Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Aktieåterköp definition

Vad är ett aktieåterköp?

Aktieåterköp innebär att ett företag köper tillbaka sina egna aktier från investerare. Det kan ses som ett alternativt, skatteeffektivt sätt att ge aktieägarna utdelning. De inköpta aktierna ogiltigförklaras, men kan också behållas för att säljas i framtiden.

Läs mer om aktiehandel

Läs mer om hur man handlar aktier, hur du skapar en handelsplan och öppnar en position.

Varför köper företag tillbaka aktier?

Det kan finnas många skäl till att ett företag bestämmer sig för att köpa tillbaka aktier, men ofta beror det på att aktien är undervärderad och att företaget vill öka efterfrågan. Ett aktieåterköp minskar antalet aktier i omlopp, vilket ökar aktiens värde och vinsten per aktie (EPS – earnings per share).

Vinsten per aktie beräknas som företagets nettovinst delad med antalet aktier som företaget har på marknaden. När antalet aktier minskar stiger helt naturligt EPS-värdet. Om företaget exempelvis har en nettovinst på 1 miljon USD och det finns 10 000 aktier i omlopp, är EPS-värdet 100 USD. Om företaget däremot köper tillbaka en del av aktierna kommer EPS att öka.

Ett aktieåterköp kan se positivt ut för allmänheten eftersom det ger intrycket av att företaget har tillräckligt med likvida medel för att ge utdelning till investerarna. Det kan dock även leda till negativa framtidsutsikter eftersom det kan få vissa att tro att företaget saknar tillväxtpotential.

Återköp – exempel

Vi tänker oss att företaget ABC har 20 miljoner USD i likvida medel och 1 miljon utfärdade aktier som handlas för 10 USD per aktie. Om ABC köper tillbaka 150 000 aktier genom att använda 1,5 miljoner USD i likvida medel, återstår 850 000 aktier på marknaden och 18,5 miljoner USD i likvida medel.

Aktiekursen kommer troligtvis att stiga till följd av den minskade tillgången, och så även vinsten per aktie.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.