Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

EBITDA – definition

Vad är EBITDA?

EBITDA är sätt att utvärdera ett företags resultat utan att ta hänsyn till finansiella beslut eller skatter. EBITDA står för ”earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation”, med andra ord ”resultatet före ränteintäkter och räntekostnader, skatter, avskrivningar på materiella tillgångar och avskrivningar på immateriella tillgångar (goodwill)”.

Det är ett mått på ett företags nettovinst, också kallat rörelseresultat, där utgifter som inte berör kontanta medel adderas tillbaka till rörelseresultatet.*

EBITDA kan räknas ut på två sätt: antingen genom att lägga till avskrivningskostnader till rörelseresultatet eller genom att lägga till räntor, skatter, kostnader för avskrivningar tillbaka till nettovinsten.

Lär dig hur man handlar aktier

Läs mer om aktiehandel, inklusive hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Exempel på EBITDA

Låt säga att företaget ABC:s vinst är 1 miljon dollar men att det har driftskostnader på 200 000 £ och 50 000 £ i kostnader för avskrivningar på materiella tillgångar och på immateriella tillgångar. Rörelseresultatet före räntor och skatter (även kallat EBIT) blir därför 750 000 £. Om vi då tar bort räntekostnaderna på 50 000 £ ger det oss ett resultat före skatt på 700 000 £ och om skatterna utgör 100 000 £ så är företagets nettoinkomst 600 000 £.

För att räkna ut EBITDA tar vi rörelseresultatet och lägger tillbaka kostnader för avskrivningar till summan.

EBITDA = 750 000 £ + 50 000 £.

EBITDA för företag ABC är alltså 800 000 £.

Fördelar och nackdelar med EBITDA

Fördelar med EBITDA

EBITDA är användbart för att jämföra två företags finansiella styrka eftersom det skapar ett enda mått på framgång som kan tillämpas över flera branscher. Detta nyckeltal tar hänsyn till skillnader i utgifter och räntor och gör det möjligt för analytiker att snarare fokusera på att ta operativa beslut än på skatter och avgifter.

EBITDA används även som värderingskvot t.ex. för att göra en bedömning av företag som har höga utgifter vilket kan dra ner rörelseresultatet.

Nackdelar med EBITDA

Den största nackdelen med uträkningen av EBITDA är att det öppnar upp för att olika komponenter inkluderas eller exkluderas av olika företag. För traders och analytiker kan detta vara vilseledande. EBITDA kan användas för att presentera ekonomiska beslut till ett företags fördel genom att exkludera skulder, sk. ”window dressing”.

Nuförtiden brukar de flesta företag rapportera EBITDA som en del av de regelbundna resultatrapporterna. Det är inte obligatoriskt eftersom det inte ingår i det som Securities and Exchange Commissions anser vara god redovisningssed (även kallad GAAP).

När man använder EBITDA är det viktigt att också se på andra faktorer och indikatorer och försäkra sig om att företaget inte använder redovisningssiffror för att vilseleda investerare.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

*En utgift som inte berör kontanta medel är en betalning som måste tas upp på ett företags balansräkning men som inte är anknuten till en kontant betalning under den perioden. Kostnader för avskrivningar på materiella tillgångar och på immateriella tillgångar är exempel på utgifter som inte berör kontanta medel eftersom de har betalningsprocesser som pågår över en tidsperiod. Avskrivningar är tilldelningen av kostnader för utgifter rörande materiella tillgångar. Om ett företag till exempel köper utrustning för 100 000 £ men som har en livstid på fem år kommer avskrivningen att bli 20 000 £ om året. Avskrivning av immateriella tillgångar omfattar exempelvis upphovsrätter och varumärken.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.