CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vilka är de största börserna i världen?

Det finns 60 större börser runt om i världen av olika storlek och med varierande handelsvolym – från New York-börsen till små lokala börser. Här tar vi en titt på de största börserna i världen utifrån marknadsvärde.

Vad är en börs?

En börs är en marknad för köp och försäljning av aktier, obligationer och värdepapper. Börser kan användas som ett mått på det ekonomiska välståndet i ett visst land och också vara en viktig indikator för världens ekonomiska styrka. Det beror på att finansmarknadens tillväxt går hand i hand med högre levnadsstandard och anställningssiffror.

Förr i tiden utgjordes börserna av fysiska byggnader, men i och med att handeln numera sker elektroniskt har många börser stängt sina tradinggolv och gått över till onlineplattformar. Institutionerna lever dock kvar och några av dem är idag större än någonsin, med marknadsvärden på flera biljoner dollar.

De tio största börserna i världen

Vi tar en titt på de tio största börserna i världen baserat på deras marknadsvärden i mars 2018 (som alla har justerats till den amerikanska dollarn1). Dessa är:

 1. New York-börsen
 2. NASDAQ
 3. Tokyobörsen
 4. Shanghaibörsen
 5. Hongkongbörsen
 6. Londonbörsen
 7. Euronext
 8. Shenzhenbörsen
 9. Torontobörsen
 10. Frankfurtbörsen (Deutsche Börse)

New York-börsen

New York-börsen (New York Stock Exchange – NYSE) ligger på Wall Street i New York. Den grundades 1817, men antog inte namnet NYSE förrän 1963. Vägen till toppen har varit turbulent för NYSE, som bland annat har skakats av händelser som Wall Street-kraschen 1929 och Black Tuesday 1987. Trots det har börsen behållit sin ställning som världens största aktiebörs genom marknadsvärde, ända sedan andra världskriget då den gick om Londonbörsen. 2012 togs NYSE över av Intercontinental Exchange, en amerikansk finansgrupp inom terminshandel.

I mars 2018 uppgick New York-börsens värde till 23,12 biljoner USD, vilket motsvarar nära 40 % av världens samlade börsvärde. Det finns över 2 400 företag noterade på NYSE inom vitt skilda sektorer som finans, hälso- och sjukvård, konsumentvaror och energi. Bland de mest kända företagen finns Exxon Mobil Corp (XOM), Citigroup Inc (C) och Pfizer Inc (GE). Indexet som oftast används för att mäta värdet på NYSE är Dow Jones, men komponenter kan även listas på NASDAQ.

NASDAQ

NASDAQ-börsen ligger också i New York, på berömda Time Square. NASDAQ står för ”National Association of Securities Dealers Automated Quotations” och grundades av en grupp lokala aktiemäklare 1971. Det ovanliga med NASDAQ är att den aldrig har handlats med utrop. Istället har man alltid använt ett dator- och telefonbaserat handelssystem, vilket gör NASDAQ till världens första elektroniska börs.

NASDAQ:s marknadsvärde uppgick till 10,93 biljoner USD i mars 2018, och den är därmed världens näst största börs. Dock har NASDAQ det högsta marknadsvärdet för teknologiaktier – bland börsens toppnoterade företag finns Apple (APPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) och Tesla (TSLA). Indexet som används för att mäta börsens resultat kallas för Nasdaq 100.

Tokyobörsen

Tokyobörsen (TSE) grundades 1878 och är Japans största börs. TSE fick problem efter andra världskriget – och stängdes till och med tillfälligt mellan augusti 1945 och april 1949 – på grund av landets inblandning i kriget. Börsen döptes om 1949 och går numera oftast under namnet på ägaren, Japan Exchange Group. Koncernen bildades 2013 genom en sammanslagning av Osaka-börsen och TSE. Nuförtiden samarbetar Tokyobörsen med andra börser runt om i världen, däribland Londonbörsen.

