CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så handlar du på en bull market: topp 5 strategier

Bull markets anses generellt vara ett tecken på goda ekonomiska förhållanden. Ta reda på mer om att handla på bull markets och vilka strategier som fungerar bra på marknader som är på väg uppåt.

Vad är en bull market?

En bull market (bull marknad eller tjurmarknad) uppstår när en finansiell marknad, ett instrument eller en sektor befinner sig i en långvarig uppåtgående trend, eller i hausse.

Kännetecken för en bull market

Även om bull markets främst förknippas med en stark kursrörelse uppåt, så karaktäriseras uppgången även av andra faktorer, till exempel:

 • En följd av allt högre toppar och högre bottnar som till sist når en högsta topp
 • Kortsiktiga marknadskorrigeringar (eller pullbacks) efter successiva toppar
 • Högre efterfrågan än utbud
 • Goda ekonomiska förhållanden
 • Ett tydligt bullish sentiment bland traders

Exempel på en bull market

En bull market kännetecknas av marknadskurser med högre toppar och högre bottnar under en längre tidsperiod, normalt i kombination med faktorer såsom svaga pullbacks och starkt uppåtgående momentum.

Här är ett exempel på en bullish aktiemarknad:

Denna bull market triggades av covid 19-pandemin, då onlineshoppingen ökade markant till följd av nedstängningar och förhöjd oro över hälsoläget.

Bullish tendenser kan också identifieras med hjälp av indikatorer som exempelvis en trendlinje – en enkel linje som följer stigande bottnar och det glidande medelvärdet.

Så handlar du på en bull market

Att handla på en bull market går ut på att följa den förväntade långvariga trenden uppåt för marknadskursen. Därför brukar traders normalt ”köpa” (gå lång), dvs. ta en position utifrån förväntningen att marknadskursen kommer att stiga under en längre tid.

Traders med det här sentimentet kan exempelvis välja att ta långa positioner med en derivatprodukt som handlas med hävstång, som CFDs.

När du handlar med hävstång behöver du bara göra en initial insats (som kallas för säkerhetskrav) för att få full exponering. Hävstången kan öka både dina vinster och dina förluster. Det är därför mycket viktigt att du hanterar din risk på lämpligt sätt innan du öppnar en position.

Topp 5 strategier för bull markets

Tradingstrategier för bull markets är exempel på bra metoder som du kan tillämpa i din trading eller investering. Även om dessa strategier baseras på tidigare resultat är de ingen garanti för framtida resultat.

Här är några tradingsstrategier för bull markets som du kan använda om du tror att marknadskursen är på väg uppåt:

Köp tidigt i trenden

Det kan vara svårt att avgöra exakt när en bull market börjar. En metod för att bekräfta trenden är att identifiera när kursen för tredje gången nuddar vid en linje (vilket syns på de högre topparna och högre bottnarna i diagrammet ovan). Eftersom kursen väntas fortsätta uppåt är det här ett bra tillfälle att ta en lång position.

Håll inte på förluster för länge

Du kan begränsa dina förluster genom att i förväg bestämma när du ska gå ut ur marknaden. Ett sätt att göra det är genom att stänga din position om kursen stänger under trendlinjen. Du kan också välja att gå kort vid en förväntad nedgång – oavsett om den är skarp, stadig, tillfällig eller ihållande på ett bearish sätt – om du tror att bulltrenden är över för den här gången.

Ta ut vinster regelbundet

Att försöka låsa in vinster med jämna mellanrum är ett sätt att ta hem en vinst – eller kanske till och med flera – när du handlar.

Följ marknadens momentum

”Trenden är din vän” är ett populärt talesätt. Det är viktigt att notera att även om kursuppgången i en bull market är stabil och långvarig, så består den av både stigande och fallande aktiekurser. Det innebär att det är fullt möjligt att göra förlust på en köpposition i en bull market – eller vinst på en säljposition. Det är därför viktigt att noga följa hur en bullish trend utvecklas innan man handlar samt att agera vid rätt tidpunkt.

Köp köpoptioner

En populär tradingstrategi för bull markets är att köpa en köpoption, alltså ett kontrakt med förfallodatum som ger dig rätten att köpa en viss tillgång till ett bestämt pris. Du behöver dock inte köpa och kan i slutändan bestämma dig för att inte göra det – men du förlorar då premien som du betalade för att köpa köpoptionen.

Så kommer du i gång med din trading hos oss

 1. Öppna ett konto eller logga in
 2. Hitta den marknad som du vill handla på vår tradingplattform
 3. Tryck på ”köpa” eller ”sälja” i orderfönstret
 4. Välj positionsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position


Glöm inte att hävstången ökar såväl potentiella vinster som förluster. Det är därför avgörande att du hanterar din risk på ett lämpligt sätt.

Bull markets jämfört med bear markets: vilka är skillnaderna?

Bull markets och bear markets skiljer sig åt på många punkter. Här är några viktiga skillnader:

Bull market

Uppåtgående marknadstrend under en längre tid

Lågt utbud och hög efterfrågan

Ofta förknippat med en sund ekonomi

Bullish attityder kan driva på den positiva utvecklingen av en bulltrend när fler investerare köper tillgångar

Hög sannolikhet för vinst på långa positioner och vid köp av fysiska tillgångar

Bear market

Nedåtgående marknadstrend med ett kursfall på 20 % eller mer i förhållande till senaste toppar

Högt utbud och låg efterfrågan

Ofta förknippat med en krympande ekonomi

Hög risk för förlust gör att investerare ofta drar tillbaka sitt kapital, vilket kan få priset att sjunka ytterligare

Större sannolikhet att tjäna på korta positioner och att begränsa förluster genom att sälja av investeringar tidigt

Trading på en bull market – sammanfattning

 • En bull market uppstår när en finansiell marknad, ett instrument eller en sektor befinner sig i en långvarig uppåtgående trend
 • Några av indikatorerna på en bullish market är högre toppar och högre bottnar och en trendlinje som följer allt högre bottnar i marknadskursen
 • Du kan få exponering mot bull markets genom att handla eller investera i marknader såsom aktier, ETF:er, valuta, råvaror eller index
 • Tradingstrategier för bull markets kan vara användbara eftersom de baseras på tidigare resultat, men de är ingen garanti för framtida resultat
 • Bull och bear markets har båda fått sina namn från djurriket, men det finns stora och viktiga skillnader mellan dem

Öppna ett konto för att komma i gång


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.