Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

VWAP definition

Vad är VWAP?

VWAP är en förkortning för Volume-Weighted Average Price (för handelsvolymen viktad genomsnittlig börskurs), vilket är en teknisk indikator som visar en tillgångs pris som en kvot mot handelsvolymen. För traders och investerare ger detta ett mått på det genomsnittliga priset en aktie handlas för över en given tidsperiod.

VWAP används vanligtvis som jämförelseindex av investerare som har en mer passiv strategi på marknaden – så som pensionsfonder och aktieandelsfonder – eller traders som vill ta reda på om en aktie köpts eller sålts till ett bra pris.

VWAP beräknas med hjälp av följande ekvation:

VWAP = ∑(köpt kvantitet x tillgångens pris)/totalt antal köpta aktier under dagen

Som standard används alla ordrar under en tradingdag för att beräkna VWAP, men man kan även använda måttet med olika tidsramar.

VWAP visas som en linje i diagram. Det jämförs ibland med det glidande medelvärdet, för när marknadens pris är högre än VWAP ses det som att marknaden är i en upptrend och när priset är under VWAP ses det som ett tecken på en nedåtgående trend.

Upptäck våra verktyg för teknisk analys

Läs mer om vår webbaserade handelsplattform med interaktiva diagrampaket.

Fördelar och nackdelar med VWAP

Fördelar med VWAP

VWAP kvoten används vid algoritmisk trading för att hjälpa investerare att bestämma vilket det bästa priset är för att köpa eller sälja, med volymen på marknaden i åtanke. Genom att säkerhetsställa likviditet kan traders hålla nere de transaktionella kostnaderna samt få bästa exekvering.

VWAP är särskilt användbart vid stora transaktioner av aktier. Att försöka köpa stora kvantiteter av en enskild aktie på marknaden kan artificiellt öka priset — genom att använda VWAP kan traders vara säkra på att det inte pressar upp handelsvolymen för aktien de vill köpa.

Nackdelar med VWAP

Det finns ett par problem med att använda VWAP kvoter. De flesta kan härledas till att VWAP är en kumulativ indikator. Det vill säga att det stora dataset som används för att beräkna VWAP bara blir större ju längre dagen går. Stora dataset betyder att indikatorn släpar efter likt glidandemedelvärde. På grund av detta använder ofta traders endast måttet i en till fem minuters tidsram.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.