CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

OPEC-møter

Les mer om møter og kunngjøringer fra OPEC (Organisasjonen av petroleumseksporterende land) – inkludert hvorfor de er viktige for traders og hvordan de påvirker verdens oljepriser.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

OPEC-møter

Les mer om møter og kunngjøringer fra OPEC (Organisasjonen av petroleumseksporterende land) – inkludert hvorfor de er viktige for traders og hvordan de påvirker verdens oljepriser.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hvorfor trade på OPEC-møter hos IG?

Trade råvarer med marginkrav

Trade CFDer, barriers, vanilla-opsjoner og turbo24 for å få full eksponering med kun et mindre opprinnelig innskudd

Flere markeder

Gå long eller short på US Crude, Brent Crude, Heating Oil, Natural Gas og No Lead Gasoline

Effektiv risikohåndtering

Beskytt gevinstene dine og begrens tapene med vårt utvalg av verktøy

Hvordan påvirker OPEC-møtet traders?

OPEC-møtene, eller OPEC meetings, påvirker traders siden kvotene for oljeproduksjonen til medlemsstatene i OPEC, og enkelte observatører uten stemmerett, settes på disse møtene. Produksjonskvotene har en sterk innvirkning på den globale tilførselen av olje og påvirker oljeprisene. Grunnen til dette er fordi OPEC-medlemmene kontrollerer 79,4 % av påviste råoljereservene i 2019 og organisasjonen leverte ca. 44 % av verdens olje.1

Kvotene som fastsettes av OPEC-møtene kan også påvirke etterspørselen i andre energimarkeder, inkludert naturgass og fyringsolje. Dette gjør at OPEC-møtene er viktige datoer for noen traders.

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende.

Get the latest OPEC news

Hvordan påvirker OPEC oljeprisen?

OPEC tar sikte på å kontrollere oljeprisen ved å justere leveransevolumet. Hvis medlemmene ønsker å øke prisen på olje kan de justere produksjonskvotene sine nedover for å begrense tilbudet. Hvis de derimot ønsker å redusere prisen på olje kan de justere produksjonskvotene sine oppover for å øke tilbudet. Forutsatt at etterspørselen forblir konstant, vil prisen på olje bevege seg i ønsket retning.

Det kan oppstå kortsiktige prishopp på grunn av globale kriser, dette til tross for OPECs beste innsats for å kontrollere oljeprisene.

Disse inkluderer hendelser som angrepet på den Saudi-Arabiske olje prosessanlegget Abqaiq-Khurais i september i 2019. Konsekvensene halverte Saudi-Arabias oljeproduksjon frem til tidlig i oktober 2019 og sørget for at oljeprisen steg.

Traders ønsker kanskje derfor å vurdere andre økonomiske data og nyhetskilder (i tillegg til de siste OPEC-kvotene) før de spekulerer i oljepriser.

Hvorfor blir OPEC-landene enige om oljekvoter?

OPECs oppgitte mål er å «koordinere og forene oljepolitikken blant sine medlemsland og sikre at oljemarkedene stabiliseres for å sikre en effektiv, økonomisk og regelmessig oljetilførsel til forbrukere, en sikker inntekt til produsenter og en grei kapitalavkastning for de som investerer i oljeindustrien».

Selv om OPECs formålsparagraf kanskje høres nobel ut, er det i virkeligheten et kartell. Det arbeider for å fastsette priser, maksimere fortjeneste og begrense konkurranse mellom medlemmene. Det har ofte blitt beskyldt for konkurransehemmende aktiviteter, inkludert profittvirksomhet, ved å begrense tilførselen og med vilje forårsake oljeoverskudd for å prøve å drive ned prisene og ruinere konkurrenter (som amerikanske skiferoljeprodusenter).

Politikk er også noen ganger involvert. I 1973 stemte for eksempel medlemmene for å begrense tilførselen til destinasjonsland de følte støttet Israel under Yom Kippur-krigen. De globale prisene gikk fra 3 $ per fat i oktober 1973 til 12 $ per fat i løpet av mars 1974.

Imidlertid kan OPEC-møter ende i en fastlåst situasjon hvis medlemmene ikke er i stand til å bli enstemmig enige om nye produksjonsvolumer. Det er ikke så lett å bli enige, siden medlemslandene generelt ønsker å maksimere sine egne produksjonsnivåer og samtidig begrense andre lands nivåer.

Dette problemet blir noen ganger forverret av utenomliggende politiske spenninger mellom landene. Friksjon mellom medlemmer kan også oppstå hvis et land har overskredet tidligere avtalte kvoter, siden dette kan redusere prisene som oppnås av gruppen som helhet.

Format på OPEC-møtene

Vanligvis møtes OPEC to ganger i året i organisasjonens hovedkvarter i Wien. Generelt sett er disse møtene seks måneder fra hverandre. Ekstraordinære møter - som finner sted utenfor halvårsmøtene - kan også ordnes for saker som ikke kan vente til organisasjonens neste møte.

