CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Delta definition

Vad är delta inom trading?

Delta är ett mått som används inom optionshandel för att analysera hur priset på ett optionskontrakt förändras när priset på den underliggande tillgången förändras. Det kan ibland också kallas för hedgingsgrad.

Läs mer om att handla aktier

Läs mer om aktiehandel, inklusive hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Delta anger förändringen i priset för ett optionskontrakt då den underliggande tillgångens pris rör sig med en punkt.

Beroende på om det rör sig om en köp- eller säljoption kan delta vara antingen ett positivt eller ett negativt värde. Det beror på att priset för en säljoption rör sig i motsatt riktning till priset för den underliggande tillgången – vilket ger ett negativt delta – medan priset för en köpoption rör sig i samma riktning som priset för den underliggande tillgången, vilket ger ett positivt delta.

Vilka är grekerna?

”Grekerna” syftar på olika parametrar som används för att utvärdera risk på optionsmarknaden. Delta är en av grekerna, och de andra är:

  • Gamma. Visar hur mycket en options delta rör sig för varje punkt som den underliggande marknaden rör sig.
  • Theta. Visar hur mycket en option tappar i värde över tid, dvs. optionens tidsförfall.
  • Vega. Visar hur mycket optionens pris ändras när volatiliteten ändras för den underliggande tillgången.
  • Rho. Visar hur mycket options pris ändras när räntan ändras.

När använder traders delta?

Traders kan använda delta som en riskindikator vid optionshandel. Eftersom delta tittar på priset på den underliggande tillgången i förhållande till priset på själva optionskontraktet kan det visa om kontraktet kommer att löpa ut in-the-money eller out-of-the-money.

Ett delta på 1 visar att optionens pris följer den underliggande tillgångens pris exakt. Om det underliggande priset ökar eller minskar med 1 dollar, ökar eller minskar därför priset på optionen med 1 dollar också.

Om en köpoption har ett delta på 0,75 betyder det att priset för den ökar med 0,75 dollar om priset för den underliggande tillgången ökar med 1 dollar.

Om en säljoption har ett delta på -0,25 skulle det innebära att priset på säljoptionen minskar med 0,25 dollar varje gång priset på den underliggande tillgången ökar med 1 dollar.

Exempel på delta

Vi antar att du just nu har 100 aktier i bolaget XYZ. Du vill hedga dig mot negativa prisrörelser i den underliggande marknaden och köper därför en säljoption med ett delta på -0,50.

Om priset på XYZ-bolagets aktier sjunker med 1 dollar kommer priset på säljoptionen att stiga med 0,50 dollar. Det beror på att deltat för en säljoptions pris rör sig i motsatt riktning till den underliggande tillgångens pris. Så om priset på XYZ-aktierna sjunker från 20 dollar per aktie till 19 dollar per aktie, kommer säljoptionen att vara värd 0,50 dollar mer per aktie – och därmed delvis kompensera för förlusten på ditt aktieinnehav.

Hade du istället haft en kort position på XYZ-bolaget skulle du kunna använda köpoptioner för att hedga din position. Om du köpte en köpoption på XYZ-bolagets aktier med ett delta på 0,50 och aktiepriset steg med 1 dollar, skulle köpoptionens värde stiga med 0,50 dollar. Vi tänker oss att aktierna i XYZ-bolaget för närvarande handlas till 20 dollar per aktie. Om aktiepriset stiger till 21 dollar och köpoptionen kostar 1 dollar, kommer köpoptionens pris att öka med 0,50 dollar per aktie.

En trader som vill hedga sina positioner helt försöker nå ett deltaneutralt läge, där prisrörelserna för optionen skapar en perfekt jämvikt till prisrörelserna för den underliggande tillgången. För att uppnå deltaneutralitet måste tradern ta flera positioner tills deltat speglar prisrörelserna för den underliggande tillgången.

Deltaneutrala handelsstrategier rekommenderas dock enbart för avancerade traders, eftersom de kräver ständig övervakning för att fungera effektivt.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.