CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är mjuka råvaror och hur handlar man dem?

Råvarumarknaden kan delas upp i två kategorier: hård och mjuk. Här kommer vi främst utforska mjuka råvaror, vilket innebär naturliga produkter såsom vete, kakao och palmolja. Läs mer om hur du handlar med mjuka råvaror hos oss.

traders Source: Bloomberg

Vad är mjuka råvaror?

Mjuka råvaror är naturliga och odlade produkter, till exempel socker, vete, majs, palmolja, sojabönor, boskap, med mera. En utmärkande egenskap för mjuka råvaror är att de varken bryts eller utvinns, utan snarare odlas (eller föds upp).

I och med att mjuka råvaror är en viktig del av vårt dagliga liv erbjuder tillgängligheten/bristen på dem möjligheter för traders att spekulera på deras framtida prisrörelser, vilka kan skifta rejält. Detta beror på att mjuka råvaror är sammankopplade med olika risker som kan påverka deras produktions- och leveransmöjligheter, till exempel oregelbundet väder och markförstöring, vilket skapar osäkerhet på marknaden.

Se tabellen nedan för exempel på mjuka råvaror.

Läs om råvaror och hur du kan handla dem

Exempel på mjuka råvaror

Socker – New York No. 11

Priset på Socker No. 11-kontrakt används världen över som jämförelseindexet för handel med råsocker. Terminskontrakten handlas på börsen Intercontinental Exchange (ICE) och varje kontraktsstorlek är på 112 000 pund.

Kaffe – New York (Arabica)

Terminskontrakten för Kaffe C är det globala jämförelseindexet för priserna på Arabica-kaffe. C-marknaden är en global råvarubörs där kontraktspriserna för fysiska gröna bönor handlas från något av varumagasinen i de 20 licenserade länderna för att därefter skeppas till en av många hamnar i USA och Europa – med angivna premier och rabatter för hamnen och produktens ursprungsland.

Kakao – New York

Kakaokontraktet är det globala jämförelseindexet för den globala kakaomarknaden. Kontrakten prissätter fysiska leveranser av produkter av börskvalitet från en rad orter i Afrika, Asien, Centralamerika och Sydamerika till någon av fem godshamnar i USA.

Vete – Chicago

Kontrakten på veteterminer erbjuds på börsen Chicago Board of Trade (CBOT) och fungerar som branschstandarden för vetepriser.
Terminspriserna på vete på CBOT anges i dollar och cent per skäppa (bushel) och handlas i kontraktsstorlekar på 5 000 skäppor (136 metriska ton).

Majs

Majsterminer är börshandlade kontrakt på CBOT där priset på majs köps och säljs i storleken 5 000 skäppor per kontrakt.
Detta kontrakt anses vara det globala jämförelseindexet för majs som vanligen används till foder för boskap och fjäderfän.

Bomull – New York

Terminskontrakten på bomull handlas i huvudsak på börsen New York Mercantile Exchange (NYMEX), där du även hittar jämförelseindexet för det globala priset på bomull.
Priset på kontraktet gäller för 50 000 pund i nettovikt där köparen ingår avtal om att motta en leverans från säljaren på ett specifikt datum i framtiden.

Crude Palm Oil

Terminskontrakten på Crude Palm Oil handlas på börsen Bursa Malaysia. Kontraktsstorleken är på 25 metriska ton och använd som jämförelseindex för det globala priset för handel med crude palm oil. De två största producenterna och exportörerna av palmolja är Indonesien och Malaysia.

Sojabönsmjöl

Kontrakten på sojabönsmjöl handlas på börsen CBOT och respektive terminskontrakt är på 100 short ton, vilket är cirka 91 metriska ton.
Råvaran handlas av aktörer i detaljhandeln, importörer, lantbrukare med boskap och livsmedelsberedningsföretag.

Socker – London No. 5

Terminskontrakten på vitsocker används som det globala jämförelseindexet för prissättning av fysiskt vitsocker. De är noterade som Vitsocker (London No. 5) och denna mjuka råvara handlas på börsen ICE Futures Europe i London.