Avgjørelser annonseres i en pressekonferanse på møtedagen, der de fleste avgjørelser trer i kraft 30 dager senere (unntatt hvis en annen dato er avtalt eller et medlem legger ned veto før avgjørelsen iverksettes).

OPEC publiserer også månedlige og årlige oljemarkedsrapporter, så vel som en årlig fremtidsrapport om olje hvor de langsiktige oljeutsiktene vurderes.

OPEC-kalenderen 2021

Event Dato
18. OPEC og ikke-OPEC ministermøte 1. juli 2021

Hva hendte på det forrige OPEC-møtet?

Den 1. juli sparket det 18. OPEC og ikke-OPEC ministermøtet i gang, for deretter å bli forsinket uten at en ny dato ble bestemt. Møtet klarte ikke å bli enige om hastigheten for å øke oljeproduksjonen i de kommende månedene, ettersom økende global etterspørsel har betydd at tilbudet strammes inn. Møtet har nådd en nåværende dødgang takket være De forente arabiske emirater, som blokkerte avtalen den 1. juli. Forsinkelsen har fått noen til å bekymre seg om dette kan bety slutten på OPEC+ -alliansen, og har ført råoljeprisene til sitt høyeste nivå siden oktober 2018, for deretter å synke i flere dager etterpå.

På det forrige OPEC-møtet, som ble avsluttet den 1. juni 2021, ble de deltagende landene enige i å øke oljeproduksjonen i juni og juli siden verden nå returnerer til en «ny normal» tilstand etter Covid-19 forstyrrelsene.

Medlemmene bekreftet at de fortsetter med avgjørelsen fra april 2021 ved å gradvis returnere til forsyningssifre på 2 millioner fat om dagen, fra mai 2021 til juli 2021. Dette reverserer bremsingen på oljeproduksjonen som ble bestemt i 2020 pga. redusert etterspørsel etter petroleum i løpet av pandemien.

Møtet bekreftet at alle medlemslandene i Declaration of Cooperation (DoC) samsvarer med 2 millioner fat om dagen. Det foreslo at land som ikke presterer, utnytter forlengelsen av kompensasjonsperioden til slutten av september 2021.

Hvilke land er medlemmer av OPEC?

Da OPEC ble grunnlagt i 1960 bestod den av fem opprinnelige medlemmer: Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela. Organisasjonen har siden det vokst til 13 medlemsland (juni 2020).

Hvert land forventes å sende én eller flere delegater til hvert møte, men det må være minst to tredjedeler til stede for at møtet skal være beslutningsdyktig. Hvis et lands delegasjon består av mer enn én person, må de utpeke en delegasjonsleder. Dette er vanligvis landets olje- eller energiminister.

Hvert land har én stemme, og landene må stemme enstemmig før eventuelle endringer i politikken kan iverksettes. Andre land kan delta på møtene som observatører, men de har ikke stemmerett.

Andre store oljeprodusenter - som Russland, Mexico og Kasakhstan - kan også delta på OPEC-møtene som observatører uten stemmerett for å koordinere produksjonsnivåene. Disse landene - spesielt Russland - kan ha en påvirkende effekt på utfallet til OPEC-møtene.

Land Årstall de ble medlem
Saudi-Arabia 1960
Iran 1960
Irak 1960
Venezuela 1960
Kuwait 1960
Libya 1962
De forente arabiske emirater 1967
Algeria 1969
Nigeria 1971
Gabon 1975
Angola 2007
Ekvatorial-Guinea 2017
Den demokratiske republikken Kongo 2018

Åpne en tradingkonto nå

Fyll inn et enkelt elektronisk skjema

Vi kommer til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din

Rask ID-bekreftelse

Med BankID går det raskt å bekrefte identiteten din

Gjør innskudd og start tradingen

Eller prøv plattformen vår ved å åpne en risikofri demokonto

Åpne en konto i dag

Fyll inn et enkelt elektronisk skjema

Vi kommer til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din.

Rask ID-bekreftelse

Med BankID går det raskt å bekrefte identiteten din

Gjør innskudd og start tradingen

Eller prøv plattformen vår ved å åpne en risikofri demokonto

Hva er et OPEC-møte?

OPEC-møtene (på engelsk OPEC meeting) forgår to ganger i halvåret der organisasjonen setter oljeproduksjonskvotene for hvert av de 14 medlemslandene. Disse kvotene er viktige fordi de påvirker den globale oljeforsyningen, og derfor også prisen.

Kanskje du også er interessert i...

Oppdag hav som driver oljeprisen

Vi tilbyr en rekke populære og nisjemarkeder

Gå long eller short på 16 000 globale aksjer, inkludert Apple og Facebook

1 OPEC, 2019