Idag finns över 3 575 företag noterade på Tokyobörsen, vars totala börsvärde i mars 2018 uppgick till 6,22 biljoner USD. Jämförelseindexet för Tokyobörsen är Nikkei 225, som inkluderar TSE:s toppnoterade företag, däribland Honda Motor Co, Toyota Motor Corp och Sony Corp.

Shanghaibörsen

Shanghaibörsen (SSE) är en av tre oberoende aktiebörser i Kina – de andra två är Shenzhen och Hongkong som också finns med på den här listan. Trots att den inte grundades förrän 1990 är Shanghaibörsen idag världens fjärde största börs. Börsens rötter går faktiskt ända tillbaka till 1866, men verksamheten upphörde tillfälligt 1949 i samband med den kinesiska revolutionen.

Varje aktie som är noterad på SSE har A-aktier som prissätts i den lokala valutan yuan och B-aktier som kvoteras i amerikanska dollar. A-aktierna är enbart för inhemska investerare samt investerare som kvalificerar sig för det utländska investeringssystemet, medan B-aktier kan handlas av både inhemska och utländska investerare.

I mars 2018 var Shanghai-börsens marknadsvärde 5,01 biljoner USD. Traders kan följa utvecklingen för bolagen på Shanghaibörsen med hjälp av indexet SSE Composite, även kallat Shanghai Composite. Där ingår de största aktierna på Shanghaibörsen, som PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China samt Agricultural Bank of China.

Hongkongbörsen

Hongkongbörsen (SEHK) grundades 1891 av Stockbrokers Association i Hongkong och fick sitt nuvarande namn, Hong Kong Stock Exchange, 1914. SEHK är en av de tre börserna i Kina, men det fysiska handelsgolvet stängdes 2017 när man gick över till elektronisk handel.

Hongkongbörsen är den tredje största börsen i Asien och den femte största i världen. I mars 2018 uppgick marknadsvärdet till 4,46 biljoner USD. Handeln sker i Hongkongdollar (HKD) eftersom merparten av de noterade företagen är baserade i Hongkong. Det finns 1 955 företag noterade på Hongkongbörsen och en stor andel av börsvärdet kommer från de 20 största aktierna, däribland AIA, Tencent Holdings och HSBC Holdings.

Londonbörsen

Londonbörsen (London Stock Exchange – LSE) grundades 1801. Historien sträcker sig dock tillbaka ända till 1698, när LSE inte var mer än en tidsskriftspublikation med marknadspriser som gavs ut två gånger i veckan. Det gör den till en av världens äldsta börser. LSE var faktiskt den största börsen i världen fram till slutet på andra världskriget när NYSE tog över förstaplatsen. Idag är LSE den sjätte största börsen i världen och den största börsen i Europa.

LSE ägs av London Stock Exchange Group som bildades 2007 när LSE gick samman med Borsa Italiana. Det är den mest internationella börsen, med över 3 000 företag i 70 olika länder.

Marknadsvärdet på LSE uppgick till 4,38 biljoner USD i mars 2018. Traders kan följa Londonbörsens utveckling och marknadsvärde med hjälp av Financial Times Stock Exchange Index 100 Share Index, eller FTSE 100. Indexet består av Londonbörsens topp 100-bolag, bland annat Barclays, BP och GlaxoSmithKline. Det finns även andra index som kan användas för att spåra LSE-noterade företag, exempelvis FTSE 250, FTSE Small Cap och FTSE All-Share.

Euronext-börsen

Euronext-börsen är baserad i Amsterdam i Nederländerna, men är en paneuropeisk börs med verksamhet i Nederländerna, Portugal, Belgien, Frankrike, Irland och Storbritannien. Den grundades 2000 för att representera Europas ekonomi som helhet, och har därför euron som valuta.

2007 gick Euronext samman med NYSE Group och bildade NYSE Euronext. 2013 tog Intercontinental Exchange över börsen helt och i juni 2014 börsnoterade man sedan Euronext för att göra den till en självständig enhet igen.

