CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Hur du kan slå inflationen

Inflation urholkar värdet av pengar, men det kan finnas sätt för dig att behålla – och öka – värdet på ditt kapital. Ta reda på hur du kan vinna över inflationen med vår guide och lär dig hur du gör detta med vår handelsplattform.

Vad är inflation och varför sker den?

Inflation är ett mått på hur snabbt priset stiger på de varor och tjänster som finns i en ekonomi. Detta uppstår när priser ökar, exempelvis på grund av högre produktionskostnader - som omkostnader för bland annat råvaror och löner. En ökning i efterfrågan på produkter och tjänster kan också orsaka inflation eftersom konsumenterna är beredda att betala mer.

När inflationen blir hög blir värdet på pengarna mindre. Inflationen mäts genom konsumentprisindex (CPI), och ju högre förändringstakten i CPI är, desto högre blir inflationen.

En populär teori är att inflation uppstår på grund av en ökning av tillgången på pengar som överstiger antalet varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Ett sådant överdrivet utbud av pengar gör att prisnivåerna ökar.

Inflationssäkra tillgångar

Det finns inget sätt att helt slå inflationen, men vissa tillgångar klarar stormiga förhållanden bättre än andra och är kända som inflationsbeständiga tillgångar, eller anti-inflationstillgångar. De bevarar ofta pengavärde även när andra tillgångars värden urholkas.

Guld

Guld anses fungera som en hedge mot inflation och många betraktar guld som en "alternativ valuta", särskilt när länders inhemska valutor och tillgångar tappar i värde. Att använda guld när ett lands egen valuta har tappat sitt värde är att föredra eftersom guld är en verklig, fysisk tillgång som behåller sitt värde.

Guldkvitton är en av de tidigaste formerna av kredit, där varan hölls av guldsmeder åt olika människor. När dessa personer gav in guld som insats fick de var och en ett papperskvitto som kunde lösas in i framtiden.

Ett populärt sätt att investera i guld är via börshandlade fonder (ETF) och guld-börshandlade råvaror (ETC) med hjälp av ett aktiehandelskonto. Observera att IG Sverige inte erbjuder dessa alternativ för tillfället. Detta är populärt eftersom du då investerar i guld och andra råvaror utan att behöva köpa några fysiska tillgångar.

Ett alternativ till investering är trading, vilket innefattar att du spekulerar på guldpriset (dess upp- och nedgång) med hjälp av derivat. Hos oss kan du handla på dessa prisrörelser med bland annat Turbo24 och CFD:er.

Råvaror

Råvaror kan inkludera allt från spannmål till ädelmetaller, elektricitet, olja, nötkreatur, apelsinjuice och naturgas.

Råvaror är en inflationsindikator; när priset på en vara stiger så stiger priset på de produkter som produceras med hjälp av varan. Råvarupriser tenderar att reagera på förändringar i dollarns relativa styrka på internationella marknader snarare än på nationellt inflationstryck. De kan också reagera på riskfaktorer - såsom naturkatastrofer - på sätt som inte nödvändigtvis överensstämmer med inflationen.

Du kan investera i råvaror via ETF:er och ETC:er med ett aktiehandelskonto. Många investerare föredrar denna metod eftersom de då får exponering mot råvaror utan att behöva köpa de fysiska tillgångarna. Observera dock att IG Sverige inte erbjuder denna tjänst för tillfället.

Läs mer om råvaror och hur du kan handla på dem

Fastighetsfonder (REIT:er)

REIT-fonder – företag som äger och driver inkomstproducerande fastigheter – består av en pool av fastighetstillgångar som betalar ut utdelning till sina investerare. När inflationen stiger så stiger även fastighetspriser och hyresintäkter.

REIT-fonder erbjuder hög avkastning och högre skatter tas ut för REIT-utdelningar eftersom en hög andel av dem anses vara vanlig inkomst.

Hyres- och fastighetspriser rör sig vanligtvis snabbt uppåt, vilket motverkar inflationen. Men fastigheter kan vara för dyrt för många investerare, vilket är en anledning till att REIT är ett populärt investeringsalternativ.

REIT-fonder ger dig exponering mot flera tillgångar med en enda position. De kan även användas som ett diversifieringsverktyg.

Värdeaktier

I detta sammanhang är värdeaktier (handel med värdepapper till ett lägre pris än vad ett företags resultat kan indikera) bättre än tillväxtaktier (aktier i ett företag som förutspås växa snabbare än den genomsnittliga marknadstillväxten).

Detta beror på att värdeaktier sägs kunna handlas under deras verkliga värde och att de därför bör ge en överlägsen avkastning. Tillväxtaktier ger i allmänhet ingen utdelning.

Värdeaktier ger ett visst skydd mot inflation eftersom ett företags intäkter och vinster bör teoretiskt sett växa parallellt med prisökningar efter en anpassningsperiod. Detta är dock en långsiktig strategi eftersom aktier ofta kan tappa värde i praktiken.

Realobligationer

Inflation kan hämma ränteinvesteringar med fast avkastning, samt minska både deras köpkraft och realavkastning över tid – även om inflationen är relativt låg.

Dessa obligationer kan användas när man vill hedga sig mot inflationsrisk eftersom deras värde ökar under inflationsperioder. Två exempel på realobligationer är brittiska index-baserade gilts samt amerikanska ”treasury inflation-protected securities" (TIPS).

