Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Exponering på finansområdet Definition

Vad är exponering?

Exponering är en generell term som kan hänvisa antingen till det totala marknadsvärdet för en position, den totala potentiella risken vid någon tidpunkt eller del av en fond som investeras i en viss marknad eller tillgång.

Det finns två typer av exponering: finansiell exponering och marknadsexponering.

Förklaring av finansiell exponering

Finansiell exponering är kapitalet som du kan förlora när du investerar i en tillgång, även kallat risk. När du investerar är finansiell exponering begränsad till det belopp du lägger ut för att öppna en position – till exempel, om du investerar i aktier som blir helt värdelösa, så förlorar du bara det belopp du betalade. Men om du handlar med hävstång, ökar din exponering eftersom ditt kapital blir större än den ursprungliga kapitalinsatsen, även kallad ditt säkerhetskrav (insättning). I de fallen kan vinst och förlust bli större.

Förklaring av marknadsexponering

Marknadsexponering beskriver den andel av en fond eller en portfölj som investerats i en viss sektor eller tillgång. I normala fall består en investerares eller en traders portfölj av olika tillgångsklasser, som råvaror, aktier och valuta. Det är möjligt för en position att vara exponerad mot flera marknader.

Om du till exempel har aktier i ett företag som producerar kaffe skulle du inte bara vara exponerad mot aktiemarknaden, utan även mot råvarumarknaden och potentiellt även mot valutamarknaden om företaget är internationellt.

Exempel på exponering

Exempel på finansiell exponering

Om du investerar till ett värde av 500 USD i Apple-aktier förlorar du hela värdet av aktierna i det fall de blir helt värdelösa. Din finansiella exponering är därför lika med 500 USD.

Om du väljer att handla med hävstång skulle din finansiella exponering bero på ditt säkerhetskrav och på det totala värdet för affären. Om säkerhetskravet är 20 % blir din riskexponering 80 % utöver beloppet som du är tvungen att sätta in. Det betyder att om du öppnar en position och betalar ett säkerhetskrav på 200 USD är din riskexponering lika med 1 000 USD.

Exempel på marknadsexponering

Låt oss säga att det totala värdet för din portfölj är 10 000 USD. Om du har 3 000 USD investerat i guld, har du 30 % marknadsexponering mot guld. Och om du har 1 500 USD investerade i vete, är din marknadsexponering 15 % och så vidare.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.