Skuldsättningsgrad definition

Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett mått som används av investerare för att utvärdera ett företags finansiella risk. Med risk syftar man här på den andel av företagets tillgångar som finansieras med kreditlån – eller skuld – jämfört med den andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital.

Skuldsättningsgraden anges vanligtvis som en procentsats. En hög skuldsättningsgrad ligger någonstans över 50 procent medan en låg skuldsättningsgrad ligger under 25 procent. Den optimala skuldsättningsgraden anses ligga på mellan 25 och 50 procent.

Lär dig handla aktier

Läs mer om aktiehandel, hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Ett företag med hög skuldsättningsgrad har en tendens att betala verksamhetsutgifter med lånat kapital, vilket kan medföra en ökad riskexponering för företaget vid en eventuell lågkonjunktur eller räntehöjning. Detta kan leda till ekonomiska svårigheter eller till och med konkurs. Det finns dock ett par olika sätt för ett företag att betala av sina skulder och sänka sin skuldsättningsgrad, till exempel:

  • Använda en lämplig strategi för att öka sina intäkter
  • Sälja fler aktier till allmänheten för att öka det egna kapitalet
  • Minska verksamhetsutgifterna

Ett företag med låg skuldsättningsgrad är i allmänhet mer försiktigt med sina utgifter, eller så tillhör det en konjunkturkänslig bransch och försöker därför begränsa sitt låntagande. Företaget använder ofta eget kapital för att betala för större utgifter. Det egna kapitalet beräknas som företagets totala tillgångar minus de totala skulderna.

Beräkning av skuldsättningsgrad – exempel

Det vanligaste sättet att räkna ut skuldsättningsgraden är genom att dela företagets skulder med dess kapital.

Om ett företag exempelvis har 2 miljarder USD i skulder och 1 miljard USD i eget kapital är företagets skuldsättningsgrad 2, eller 200 procent. För varje 1 USD eget kapital har alltså företaget 2 USD i skuld.

Skuldsättningsgrad – fördelar och nackdelar

Fördelar med skuldsättningsgraden

Skuldsättningsgraden är ett användbart nyckeltal för finansiella långivare eftersom det kan hjälpa dem att utvärdera risken. Ju högre skulder ett företag har, desto större är risken för ekonomiska problem eller till och med konkurs.

Skuldsättningsgraden är också ett praktiskt sätt för företaget själv att hantera sina skuldnivåer, förutse framtida likviditet och övervaka sin risk.

Nackdelar med skuldsättningsgraden

Att utvärdera ett företags finansiella struktur baserat på dess skuldsättningsgrad har sina begränsningar. Även om skuldsättningsgraden skulle visa på en riskabel finansiell struktur betyder det inte nödvändigtvis att företaget befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Nyckeltalet ger viss insyn i företagets finanser, men det bör alltid jämföras med företagets tidigare, samt konkurrenternas, skuldsättningsgrader.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.