Strike – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Innen opsjonshandel viser strike til prisen en kontrakt kan utøves ved, og prisen det underliggende aktivumet vil bli kjøpt eller solgt til. Den kalles også strike-prisen.

Hvis opsjonen er av call-typen, vil det underliggende aktivumet kunne kjøpes når det når strike-prisen. Hvis opsjonen er av put-typen, vil det underliggende aktivumet kunne selges når det når strike-prisen. For at en opsjon skal kunne utøves, må strike-prisen bli nådd før utløpsdatoen. Jo lenger forbi strike-prisen prisen på et aktivum beveger seg, desto større blir gevinsten opsjonen gir.

Når det underliggende aktivumet i en opsjon har nådd strike-prisen, sier vi at opsjonen er at the money. Når det har gått forbi strike-prisen, er opsjonen in the money.

Strike-prisen sett i forhold til det nåværende markedet er en bestemmende faktor for størrelsen på premien som kreves for en opsjon. Andre viktige faktorer er tidsrommet frem til utløpsdatoen og det underliggende aktivumets volatilitet.

Les mer om tradingskolen

Lær mer om opsjoner.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com