CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Marknadsvärde definition

Vad är marknadsvärde?

Marknadsvärdet beskriver hur mycket en tillgång eller ett företag är värt på den finansiella marknaden utifrån marknadsaktörernas bedömning. Begreppet används ofta när man hänvisar till ett företags börsvärde, vilket beräknas genom att man multiplicerar antalet aktier i omlopp med den aktuella marknadskursen.

Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde

Marknadsvärdet visar vad ett företag är värt utifrån marknadsaktörernas bedömning, medan det bokförda värdet visar vad ett företag är värt enligt dess balansräkning, eller ”böcker”. Det bokförda värdet beräknas som ett företags materiella tillgångar minus dess skulder.

Lär dig handla aktier

Gå lång eller kort på 16 000 CFD-aktier.

Marknadsvärde – exempel

För att beräkna marknadsvärdet för ett företag multiplicerar du företagets utestående aktier med det aktuella aktiepriset. Om exempelvis ABC Limited har 50 000 aktier i omlopp på marknaden och varje aktie är värd 25 GBP, uppgår företagets marknadsvärde till 1,25 miljoner GBP (50 000 x 25 GBP).

Marknadsvärde – fördelar och nackdelar

Marknadsvärde – fördelar

Marknadsvärdet kan signalera om ett företags aktier är över- eller undervärderade, beroende på skillnaden mellan marknadsvärdet och det teoretiska värdet. Traders och investerare köper och säljer ofta aktier utifrån den här informationen eftersom de då kan dra nytta av skillnaden mellan de båda priserna när marknaden reglerar sig själv.

Marknadsvärde – nackdelar

För att fastställa en akties marknadsvärde behövs historiska data som kan användas för att jämföra marknadsvärdet för en aktie med en annan. Utan jämförelsebara siffror är ett företags värde ingen praktisk indikator på om marknadsaktörerna borde intressera sig för en viss aktie eller inte. Det behövs ett referensvärde som andra marknadsvärden kan jämföras med.

Marknadsvärdet kan också vara ett ganska objektivt mått, eftersom aktiepriserna bestäms av förändringar i tillgången och efterfrågan. Det betyder att en tillgångs marknadsvärde inte speglar dess inneboende värde, utan snarare vad någon är villig att betala för den.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.