørsted
 2. Vestas Wind Systems
 3. Pattern Energy Group
 4. Next Era Energy
 5. General Electric

Ørsted

Ørsted er det største energiselskapet i Danmark, og de eier de to største offshore vindparkene i verden: London Array og Walney Wind Farm, begge i Storbritannia. Vindenergiselskapet endret til sitt nåværende navn i 2017, og var tidligere kjent som DONG Energy.

Ørsted kjøpte opp Deepwater Wind i 2018 for å få eksponering til det amerikanske offshore-markedet, og dette oppkjøpet ga selskapet en markedsandel på 25 % i det globale offshore-vindmarkedet. De har forpliktet seg til grønn energi, med mål om å redusere Co2-utslipp med 96 %, og å fase ut bruken av kull i sine operasjoner innen 2023.2

Ørsted har bygget flere offshore vindparker enn noe annet selskap i verden, og har sine operasjoner og offshore vindparker i Taiwan, USA, Storbritannia, Tyskland, Danmark og Nederland.3

Etter navneendringen fortsatte selskapet å oppleve en betydelig oppadgående bevegelse i aksjeprisen, noe som reflekterer en del av Ørsteds markedsandel og den anslåtte fremtidige veksten til vindenergisektoren. Ørsted er notert på Nasdaq Copenhagen Stock Exchange, og trades under tickeren ORSTED.

Trade Ørsted-aksjer i dag

Vestas Wind Systems

Vestas Wind Systems har installert mer vindkraft enn noe annet selskap i verden. Det er anslått at de har installert rundt 68 000 turbiner i 80 land på tvers av seks kontinenter.4 I tillegg til turbinene de installerer, er Vestas også ansvarlige for å betjene 41 000 turbiner, og leverer 800 000 deler til vindparker årlig.

Selskapet er basert i Danmark, og opererer i en rekke land, inkludert USA, Kina og Spania. Vestas tilbyr en rekke produkter innen vindenergisektoren, inkludert installasjon av vindturbiner, turbinvedlikehold, og kunnskaps- og ressursdeling for å hjelpe med optimaliseringen av forskjellige vindparkbeliggenheter.

Vestas trades under tickeren VWS på Nasdaq Copenhagen Stock Exchange, og prisen har sett en generell stigning i løpet av de siste fem årene. Med den økende interessen for vindkraftsektoren, er det sannsynlig at flere og flere vindturbiner vil måtte bli installert, noe som gjør Vestas Wind Systems et viktig selskap å holde øye med i de kommende årene.

Trade Vestas Wind Systems-aksjer i dag

Pattern Energy Group

Pattern Energy Group er et fornybart energiselskap som opererer hovedsakelig i USA, Canada og Japan. Det er den største vindenergioperatøren i Canada og siden børsnoteringen i 2013 har Pattern Energys portefølje over energiproduksjon og produksjonsmidler under ledelsen nesten tredoblet.5

Selskapet trades under tickeren PEGI på Nasdaq Stock Market i USA, i tillegg til Toronto Stock Exchange i Canada. Pattern har rapportert en økning på 12 % i operasjonskapasitet for 2018, og en økning på 400 megawatt i vindkraftprosjekter i 2019.6

Til tross for dette har aksjeprisen i løpet av de siste fem årene hatt sporadiske oppad- og nedadgående bevegelser. Dette vil si at Pattern Energy kan gi muligheter til å gå short så vel som å gå long med CFDer.

Trade Pattern Energy-aksjer i dag

NextEra Energy

NextEra Energy er et amerikansk-basert hjelpeselskap, som har steget til å bli verdens største hjelpeselskap med tanke på markedsverdi.7 Ifølge nettstedet deres, genererer NextEra mer vind- og solenergi enn noe annet selskap i verden, og de hadde den største andelen av nord-amerikansk vindkapasitet i 2016.8

NextEra er litt forskjellig fra de andre innslagene på denne listen, da de bruker en blanding av vind, sol, naturgass og kjernekraft for å generere strøm. Denne forskjellen burde imidlertid ikke ses på som noe negativt, fordi en rekke hjelpeselskaper bruker forskjellige kilder til å generere elektrisitet for å sikre seg energisikkerhet.

