CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Call-opsjon definisjon

Hva er en call-opsjon?

En call-opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe et bestemt aktivum til en bestemt pris, på en bestemt utløpsdato. Verdien på en call-opsjon øker hvis aktivumets markedspris øker.

Selgeren, også kjent som utstederen, har plikt til å selge det underliggende aktivumet til avtalt pris - kjent som strike-prisen - dersom opsjonens execution skjer av kjøperen, også kjent som innehaveren. Selgeren blir betalt en premie for å akseptere risikoen forbundet med plikten til å selge.

Lær hvordan du kan trade opsjoner

Les mer om opsjonshandel og kom i gang med tradingen.

Eksempel på en call-opsjon

La oss si at du tror at aksjekursen på selskapet ABC vil stige fra sin nåværende marketskurs på 20 £. Derfor bestemmer du deg for å kjøpe en call-opsjon med en strike-pris på 25 £. For aksjeopsjoner er hver kontrakt verdt tilsvarende 100 aksjer, men priskvoteringen er vanligvis oppført for bare én aksje.

Når man handler opsjoner skal det alltid betales en premie. Hvis premien til denne opsjonen er 2,50 £ per aksje, vil din totale premie være 250 £.

Hvis kursen på ABC-aksjene stiger, til en markedskurs på 30 £, kan du kjøpe den aksjen fra selger til avtalt strike-pris på 25 £ og videreselge den inn i markedet for en umiddelbar gevinst på 5 £ per aksje.

Dette vil gi deg en gevinst på 5 £ per aksje og en total gevinst på 500 £. Det neste steget blir å trekke fra premien du betalte, som er pengene du betalte selgeren for å ta risikoen ved å forplikte seg til å selge. Derfor vil din totale gevinst være 250 £.

Hvis markedet skulle bevege seg i din disfavør, kan du la opsjonen utløpe, og du vil kun tape den første premien på 250 £.

Fordeler og ulemper ved call-opsjoner

Fordeler ved call-opsjoner

Call-opsjoner kan åpnes med giring, som lar deg få full markedseksponering med bare et lite innskudd, kjent som marginkrav.

Call-opsjoner kan også brukes som en del i en hedgingstrategi, siden man kan gå både short og long. Dette kan hjelpe deg beskytte de andre åpne posisjonene i din portfølje.

En stor fordel ved å trade call-opsjoner er at tap er begrenset til den totale kostnaden for innskuddet.

Ulemper ved call-opsjoner

Opsjoner er utsatt for tidsforfall, noe som betyr at verdien av en out-of-the-money-opsjonskontrakt reduseres etter hvert som den nærmer seg utløpsdatoen.

Call-opsjoner er kompliserte, og kan være kostbare for traders som er nybegynnere og som ikke er klar over risikoen. Derfor er det viktig for traders å ha en risikohåndtering-strategi på plass før de starter å trade.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.