Overeksponering – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Betegnelsen overeksponering viser til den tekniske feilen en trader kan gjøre ved å investere for mye i én bestemt mulighet.

Ved å øke eksponeringen kan du oppnå større potensiell gevinst på en posisjon, men dette innebærer også at risikoen øker. Når en trader tror at gevinstpotensialet ved en handel er så stort at han velger å øke eksponeringen til uforsvarlig høye nivåer, kalles dette overeksponering.

Nesten alle handler involverer risiko, og en overeksponert posisjon kan ende opp med å påføre deg betydelige tap selv om du har truffet tiltak for å begrense risikoen din. Hvis du er overeksponert på en giret handel, kan du for eksempel ende opp med et tap som overstiger det opprinnelige innskuddet.

Les mer om tradingskolen

Finn ut hvordan du unngår vanlige feil tradere gjør.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com