CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Moderföretag definition

Vad är ett moderföretag?

Ett moderföretag är ett företag som har bestämmande inflytande över ett annat företag, eller som innehar majoriteten av rösträtterna för samtliga andelarna i ett annat företag. Moderföretaget har därmed rätt att styra dotterföretagets verksamhet. Moderföretaget kan vara direkt involverat i styret av sina dotterföretag, eller välja att överlåta en större del av kontrollen till dotterföretagen själva.

Lär dig handla aktier

Läs mer om aktiehandel, hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Moderföretag vs. holdingföretag

Till skillnad från ett holdingföretag har ett moderföretag oftast en direkt möjlighet att påverka dotterföretagens verksamhet. Holdingföretag startas vanligen specifikt i syfte att samla flera dotterföretag, ofta av skattemässiga skäl.

Moderföretag däremot, kan vara konglomerat, alltså företag som äger och driver flera andra företag inom olika sektorer. Det ger de olika dotterföretagen möjlighet att samarbeta om flera varumärken och dra nytta av varandras resurser.

Moderföretaget får dessutom tillgång till de mindre företagens arbetsstyrka och ledning, och får därmed in nya talanger som kan gynna företagsgruppen som helhet.

Hur fungerar ett moderföretag?

Ett moderföretag kontrollerar mer än 51 % av ett annat företags aktier, vilket innebär att det har majoritetskontroll över dotterföretagets verksamhet. Moderföretaget kan välja att ändra den nuvarande riktningen eller metoden för dotterföretagets verksamhet, eller istället ha en mer passiv ledarroll.

Ett moderföretag bildas vanligen genom uppköp av mindre företag, då ett företag köper upp tillräckligt många aktier i ett mindre företag för att få röstmajoritet. I de flesta fall köper ett företag upp mindre företag i syfte att minska konkurrensen i marknaden samt för att utöka arbetsstyrkan och utnyttja de mindre företagens idéer och resurser.

Ibland kan dock ett företag välja att genomföra en avknoppning, dvs. skapa ett oberoende företag genom att utfärda nya aktier i dotterföretaget åt moderföretagets aktieägare. De nya aktierna handlas sedan på samma sätt som moderföretagets aktier. Avknoppningar sker oftast när ett moderföretag vill kapa banden med en underpresterande del av sin verksamhet, eller för att optimera ett dotterföretags verksamhet.

De flesta moderföretag upprättar en enda balansräkning som inkluderar dotterföretagens verksamhet. Traders kan använda balansräkningar inom fundamental analys som ett underlag för att fatta beslut om att öppna eller stänga positioner.

Moderföretag – exempel

Vi tittar på två exempel på kända moderföretag: Alphabet Inc. och Facebook.

Alphabet bildades 2015 av Googles grundare Larry Page och Sergey Brin i syfte att effektivisera verksamheten och öka företagets ansvar gentemot aktieägarna. Genom att skapa Alphabet kunde Page och Brim skala ner Google och införliva företag som var fokuserade på helt skilda branschområden – såsom Life Sciences och Calico – i Alphabet.

Facebook har också blivit ett moderföretag efter flera högprofilerade förvärv under årens lopp, däribland Instagram och WhatsApp. Facebooks VD, Mark Zuckerberg, har uppgett att Facebook inte köper ett företag för att komma åt själva företaget, utan för att få tillgång till fantastiska människor.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.