Hur man handlar på eller investerar i inflationssäkra tillgångar

Investering och trading är två väldigt olika strategier man kan använda när man handlar på finansiella marknader. Investerare eftersträvar hög avkastning på lång sikt genom att köpa och behålla tillgångar, medan traders spekulerar på marknadens stigande och fallande prisrörelser, vilket ofta sker på kort sikt.

Att diversifiera din portfölj kan löna sig eftersom du då får en bredare exponering och inte förlitar dig på en enda marknad eller tillgång. Din diversifiering kan antingen baseras på tillgångstyper, sätt att handla på, eller olika branscher – för att nämna några exempel.

Öppna ett tradingkonto hos oss för att hitta möjligheterna med inflationssäkra tillgångar på världens bästa tradingplattform.1 Med oss får du tillgång till expertbaserade handelsidéer och support dygnet runt.

Hur man handlar på inflationssäkra tillgångar

 1. Öppna ett tradingkonto eller logga in och gå till vår plattform
 2. Välj CFD:er och sök efter en tradingmöjlighet som känns passande för dig
 3. Välj "köp" för att gå lång, eller "sälj" för att gå kort.
 4. Välj positionsstorlek och hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position

Farorna med hyperinflation och var man inte ska investera

Hyperinflation beskriver situationer där priserna på alla varor och tjänster stiger okontrollerat under en viss period. Hyperinflation är med andra ord en extremt snabb inflationsprocess och uppstår när inflationstakten växer med mer än 50 % i månaden.

Några exempel på länder där hyperinflation skett under vår tid är Venezuela och Zimbabwe.

Latinamerikas största migrering under de senaste åren har drivits av både hyperinflation, våld samt av mat- och medicinbrist, och skapades av den politiska turbulens som pågått under många år. Var tredje invånare i Venezuela var i behov av mat och akuta livsmedel, enligt World Food Program (WFP).

Den zimbabwiska dollarn används inte längre aktivt eftersom den officiellt togs ur bruk av regeringen på grund av skenande hyperinflation, där inflationsnivåerna nästan fördubblades varje dag och varor och tjänster kostade dubbelt så mycket varje dag. Med en arbetslöshet på mer än 70 % stängdes den ekonomiska verksamheten praktiskt taget ner i Zimbabwe, vilket förvandlade landets ekonomi till att bli beroende av byteshandel.

För drygt ett decennium sedan registrerade Zimbabwe den näst högsta hyperinflationen någonsin. Landets inflationstakt för november 2008 var enorm: 79 600 000 000 % (eller en daglig inflation på 98 %).2

Tysklands hyperinflation, 1923

Situationen i Tyskland 1923 är ett välkänt exempel på hyperinflation som bidrog till att skapa förfärliga sociala förhållanden och som gav upphov till att en radikal fascistisk rörelse skapades. Krisen orsakades främst av att Weimars regering tryckte sedlar för att betala strejkande arbetare i det ockuperade Ruhrområdet.

Eftersom tryckningen av dessa sedlar inte backades upp av guld orsakades en snabb ökning av både priser och löner under året 1923.3

Okontrollerade priser i Tyskland

 • En brödlimpa – som kostade 250 mark i januari 1923 – hade skjutit i höjden till 200 000 miljoner mark i november
 • I september 1923 kostade det mer att trycka en sedel än vad sedeln var värd
 • En hel skottkärra full med pengar räckte inte ens för att köpa en tidning
 • Växelkursen var så extrem att du behövde betala en triljon tyska mark för att få en amerikansk dollar4

Oljekrisen 1973

I oktober 1973 utropade organisationen Arab Petroleum Exporting Countries (OPEC), som leddes av Saudiarabien, oljerestriktioner för nationer som hade stöttat Israel under Yom Kippur-kriget. Den begränsade oljetillgången resulterade i inflation och, i slutändan, oljekrisen 1973.

Kanada, Japan, Nederländerna, Storbritannien och USA omfattades av handelsförbudet, och restriktionerna breddades även till att påverka Portugal, Rhodesia och Sydafrika. Vid slutet av dessa restriktioner, i mars 1974, hade det globala oljepriset stigit med nästan 300 % – från 3 dollar per fat till nästan 12 dollar per fat. De amerikanska oljepriserna var också betydligt högre.

Embargot orsakade en oljekris som hade många kort- och långsiktiga effekter på både den globala politiken och ekonomin som kändes av under många år framöver, inklusive en andra oljekris 1979.5

Hur man slår inflationen: en sammanfattning

 • Inflation är ett mått på takten för stigande priser på varor och tjänster i en ekonomi
 • Hyperinflation beskriver en situation där priserna på alla varor och tjänster stiger okontrollerat under en viss period
 • Vissa finansiella tillgångar är mer inflationsbeständiga än andra, såsom guld, REIT:er och värdeaktier
 • Hos oss kan du handla på mer inflationssäkra tillgångar med världens bästa handelsplattform, vilket du gör genom att öppna ett tradingkonto1

Källor:

1 Utsedd till bästa tradingplattform vid ADVFN International Financial Awards 2021 and Professional Trader Awards 2019. Bästa tradingapp vid ADVFN International Financial Awards 2021.
2 Corporate Finance Institute, 2022
3 BBC, 2022
4 Alpha History, 2019
5 Office of the Historian, US Department of State, 2022


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Lär dig handla på valuta

Ta reda på hur valutahandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna valutaartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på valuta?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 80 stora och små valutapar
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.