CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Skuldsättningsgrad definition

Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett mått som används av investerare för att utvärdera ett företags finansiella risk. Med risk syftar man här på den andel av ett företag som finansieras av skuld jämfört med den andel av tillgångarna som finansierats med kapital.

Lär dig handla aktier

Läs mer om aktiehandel, hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Skuldsättningsgrad – formel

Det vanligaste sättet att räkna ut skuldsättningsgraden är genom att dividera företagets skulder med aktieägarnas kapital, vilket beräknas som företagets totala tillgångar minus de totala skulderna.

Formen för skuldsättningsgraden:

Skuldsättningsgraden anges som en procentsats som visar hur stor del av företagets befintliga kapital som skulle krävas för att betala av dess skulder.

Beräkning av skuldsättningsgrad – exempel

Anta att ett företag har en skuld på totalt 2 miljarder dollar och att det för närvarande har 1 miljard dollar i aktieägarkapital. Skuldsättningsgraden är 2, eller 200 %. För varje dollar i aktieägarkapital har alltså företaget 2 dollar i skuld. Detta anses vara en extremt hög skuldsättningsgrad.

Vad är en bra eller dålig skuldsättningsgrad?

Huruvida en skuldsättningsgrad är bra eller dålig är relativt, eftersom det handlar om en jämförelse mellan ett specifikt företag och andra företag inom samma bransch. Det finns dock några grundläggande riktlinjer som kan användas för att identifiera en önskvärd eller icke-önskvärd skuldsättningsgrad:

  • En hög skuldsättningsgrad ligger någonstans över 50 %
  • En låg skuldsättningsgrad ligger någonstans under 25 %
  • En optimal skuldsättningsgrad ligger någonstans mellan 25 % och 50 %

Ett företag med hög skuldsättningsgrad har en tendens att betala verksamhetsutgifter med lånat kapital, vilket kan medföra en ökad riskexponering för företaget vid en eventuell lågkonjunktur eller räntehöjning. Detta kan leda till ekonomiska svårigheter eller till och med konkurs.

Ett företag med låg skuldsättningsgrad är i allmänhet mer försiktigt med sina utgifter eller så tillhör det en konjunkturkänslig bransch och försöker därför begränsa sitt låntagande. För att hålla en skuldsättningsgrad låg använder företag aktieägarkapital för att betala för större utgifter.

Hur kan ett företag minska sin skuldsättningsgrad?

Ett företag kan minska sin skuldsättningsgrad genom att betala av sina skulder. Det kan det göra på flera olika sätt, till exempel:

  • Sälja aktier. Om företaget gör fler aktier tillgängliga för allmänheten kan andelen aktieägarkapital ökas. Kapitalet kan sedan användas till att betala av företagets skulder.
  • Omvandla lån. Företag kan förhandla med sina långivare om att omvandla ett lån till aktier i företaget.
  • Minska verksamhetsutgifterna. Genom att identifiera ineffektiva processer och områden som kan förbättras, kan ett företag dra ner på utgifterna och istället använda kapitalet till att betala av sina skulder.
  • Öka intäkterna. Genom att ta fram en strategi som bidrar till att öka intäkterna kan företaget generera mer kapital som sedan kan användas till skuldbetalning.

Skuldsättningsgrad – fördelar och nackdelar

Fördelar med skuldsättningsgraden

Skuldsättningsgraden är ett användbart nyckeltal för finansiella långivare eftersom det kan hjälpa dem att utvärdera risken. Ju högre skulder ett företag har, desto större är risken för ekonomiska problem eller till och med konkurs.

Skuldsättningsgraden är också ett praktiskt sätt för företaget självt att hantera sina skuldnivåer, förutse framtida likviditet och övervaka sin risk.

Nackdelar med skuldsättningsgraden

Att utvärdera ett företags finansiella struktur baserat på dess skuldsättningsgrad har sina begränsningar. Även om skuldsättningsgraden skulle visa på en riskabel finansiell struktur betyder det inte nödvändigtvis att företaget befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Nyckeltalet ger viss insyn i företagets finanser, men det bör alltid jämföras med företagets tidigare, samt konkurrenternas, skuldsättningsgrader.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.