Kaffe – London (Robusta)

Terminerna för Robusta-kaffe handlas på börsen ICE och kontraktsstorleken är 10 metriska ton. De största kaffeproducenterna är lokaliserade i Afrika, Asien och Sydamerika.

Kakao – London

London Kakao-terminerna fungerar som det globala jämförelseindexet för priset på fysisk kakao. Kakao handlas på börsen ICE och respektive kontrakt gäller för 10 metriska ton.

Sojabönor (Soybeans)

Terminskontrakten för sojabönor handlas på börsen CBOT. Den standardiserade kontraktsstorleken är 5 000 skäppor medan ett minikontrakt på sojabönor gäller för 1 000 skäppor.

Sojabönsolja (Soybean Oil)

Sojabönsolja handlas på börsen CBT där kontraktsstorleken på respektive termin gäller för 60 000 pund (eller 27 metriska ton). Sojabönsolja används vanligen för att producera matlagningsoljor och margarin.

Timmer

Timmerterminer handlas på börsen Chicago Mercantile Exchange (CME) där kontraktsstorleken för respektive termin är 110 000 board feet, vilket är cirka 260 kubikmeter.

Apelsinjuice – New York

Fryst apelsinjuicekoncentrat (FCOJ) används som jämförelseindex för priset på apelsinjuice. Terminskontrakten gäller för 15 000 pund apelsinjuicekoncentrat.

Lean Hogs

Terminerna för Lean Hog handlas på börsen Chicago Mercantile Exchange. Kontraktsstorleken gäller för 40 000 pund (eller 18 metriska ton) lean hogs.

Boskap (Live Cattle)

Terminskontrakt för boskap handlas på börsen Chicago Mercantile Exchange. Kontraktsstorleken gäller för 40 000 pund (eller 18 metriska ton) boskap.

Havre

Havreterminer är börshandlade kontrakt där köparen samtycker till att motta en leverans från säljaren av en specificerad mängd havre (t.ex. 5 000 skäppor eller 86 metriska ton) till ett förutbestämt pris vid ett framtida leveransdatum.
Terminskontrakten handlas på börsen CBOT, där även jämförelseindexet för pris på havre fastställs.

Råris

Terminskontrakten för råris handlas på börsen Chicago Mercantile Exchange där avtal ingås för storlekar på 2 000 hundredweight, vilket är cirka 91 metriska ton råris.

Vete – London

Terminskontrakten för fodervete i Storbritannien anses vara det europeiska jämförelseindexet för prissättningen av fysiskt fodervete. Det handlas aktivt på börsen ICE Futures Europe i London av grossister, exportörer och många andra.

Vad är hårda råvaror?

Hårda råvaror är produkter som bryts eller utvinns, såsom råolja, guld och koppar. Den utmärkande egenskapen hos hårda råvaror är att de befinner sig under jordens yta i särskilda geologiska regioner. Till exempel:

 • Ädelmetaller såsom guld, silver och platina.
 • Basmetaller, inklusive koppar, zink, bly och nickel.
 • Energiprodukter såsom råolja, eldningsolja och naturgas.

Läs mer och lär dig hur du handlar med exempelvis guld och olja

Var handlas mjuka råvaror?

Mjuka råvaror handlas på några av de mest välkända börserna, såsom Intercontinental Exchange, Chicago Board of Trade och Kansas Board of Trade. Du måste dock inte handla mjuka råvaror direkt på en formell börs – du kan i stället handla dem over the counter (OTC) hos oss. Det innebär att du kan handla råvaror som är noterade på flera olika börser från ett och samma ställe.

När du handlar OTC vänder du dig till en mäklare, som oss, för att genomföra din handel – vilket ofta innebär fler möjligheter, fast alla medför även sina egna unika risker.

