CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Värdet av en pip – definition

Vad är pip värdet?

Pipet är värdet som tillskrivs en rörelse av en pip på en valutamarknad - den används ofta när man hänvisar till en positions ned- eller uppgång. Betydelsen av pipvärdet kan variera mellan valutor, men eftersom de flesta större valutapar kvoteras med fyra decimaler är en pip vanligtvis densamma som den fjärde siffran efter decimaltalet.  För exempelvis paret GBP/USD motsvarar 0,0001 en pip.

Eftersom pips beskriver så små värden brukar valuta handlas i mikrokontrakt, minikontrakt och kontrakt: motsvarande 1 000, 10 000 eller 100 000 valutaenheter. Även om värdet på ett pip inte är så mycket, kan de genom hävstång utgöra en betydande exponering och kan påverka din öppna position väsentligt. 

Pip-värdet definieras av valutaparet, storleken på positionen och växelkursen för valutaparet.  För att beräkna pipvärdet kan du dela ett pip (vanligtvis 0,0001) med det nuvarande marknadsvärdet för valutaparet. Multiplicera sedan det numret med din kontraktsstorlek, vilket är antalet basenheter du handlar.  Det betyder att värdet på en pip beror på valutaparet på grund av de olika växelkurserna.  Om noteringsvalutan är amerikanska dollar (USD) är värdet på en pip alltid samma. Om kontraktstorleken är 100 000 är en pip lika med 10 $. 

Du behöver vanligtvis inte beräkna värdet på en pip själv, eftersom valutamäklaren eller din leverantör gör det åt dig, men det är en användbart att förstå bakgrunden.

Lär dig mer om valutatrading

Ta reda på mer om valutatrading, inklusive vad spreaden är och hur hävstångseffekten fungerar.

Exempel på pipvärde

Låt oss säga att GBP/USD för närvarande handlas till ett marknadspris på 1,5000 och du har ett minikontrakt på 10 000. Värdet på ett pip beräknas då enligt följande:

(0,0001/1,5000) x 10 000 = 0,6666

Det innebär att för varje pip kommer din position antingen att förlora eller tjäna 0,6666 GBP.

Vid handel med spot-valutor definieras pip värdet vanligtvis av noteringsvalutan, vilket är USD i det här exemplet. Beräkningen av det värde som en pips rörelse i noteringsvalutan är:

10 000 x 0,0001 = 1

I det här fallet kommer din position att generera $ 1 i förlust eller vinst för varje pip. Du kan också multiplicera noteringsvalutans pip-värde med gällande växelkurs på GBP/USD.

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.

Värdet av en punkt är det värde som motsvaras av en rörelse på en pip i en valutaposition.

En pip kan definieras på olika sätt för olika valutor, men oftast motsvarar en pip den fjärde decimalen i valutans pris. För exempelvis paret GBP/USD motsvarar 0,0001 en pip. Eftersom pips beskriver så små värden brukar valuta handlas i mikrokontrakt, minikontrakt och kontrakt: motsvarande 1 000, 10 000 eller 100 000 valutaenheter.

Värdet av en punkt beräknas genom att dela en pip (oftast 0,0001) med det aktuella värdet på valutaparet. Därefter multiplicerar du resultatet med storleken på kontraktet, som är det antal basenheter som du handlar med.

Pips och kontrakt

Värdet av en punkt (eller pip) är det värde som motsvaras av en rörelse på en pip i en valutaposition, medan kontrakt kan gälla alla typer av tillgångsslag eller finansiella instrument. Sara Walker från IG TV förklarar mer i detalj vad pips och kontrakt betyder inom valutahandel.

Exempel på värde av en punkt

Om GBP/USD ligger på 1,5000 och du har en position motsvarande 100 000 £ kommer en pip att motsvara 6,6666 $, eftersom:

(0,0001/1,5000) x 100 000 = 6,6666

Värdet av en pip i dollar beräknas som värdet av en pip gånger växelkursen (1,5000), som i detta fall blir 9,9999 $.

Gå till utbildningsavsnittet

Läs mer om valuta i utbildningsavsnitten.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.