Euronext är världens sjunde största börs, med ett marknadsvärde på 4,36 biljoner USD. Eftersom börsen omfattar flera länder finns det 1 300 noterade bolag och 30 aktieindex som kan användas för att spåra dess prestanda. Det dominerande aktieindexet för Euronext-noterade bolag är dock Euronext 100, som består av de största och mest likvida Euronext-aktierna, däribland AXA, Christian Dior och Renault.

Shenzhenbörsen

Shenzhenbörsen (SZSE) är den tredje börsen i Kina. Den grundades 1987, men var inte formellt verksam förrän 1990. SZSE är ett självreglerande organ som övervakas av China Securities Regulatory Commission (CSRC).

I mars 2018 hade Shenzhenbörsen ett marknadsvärde på 3,49 biljoner USD och var därmed den åttonde största börsen i världen.

Aktierna handlas i kinesiska yuan eftersom de noterade bolagen i huvudsak är baserade i Kina. Shenzhenbörsen innefattar också SME-börsen, som lanserades 2004 för företag inom tillverkningssektorn. 2009 tillkom även ChiNext-börsen som en motsvarighet till Nasdaq med fokus på startup-bolag inom teknologisektorn.

Torontobörsen

Torontobörsen (TSX) grundades 1852 och är Kanadas största börs med över 1 500 noterade bolag. 2009 slogs TSX samman med Montrealbörsen och moderbolaget bytte namn från TSX Group till TMX Group. 2011 pågick diskussioner mellan TMX Group och Londonbörsen om en eventuell sammanslagning, men planerna misslyckades eftersom de inte godkändes av aktieägarna.

TSX är den tredje största börsen i Nordamerika mätt i marknadsvärde och den nionde största i världen. I mars 2018 var Torontobörsen värd 2,29 biljoner USD. Några av de mest framstående bolagen som är noterade på Torontobörsen är Royal Bank of Canada och Suncor Energy Inc. Topp 100-bolagen på TSX kan spåras med hjälp av S&P/TSX Composite Index, som står för cirka 70 % av Torontobörsens värde.

Frankfurtbörsen

Frankfurtbörsen (FWB) grundades 1585 i syfte att fixera valutakurser, men kom under de följande århundradena att anses som en av världens första börser, jämte börserna i London och Paris. Det var inte förrän efter andra världskrigets slut som Frankfurtbörsen officiellt utsågs till Tysklands ledande börs.

1993 övergick ägandet av Frankfurtbörsen till bolaget Deutsche Bӧrse AG, som också förhandlade om att ta över Londonbörsen. Förhandlingarna lades ner 2005.

Marknadsvärdet på Frankfurtbörsen var 2,22 biljoner USD i mars 2018, vilket gör den till världens tionde största börs. De flesta bolag som är noterade på Frankfurtbörsen är baserade i Tyskland och andra länder som handlar med euron. Det primära indexet för att följa utvecklingen på Frankfurtbörsen är Tyskland30 (DAX) – ett blue-chip-aktieindex med de 30 största bolagen på FWB, däribland Adidas, BMW och E.ON.

Handla på börsen

Det går inte att handla direkt på priset på en börs, men du kan få exponering mot de övergripande resultaten för företag på de största börserna genom att handla de aktieindex som nämns i den här artikeln.

Alternativt kan du handla eller investera i aktier från enskilda företag på börserna, eller en börshandlad fond (ETF) som följer utvecklingen för en aktiekorg.

För att få exponering mot börser kan du:

 1. Börja handla index och aktier via CFDs genom att öppna ett riktigt konto hos IG
 2. Öka ditt självförtroende som trader i en riskfri miljö genom att öppna ett demokonto

Om du inte känner dig redo att börja handla ännu kan du lära dig mer om de finansiella marknaderna i våra onlinekurser på IG Academy.

1 https://www.stockmarketclock.com/exchanges

Publicerad : 2020-03-09T11:15:41+0000


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.