Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Value at risk (VaR) definition

Vad är value at risk (VaR)?

Value at risk är ett mått på den finansiella risknivån för ett företag, en investeringsportfölj eller en öppen position över en viss tidsperiod. VaR uppskattar den potentiella risken för förlust samt sannolikheten för att förlusten inträffar.

Lär dig hantera risk

Ta del av våra verktyg och utbildningsresurser för att ta kontroll över din risk.

VaR – exempel

VaR-värdet för en position beräknas genom att man utvärderar omfattningen av den potentiella förlusten, sannolikheten för förlusten samt tidsramen för när förlusten kan tänkas inträffa.

Värdet anges normalt som ett procenttal inom en viss tidsram. Till exempel kan man säga att en tillgång har ett 2-procentigt VaR för en vecka på 1 procent. Det betyder att det finns 2 procents risk för att tillgången minskar med 1 procent i värde under en vecka.

VaR kan också anges med ett numeriskt värde. Om en portfölj exempelvis har ett 5-procentigt VaR för en dag på 1 000 GBP är det 5 procents risk att portföljen minskar med 1 000 GBP i värde på en dag.

Value at risk (VaR) – fördelar och nackdelar

VaR – fördelar

En av de främsta fördelarna med VaR-måttet är att det är enkelt att förstå och använda i analyser. Därför används det ofta av investerare eller bolag som vill beräkna sina potentiella förluster.

Måttet kan också vara till hjälp för traders som vill kontrollera sin marknadsexponering. Vanligtvis används marknadsvolatilitet som ett mått på risk, men det är inte alltid så användbart för traders eftersom volatilitet kan skapa olika möjligheter att gå lång eller kort. Här visar istället VaR hur stora oddsen är att förlora pengar, vilket kan vara till hjälp när man utformar en riskhanteringsstrategi.

VaR – nackdelar

Det saknas en standardiserad process för insamlingen av de data som behövs för att beräkna VaR, vilket innebär att olika VaR-metoder kan leda till olika resultat.

Det är viktigt att traders förstår att VaR inte på något sätt visar den största potentiella förlusten, utan helt enkelt sannolikheten för att en förlust kommer att inträffa. Den faktiska risken för en portfölj kan vara högre än VaR-värdet och det är därför som VaR bara bör utgöra en liten del av en riskhanteringsstrategi.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.