Call – definisjon

En call er en opsjonskontrakt som gjør det mulig for tradere å få gevinst når prisen på et aktivum stiger over et bestemt punkt innenfor et gitt tidsrom. Det er det motsatte av en put, som gir gevinst når prisen på et aktivum faller under et bestemt punkt innenfor et gitt tidsrom.

En call-opsjon gir traderen en rett (men ingen forpliktelse) til å kjøpe et gitt aktivum til en gitt pris (kalt strike-prisen) før utløpsdatoen.

Hos IG

Vennligst merk at aksje-opsjoner kun tilbys til profesjonelle kunder. Du vil måtte bekrefte at du møter kravene før du kan trade dem.

Eksempel på call-opsjon

Hvis du kjøper en call-opsjon på Apple til 130 USD med utløp i slutten av en uke, kan du velge å kjøpe Apple til den prisen når som helst i løpet av den uken. Hvis Apple-aksjens kurs kommer opp i over 130 USD, vil opsjonen gi gevinst. Vi sier da at den er in the money. Du kan da utøve opsjonen og kjøpe aksjen. Hvis Apple-aksjen aldri kommer opp i 130 USD, blir det ingen gevinst, men det eneste du taper, er den opprinnelige premien du betalte da du kjøpte call-opsjonen.

Vil du lære mer om opsjoner?

Les mer om vår introduksjon til opsjonshandel på siden Opsjoner.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.