Selv om NextEra er mangfoldige med tanke på energiproduksjon, er de ikke uvitende til det økende offentlige presset på selskaper for å utvikle flere typer fornybar energi. Dette faktum reflekteres i at NextEra har nesten tredoblet vindenergikapasiteten sin i løpet av det siste tiåret. NextEra trades på New York Stock Exchange under tickeren NEE.

Trade Next Era-aksjer i dag

General Electric Wind Energy

General Electric (GE) Wind Energy er et datterselskap av GE, som er et amerikansk konglomerat med operasjoner innen flymotorer, elektriske motorer, programvare, helsevesen og våpen. Som et resultat av dette, trades GE Wind Energy under tickeren GE på New York Stock Exchange. På grunn av dette, vil en rekke andre faktorer påvirke GEs aksjepris, annet enn bare hvor vellykket datterselskapet Wind Energy er.

GE Wind Energy fokuserer hovedsakelig på vindkraft, inkludert produksjon og installasjon av vindturbiner, og har blitt en verdensledende turbinleverandør med over 40 000 vindturbiner installert globalt i skrivende stund.9

GE Wind Energy ble dannet gjennom et oppkjøp av det som tidligere var kjent som Enron-eide Zond, som GE kjøpte i 2002 etter at Enron ble slått konkurs. Siden da har selskapet blitt en leder i den fornybare energisektoren, og har til og med gått så langt som å skape den kraftigste offshore-vindturbinen i verden: Haliade-X 12 megawatt.

GE kunne fortsette å se utvikling inn i vindenergisektoren, spesielt på bakgrunn av økende motstand mot noen av selskapets mer tradisjonelle metoder for energiproduksjon. GE Wind Energys prøve i de kommende årene vil være om de kan fortsette å utvikle, levere og installere vindturbiner i den hastigheten de har hatt i det siste tiåret.

Trade General Electric-aksjer i dag

Hva burde man huske på før man trader vindaksjer

Som med enhver tradingmulighet, er det iboende risiko forbundet med å trade vindaksjer. Fordi det er en relativt ny sektor, når sammenlignet med mer forankrede industrier, som for eksempel olje og kjernekraft, avhenger vindkraft av konstant utvikling og forbrukerinteresse for å fortsette sin stort sett oppadgående bane.

På grunn av den skiftende offentlige bevisstheten rundt klimaendringer og miljøkonsekvensene til fossilt brensel, er det sannsynlig at mange traders og investorer gjerne vil legge til vindaksjer i porteføljene sine i de kommende årene. Når det er sagt, burde individer fortsatt sikre at de har en effektiv strategi for risikohåndtering på plass før de begynner å trade vindaksjer.

Les mer om risikohåndtering

Stops og limits kan være en måte en trader kan begrense eksponeringen sin til risiko, ved å kutte tap og låse inn gevinster. Garanterte stop vil alltid lukke en trade når prisen faller til et visst nivå, men en liten premie vil bli belastet dersom det utløses. Limits derimot, vil begrense gevinster til et bestemt nivå, noe som vil si at det er mindre risiko for at en vinnende trade skal snu og bli en tapende trade.

Les mer om stops og limits

Hvordan trade vindkraftaksjer

Følg disse fem enkle stegene for å komme i gang med å trade vindenergiaksjer:

 1. Du kan enten åpne en tradingkonto hos IG, eller en demokonto
 2. Undersøk hvilke aksjer du ønsker å trade
 3. Vurder og forsikre deg om at du er komfortabel med eksponeringen din til risiko
 4. Plasser traden din — enten long eller short
 5. Overvåk traden din

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Utforsk markedene med våre kostnadsfrie kurs

Lær mer om hvordan aksjer fungerer – og oppdag en rekke markeder å trade på – i IG Academys kostnadsfrie kurs: «Introduksjon til finansmarkedene».

La lærdommen bli til handling

Bruk det du har lært i denne strategiartikkelen for aksjer i demokontoen din – helt risikofritt.

Klar for å trade på aksjer?

Bruk lærdommen fra denne artikkelen i en live-konto.

 • Trade på over 16 000 globale aksjer
 • Beskytt kapitalen din med våre risikohåndteringsverktøy
 • Reager på siste nytt på over 70 populære amerikanske aksjer, utenfor ordinære åpningstider

Inspirert til å trade?

Praktiser den nye kunnskapen din. Logg inn på IG-kontoen din nå.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.