OPEC-møter

Les mer om møter og kunngjøringer fra OPEC (Organisasjonen av petroleumseksporterende land) – inkludert hvorfor de er viktige for tradere og hvordan de påvirker verdens oljepriser.

Hva er et OPEC-møte?

OPEC-møtet finner sted to ganger i året, hvori organisasjonen fastsetter oljeproduksjonskvoter for hvert av de 15 medlemslandene. Disse kvotene er viktige fordi de påvirker den globale oljeforsyningen og i sin tur prisen.

Hvorfor trade OPEC-møter hos IG?

 • Trade råvarer med marginkrav
  Trade CFDer for å få full eksponering med kun et mindre opprinnelig innskudd

 • Markeder
  Gå long eller short på US Crude, Brent Crude, Heating Oil, Natural Gas og No Lead Gasoline

 • Effektiv risikostyring
  Beskytt gevinstene dine og begrense tapene med vårt ut valg av verktøy

Når er neste OPEC kunngjøring?

Det neste OPEC-møtet vil bli avholdt 5. desemner 2019. Resultatet vil bli kunngjort på en pressekonferanse kl. 18.00 (norsk tid) på møtedagen.

Hvordan påvirker OPEC-møtet tradere?

Det er estimert at OPEC-medlemmene kontrollerer mer enn to trefjerdedeler av påviste råoljereserver1, og organisasjonen leverte i 2017 omkring 34 % av verdens olje2. Produksjonskvotene som fastsettes i OPEC-møtene kan ha sterk innvirkning på- og påvirke prisene på den globale oljeforsyningen. Kvotene som fastsettes kan også påvirke etterspørselen i andre energimarkeder, inkludert naturgass og fyringsolje.

Dette gjør at OPEC-møtene er viktige datoer for noen tradere.

Markeder

Instrumenter Selg Kjøp Endring
Oil - US Crude
liveprices.javascriptrequired
-
-
Oil - Brent Crude
-
-
-
Natural Gas
-
-
-
Heating Oil
-
-
-
No Lead Gasoline
-
-
-
London Gas Oil
-
-
-

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende.

Hvordan endrer OPEC oljeprisen?

OPEC tar sikte på å endre oljeprisen ved å justere leveransevolumet. Hvis medlemmene ønsker å øke prisen på olje, kan de justere produksjonskvotene sine nedover for å begrense tilbudet. Hvis de derimot ønsker å redusere prisen på olje, kan de justere produksjonskvotene sine oppover for å øke tilbudet. Forutsatt at etterspørselen forblir konstant, vil prisen på olje bevege seg i ønsket retning.

Andre store produsenter - som Russland, Meksiko og Kasakhstan - deltar også noen ganger på OPEC-møter som observatører uten stemmerett for å koordinere produksjonsnivåer. I januar 2017 ble for eksempel flere ikke-medlemmer enige om å samarbeide med OPEC for å redusere oljeproduksjonen, med ytterligere kutt bestemt i desember 2018, og utvidet i juli 2019.

Imidlertid har OPECs evne til å regulere oljeprisen blitt mindre i dette tiåret på grunn av forskyvninger i tilbud og etterspørsel på verdensbasis. USA har økt sin innenlands produksjon av skiferolje, noe som har redusert behovet for OPEC-produsert olje. Dette har presset de globale prisene nedover, selv om det kinesiske forbruket har eksplodert. Det har likevel vært sporadiske, kortsiktige pristopper som et resultat av globale kriser (f.eks. den arabiske våren i 2011), siden usikkerheten rundt fremtidig forsyning tvinger fram oppsving i etterspørselen.

Tradere ønsker kanskje derfor å vurdere andre økonomiske data og nyhetskilder (i tillegg til de siste OPEC-kvotene) før de spekulerer i oljepriser.

Finn ut mer om hva som påvirker oljeprisen.

Hvorfor blir OPEC-landene enige om oljekvoter?

OPECs oppgitte mål er å ‘koordinere og forene oljepolitikken blant sine medlemsland og sikre at oljemarkedene stabiliseres for å sikre en effektiv, økonomisk og regelmessig oljetilførsel til forbrukere, en sikker inntekt til produsenter og en grei kapitalavkastning for de som investerer i oljeindustrien.’

Selv om OPECs formålsparagraf kanskje høres nobel ut, er det i virkeligheten et kartell. Det arbeider for å fastsette priser, maksimere fortjeneste og begrense konkurranse mellom medlemmene. Det har ofte blitt beskyldt for konkurransehemmende aktiviteter, inkludert profittvirksomhet, ved å begrense tilførselen og med vilje forårsake oljeoverskudd for å prøve å drive ned prisene og ruinere konkurrenter (som amerikanske skiferoljeprodusenter).

