Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Tillgångar definition

Vad är en tillgång?

Tillgångar är ekonomiska resurser som kan ägas eller kontrolleras för att ge avkastning eller andra fördelar i framtiden. Inom finanshandel syftar termen ”tillgång” till det som handlas på marknader, t.ex. aktier, obligationer, valutor och råvaror.

Besök avsnittet med marknadsinformation.

Se prisrörelser för olika tillgångar på vår sida med marknadsdata.

Exempel på tillgångar

En tillgång kan vara materiell eller immateriell och definieras av i vilken utsträckning den kan ägas och omvandlas till penningvärde. I stora drag finns det två sätt att definiera tillgångar beroende på om de är kopplade till ett finansiellt instrument eller till ett företag.

Underliggande tillgångar

Tillgångar har traditionellt sett varit föremål för investeringar och köpts med förhoppning om att de ska öka i värde. Till följd av att onlinetrading ökat i omfattning har tillgångar även börjat användas för att fastställa priset på olika derivat, och på så sätt även fastställa vinsten eller förlusten från derivathandel med exempelvis CFDs. Underliggande tillgångar kan vara aktier, index, råvaror, valuta, obligationer, optioner eller ETP:er.

Handel med en derivatprodukt ger dig aldrig äganderätt över tillgången. Istället spekulerar du på prisrörelserna i den underliggande tillgången, vilket oftast kallas för marknaden. Lyckas du att korrekt förutse när den underliggande tillgången kommer att öka i värde gör du en vinst. Skulle du förutse att den underliggande tillgången kommer att öka i värde och tillgången istället minskar i värde gör du en förlust.

Företags tillgångar

Ett företags tillgångar utgörs av de resurser som företaget äger och som ökar företagets värde eller som förväntas generera värde framöver. Det är motsatsen till skulder, dvs. delar av företaget som minskar eller förväntas minska värdet.

Ett företags värde kan fastställas utifrån balansräkningen som visar hur väl företaget hanterar sina tillgångar. Dessa tillgångar kan vara omsättningstillgångar som t.ex. kontanta medel, varulager men även fasta tillgångar, som kommer att ha längre varaktighet än ett år exempelvis byggnader och utrustning.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.