Hos oss kan du välja att handla råvaror på spotmarknaden (vår odaterade marknad) eller via optioner och terminer. Handel på spotmarknaden betyder att en order exekveras omedelbart till det aktuella marknadspriset. Optioner och terminer låter dig handla på mjuka råvaror på ett specificerat datum och till ett specificerat pris i framtiden.

Varför ska man handla på marknader för mjuka råvaror?

Det finns många anledningar till varför folk väljer att handla på marknader för mjuka råvaror. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna specifika sektor är mycket volatil, speciellt då jordbruksproduktion är otroligt oförutsägbar. Traders som föredrar marknader med hög risk väljer ofta mjuka råvaror eftersom prisrörelserna kan öppna upp fler tradingmöjligheter.

Deras volatilitet betyder emellertid att mjuka råvaror även medför hög risk. Ofördelaktiga väderhändelser – till exempel häftiga skyfall eller torka – kan ha förödande konsekvenser för mjuka råvaror, där drastiska prisändringar kan ske på kort tid. Därtill kan ändrade volymer för import och export ha en direkt inverkan på priset på mjuka råvaror.

Ett mer nutida exempel på de mjuka råvarornas volatilitet har visats av det pågående kriget mellan Ukraina och Ryssland. Priset på majs har exempelvis stigit otroligt snabbt. Delvis på grund av att majsskörden i Ukraina var 54 % mindre än under 2021, vilket begränsar tillgången.1

Att handla mjuka råvaror med hävstång ökar dessutom risken. Du bör alltid vidta lämpliga strategier för att hantera din risk när du öppnar en position med derivat.

Så här handlar du mjuka råvaror

 1. Gör efterforskningar om din önskade marknad
 2. Välj hur du vill handla
 3. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett kostnadsfritt demokonto
 4. Välj tradingmöjlighet
 5. Ange handelsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 6. Öppna och bevaka dina positioner

Du kan ta en position i mjuka råvaror på två sätt hos oss:

CFD-trading

Öppna ett CFD-konto för att spekulera på tillgångens cash- och terminspriser. Du ingår ett kontrakt om att utbyta prisskillnaden på tillgången som uppstår mellan tidpunkten när kontraktet öppnas och då det stängs.

CFD:er används för handel med hävstång, vilket betyder att du behöver göra en insättning som endast är en bråkdel av handelsstorlekens totala värde för att få exponering. Observera att hävstången förstärker både vinsterna och förlusterna eftersom de beräknas på den totala handelsstorleken och inte insättningen. Du behöver vidta lämpliga åtgärder för att noggrant hantera din risk.

Läs mer om CFD-trading

Barrier-optioner

Du kan handla mjuka råvaror med barriers, där du spekulerar på olika marknader och ställer in knockout-nivåer som utlöses automatiskt när kursen når din angivna nivå, för att begränsa din risk.

Läs mer om barrier-optioner

Sammanfattning av mjuka råvaror

 • Mjuka råvaror är naturliga jordbruksprodukter som odlas i stället för att brytas och utvinnas, till exempel socker, vete, majs, palmolja, sojabönor, boskap med mera
 • Det finns två typer av råvaror: Mjuka råvaror (som odlas eller föds upp) och hårda råvaror (som bryts eller utvinns från marken)
 • Mjuka råvaror kan handlas direkt på välkända börser, men du kan även handla dem over-the-counter (OTC) hos mäklare som oss
 • Folk handlar mjuka råvaror eftersom marknaden är volatil och erbjuder möjligheten att spekulera på tillgångarnas prisutveckling
 • Du kan få exponering mot mjuka råvaror med oss genom handel med CFD:er och barriers-optioner

Fotnoter:

1 Farm Progress
2 Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer istället den underliggande marknadens handelstider. Läs mer här.
3 All handel med ett nominellt värde på över 300 EUR är courtagefritt.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Utforska marknaderna med våra kostnadsfria kurser

Ta reda på hur aktiehandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna aktieartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på aktier?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 16 000 populära aktier från hela världen
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Agera snabbt på nyheter med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier

Sugen på att handla?

Använd dina nya kunskaper inom trading. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.