CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Aktiepris definition

Vad är ett aktiepris?

Aktiepriset avser det belopp det kostar att köpa en aktie i ett företag. Priset på en aktie är inte fast utan varierar utifrån marknadsförhållandena. Går det bra för företaget brukar aktiepriset stiga, och går det sämre än väntat brukar aktiepriset sjunka.

Lär dig handla aktier

Läs mer om aktiehandel, hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Hur bestäms aktiepriser?

Till en början bestäms aktiepriset i samband med ett företags börsintroduktion (IPO). Då fastställs priset för en aktie baserat på det uppskattade utbudet av, och efterfrågan på, företagets aktie. Priset fastställs vanligen av en bokhållare som är särskilt utvald för att hjälpa företaget att hitta ett lämpligt pris för börsintroduktionen.

Efter börsintroduktionen kan företagets aktiepris påverkas av en rad faktorer. Till exempel kan en ökning av antalet aktier på marknaden leda till att priset sjunker, om efterfrågan förblir densamma. På samma sätt skulle en minskad efterfrågan – kanske på grund av ändringar i företagets ledning – innebära att aktiepriset sjunker så länge utbudet förblir oförändrat.

Det finns också andra faktorer som kan påverka ett företags aktiepris, till exempel väntade eller oväntade branschnyheter, makroekonomiska rapporter eller politiska tillkännagivanden.

Så analyseras aktiepriser

Aktiepriser kan analyseras både med hjälp av teknisk analys och fundamental analys. Vid teknisk analys försöker man förutse framtida prisrörelser för aktier genom att titta på historiska diagramdata. Genom att studera tidigare pristrender för en aktie kan tekniska analytiker ofta avgöra om aktien är på väg in i en bullish eller bearish trend.

Vid fundamental analys försöker man istället fastställa om en aktie är över- eller undervärderad. Det gör man genom att analysera det enskilda företagets uppskattade förmåga att generera vinst, baserat på makroekonomiska data, finansiella rapporter och styrelsebeslut.

Varför vill ett företag få aktiepriset att stiga?

Det finns flera skäl till att ett företag kan tänkas vilja få upp sina aktiepriser. Till exempel är ett högre aktiepris förknippat med en viss prestige och kan förhindra överlåtelser. Och förutom att generera stora intäkter för företaget kan det också innebära att ledningen – och kanske övriga anställda – har möjlighet att få en bonus vid vissa tidpunkter på året.

Ett sätt för företaget att stimulera en aktieprisökning är att betala utdelning till aktieägarna som belöning för deras investering. Utdelningar lockar inte bara nya investerare – vilket får efterfrågan att öka och aktiepriset att stiga – utan uppmuntrar också befintliga aktieägare att behålla sina aktier istället för att sälja dem. Det är bra för företaget, eftersom avyttringar annars kan få aktiepriset att sjunka under tiden som marknaden anpassar sig till det ökade utbudet.

Om ett företag vill sänka sitt aktiepris – kanske för att göra aktierna mer tillgängliga för investerare – kan det göra en aktiesplit. Efter en aktiesplit ökar antalet aktier i omlopp på marknaden, vilket drar ner priset på aktien. Gör företaget en aktiesplit 2:1, fördubblas det totala antalet aktier och priset på varje aktie halveras.

En aktiesplit medför dock inte att företagets marknadsvärde sjunker, eftersom prissänkningen på aktien är proportionerlig till det antal nya aktier som har utfärdats.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.