CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Hökar och duvor Definition

Vad är hökar och duvor i finanspolitik?

Hökar och duvor är termer som används för att kategorisera beslutsfattare och rådgivare inom en centralbanks kommitté efter deras sannolika röstningsbeslut. De används ofta av analytiker och traders inför finanspolitiska möten för att förutse resultaten av en omröstning.

Besök vårt avsnitt nyheter och tradingidéer

Läs mer om centralbankers beslut och hur dessa påverkar de finansiella marknaderna.

Vad innebär det att vara hök?

Hökar röstar för stramare finanspolitik – vilket innebär högre räntor – i syfte att hålla inflationen under kontroll. Det här sker ofta på bekostnad av ekonomisk tillväxt, eftersom högre räntor begränsar utlåning och uppmuntrar sparande.

Högre räntenivåer tenderar att ha en negativ inverkan på aktier och index inom den påverkade ekonomin, eftersom investerare säljer tillgångar för investeringar med lägre risk som fortfarande ger stark avkastning. Det här kan i sin tur innebära att ekonomins valuta stiger.

Kända hökar

Som ett exempel tenderar duvor att förespråka kvantitativa lättnader som ett sätt att stimulera ekonomin. Hökar motsätter sig ofta kvantitativa lättnader, och till skillnad från duvor ser de dessa som en snedvridning av tillgångsmarknaderna.

Det är viktigt att notera att en persons hökaktiga eller duvaktiga tendenser inte är huggna i sten. Till exempel sades det att Alan Greenspan, som var ordförande i US Federal Reserve mellan 1987 och 2006 var en hök när han tillträde sin befattning. Men under 1990-talet ändrades hans åsikter till att mer återspegla duvornas ideologi.

Beslutsfattare och rådgivare som står mitt emellan, byter fot och inte intar en tydlig hök- eller duvposition kallas centrister.

Vad innebär det att vara duva?

Duvor röstar för lösare finanspolitik som håller räntorna låga i syfte att öka ekonomisk tillväxt. Detta ska öka köpkraften, gynna ekonomin och öka sysselsättningen, men det kan medföra en risk för en stigande inflation.

Lägre räntenivåer tenderar att uppmuntra investerare att flytta sitt kapital till tillgångar med högre risk och minska sparandet. Det här kan ha en positiv effekt på aktier och index inom en ekonomi, men en negativ effekt på dess valuta.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.