Politikk er også noen ganger involvert. I 1973 stemte for eksempel medlemmene for å begrense tilførselen til destinasjonsland de følte støttet Israel under Yom Kippur-krigen. De globale prisene gikk fra 3 $ per fat i oktober 1973 til 12 $ per fat i løpet av mars 1974.

Imidlertid kan OPEC-møter ende i en fastlåst situasjon hvis medlemmene ikke er i stand til å bli enstemmig enige om nye produksjonsvolumer. Det er ikke så lett å bli enige, siden medlemslandene generelt ønsker å maksimere sine egne produksjonsnivåer, og begrense andre lands nivåer, for å dra nytte av best mulig priser og volumer. Dette problemet blir noen ganger forverret av utenomliggende politiske spenninger mellom landene. Friksjon mellom medlemmer kan også oppstå hvis et land har overskredet tidligere avtalte kvoter, siden dette kan redusere prisene som oppnås av gruppen som helhet.

Format og datoer på OPEC-møter

OPEC-konferansen møtes to ganger i året i organisasjonens hovedkvarter i Wien – kjent som sekretariatbygningen – for vanlige møter. Ekstraordinære møter kan også planlegges, men bare hvis det er ønsket av et medlemsland og godkjent av et flertall av OPEC-medlemmene.

Avgjørelser annonseres i en pressekonferanse på møtedagen, der de fleste avgjørelser trer i kraft 30 dager senere (unntatt hvis en annen dato er avtalt eller et medlem legger ned veto før avgjørelsen iverksettes)

OPEC publiserer også månedlige og årlige oljemarkedsrapporter, så vel som en årlig fremtidsrapport om olje som vurderer de langsiktige oljeutsiktene.

OPEC-kalender 2019

Event Dato Hendelse
177. OPEC meeting 5. desember 2019 Pressekonferanse, kl. 18 (norsk tid)

Hva skjedde på det siste OPEC-møtet?

På det siste OPEC-møtet ble det enighet om at tilbudsrestriksjonene vil bli utvidet med ni måneder som starter i juli 2019 og frem til mars 2020. Gruppen og deres samarbeidspartnere har bestemt å kutte produksjonen med 1,2 millioner tønner per dag.

Tilbudskuttene er et svar på fallede oljepriser som tildels er et resultat av USAs skifer produksjon. Ved å redusere produksjonen for de neste ni månedene håper OPEC å stabilisere oljeprisen på de globale markedene.

Hvilke land er medlemmer av OPEC?

Da OPEC ble grunnlagt i 1960 bestod den av fem opprinnelige medlemmer: Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela. Siden da har organisasjonen vokst til 14 medlemsland.

Hvert land forventes å sende én eller flere delegater til hvert møte, men det må være minst to tredjedeler til stede for at møtet skal være beslutningsdyktig. Hvis et lands delegasjon består av mer enn én person, må de utpeke en delegasjonsleder. Dette er vanligvis landets olje- eller energiminister.

Hvert land har én stemme, og landene må stemme enstemmig før eventuelle endringer i politikken kan iverksettes. Andre land kan delta på møter som observatører hvis konferansen tillater det, men de har ikke stemmerett.

Land Årstall de ble medlem
Saudi-Arabia 1960
Iran 1960
Iraq 1960
Venezuela 1960
Kuwait 1960
Libya 1962
Forente Arabisk Emirater 1967
Algerie 1969
Nigeria 1971
Ecuador 1973
Gabon 1975
Angola 2007
Ekvadorial-Guinea 2017
Republikken Kongo 2018

Åpne en tradingkonto nå

Rask execution på et stort antall markeder

Få tilgang til mer enn 16 000 globale instrumenter, med en pålitelig execution

Rask execution på et stort antall markeder

Få tilgang til mer enn 16 000 globale instrumenter, med en pålitelig execution

Det er enkelt å handle, uansett hvor du befinner deg

Trade på farten med vår skreddersydde, prisvinnende plattform

Det er enkelt å handle, uansett hvor du befinner deg

Trade på farten med vår skreddersydde, prisvinnende plattform

Føl deg trygg med en pålitelig leverandør

Med 45 års erfaring er vi stolte over å tilby en markedsledende service

Føl deg trygg med en pålitelig leverandør

Med 45 års erfaring er vi stolte over å tilby en markedsledende service

Kanskje du også er interessert i...

 • Oljetrading

  Oppdag hva som driver oljeprisen

 • Råvaretrading

  Vi tilbyr en rekke populære og nisjemarkeder

 • Indekstrading

  Gå long eller short på 8 000 globale aksjer, inkludert Apple og Facebook

1 OPEC, 2018
2 OPEC, 2017

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.