CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Köpoption definition

Vad är en köpoption?

En köpoption är ett kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa en tillgång till ett visst pris före ett visst förfallodatum. Värdet på en köpoption stiger om marknadspriset på den underliggande tillgången stiger.

Säljaren (utfärdaren) är skyldig att sälja den underliggande tillgången till det avtalade priset (lösenpriset) om optionen exekveras av köparen (innehavaren). Säljaren erhåller en premie som ersättning för den risk som är förknippad med skyldigheten att sälja.

Ta reda på hur du handlar optioner

Läs mer om optionshandel och hur du kommer igång.

Köpoption – exempel

Låt oss säga att du tror att företaget ABC:s aktiepris kommer att stiga från aktuellt marknadspris till 20 GBP. Du beslutar dig för att öppna en köpoption med ett lösenpris på 25 GBP. För aktieoptioner motsvarar ett kontrakt 100 aktier, men priset kvoteras vanligtvis för en enda aktie.

Optionshandel innefattar alltid en premie. Om premiekostnaden för den här optionen är 2,5 GBP per aktie blir din totala premiekostnad 250 GBP.

Om marknadspriset på ABC-aktierna verkligen stiger till 30 GBP kan du köpa aktien från säljaren för det avtalade lösenpriset på 25 GBP och sälja tillbaka den till marknaden direkt för en omedelbar vinst på 5 GBP per aktie. Du skulle i så fall tjäna 500 GBP, minus kostnaden för premien. Alltså skulle den totala vinsten bli 250 GBP.

Om marknaden rör sig emot dig kan du låta optionen löpa ut. Du förlorar i så fall enbart den ursprungliga premieavgiften på 250 GBP.

Köpoptioner – fördelar och nackdelar

Fördelar med köpoptioner

Köpoptioner kan handlas med hävstång, vilket ger dig full exponering i en marknad med en liten kapitalinsats, ett så kallat säkerhetskrav.

Köpoptioner kan även användas för att hedga andra positioner eftersom du kan gå både kort och lång. På så sätt har du möjlighet att skydda andra positioner i din portfölj.

En stor fördel med köpoptioner är att förlusterna begränsas till summan för din kapitalinsats.

Nackdelar med köpoptioner

Optioner tappar i värde över tid, vilket innebär att värdet på ett optionskontrakt minskar ju närmare förfallodagen det kommer.

Köpoptioner, eller optioner i allmänhet, är komplicerade och kan bli dyra för oerfarna traders som inte är medvetna om riskerna. Det är därför viktigt att lägga upp en strategi för riskhantering innan man börjar handla.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.