CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Fiatvaluta definition

Vad är en fiatvaluta?

En fiatvaluta är en nationell valuta som inte är knuten till priset på en råvara, som guld eller silver. Värdet på fiatvalutan baseras till stor del på allmänhetens förtroende för valutans utfärdare, vanligtvis en regering eller en centralbank i ett land.

Besök vårt avsnitt om aktier

Läs mer om aktiehandel, vad valutapar är och mycket mer.

Fiatpengar jämfört med råvarupengar

Fiatvaluta kallas även för fiatpengar och är motsatsen till råvarupengar. Det som skiljer fiatpengar från råvarupengar är det inneboende värdet. Historiskt sett har råvarupengar haft ett intrinsikalt, eller inneboende, värde som baseras på materialet som de är tillverkade av, till exempel guld- eller silvermynt. I motsats har fiatpengar inte något intrinsikalt värde utan är i grund och botten en utfästelse från en regering eller en centralbank om att valutan kan bytas mot sitt värde i varor.

Fiatvaluta – exempel

Det brittiska pundet, euron och den amerikanska dollarn är alla kända exempel på fiatvalutor. Faktum är att väldigt få av världens valutor är äkta råvaruvalutor, utan de flesta är på ett eller annat sätt en typ av fiatpengar.

Fiatvaluta – fördelar och nackdelar

Fördelar med fiatvaluta

Eftersom en fiatvaluta inte är någon begränsad eller bestämd resurs, som till exempel guld, har ett lands centralbank större kontroll över utbudet och värdet. Det betyder att regeringar kan hantera kreditefterfrågan, likviditet och räntenivåer på ett mer tillförlitligt sätt.

Till skillnad från råvaruvalutor – som kan påverkas om till exempel en ny guldgruva upptäcks – regleras och styrs utbudet av fiatvalutor av respektive lands regering. Risken är mindre för en oväntad devalvering på grund av tillgången på fiatvalutan eftersom regeringen på förhand beslutar om en eventuell tillgångsökning.

Nackdelar med fiatvaluta

Eftersom den inte är knuten till någon materiell tillgång är värdet på en fiatvaluta beroende av att regeringen sköter skattepolitik och skattereglering på ett ansvarsfullt sätt. Oansvarig penningpolitik kan leda till inflation eller till och med hyperinflation för en fiatvaluta.

Dessutom löper fiatvalutor större risk att drabbas av bubblor, dvs. ekonomiska cykler med snabba prisökningar som följs av lika snabba prissänkningar.

Anledningen till att bubblor blivit allt vanligare är att tillgången på fiatvalutor är praktiskt taget obegränsad, vilket innebär att regeringar har möjlighet att införa kvantitativa lättnader. Även om kvantitativa lättnader möjligen kan stimulera ekonomin kan de också leda till högre inflationsnivåer. Detta kan påverka allt från fastighetspriser till nationella skuldnivåer, vilket i sin tur kan påverka de finansiella marknaderna.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.