CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Strike – definisjon

Innen opsjonshandel viser strike til prisen en kontrakt kan utøves ved, og prisen det underliggende aktivumet vil bli kjøpt eller solgt til. Den kalles også strike-prisen.

Hvis opsjonen er av call-typen, vil det underliggende aktivumet kunne kjøpes når det når strike-prisen. Hvis opsjonen er av put-typen, vil det underliggende aktivumet kunne selges når det når strike-prisen. For at en opsjon skal kunne utøves, må strike-prisen bli nådd før utløpsdatoen. Jo lenger forbi strike-prisen prisen på et aktivum beveger seg, desto større blir gevinsten opsjonen gir.

Når det underliggende aktivumet i en opsjon har nådd strike-prisen, sier vi at opsjonen er at the money. Når det har gått forbi strike-prisen, er opsjonen in the money.

Strike-prisen sett i forhold til det nåværende markedet er en bestemmende faktor for størrelsen på premien som kreves for en opsjon. Andre viktige faktorer er tidsrommet frem til utløpsdatoen og det underliggende aktivumets volatilitet.

Hos IG

Vennligst merk at aksje-opsjoner kun tilbys til profesjonelle kunder. Du vil måtte bekrefte at du møter kravene før du kan trade dem.

Les mer om tradingskolen

Lær mer om opsjoner.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.