CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Säljoption definition

Vad är en säljoption?

En säljoption är ett kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att sälja en tillgång till ett visst pris på ett visst förfallodatum. Värdet på en säljoption stiger om marknadspriset på den underliggande tillgången sjunker.

Säljaren (utfärdaren) är skyldig att köpa den underliggande tillgången till det avtalade priset (lösenpriset) om optionen exekveras av köparen (innehavaren). Utfärdaren erhåller en premie som ersättning för den risk som är förknippad med skyldigheten att köpa.

Ta reda på hur du handlar optioner

Läs mer om optionshandel och hur du kommer igång.

Säljoption – exempel

Låt oss säga att du tror att företaget ABC:s aktiepris kommer att sjunka från nuvarande pris till 30 GBP. Du beslutar dig för att öppna en säljoption med ett lösenpris på 25 GBP. För aktieoptioner motsvarar ett kontrakt 100 aktier, men priset kvoteras vanligtvis för en aktie.

Optionshandel innefattar alltid en premie. Om premiekostnaden för den här optionen är 2,50 GBP per aktie blir din totala premiekostnad 250 GBP.

Om marknadspriset för ABC-aktien mycket riktigt sjunker till 20 GBP, kan du utöva din rätt att sälja aktien till det avtalade lösenpriset på 25 GBP per aktie.

Vinsten beräknar du genom att subtrahera marknadspriset från lösenpriset, vilket ger en vinst på 5 GBP per aktie. Eftersom en säljoption motsvaras av 100 aktier multiplicerar du vinsten per aktie med 100, vilket ger dig en bruttovinst på 500 GBP. Efter avdrag för premien på 250 GBP återstår 250 GBP i nettovinst.

Om marknaden istället rör sig emot dig kan du låta optionen löpa ut. Din maximala förlust uppgår i så fall till den ursprungliga premieavgiften på 250 GBP.

Säljoptioner – fördelar och nackdelar

Fördelar med säljoptioner

Säljoptioner ger dig möjlighet att satsa emot marknaden eftersom du inte blir ägare till tillgången utan istället spekulerar i tillgångens prisutveckling. Eftersom de kan användas för att gå kort i en marknad kan säljoptioner vara ett sätt att hedga andra positioner som du har öppna för att skydda dig mot en eventuell värdeminskning.

En stor fördel när du köper en säljoption är att förlusten i positionen begränsas till ditt totala satsade kapital.

Nackdelar med säljoptioner

Optioner tappar i värde över tid, vilket innebär att värdet på ett optionskontrakt minskar ju närmare förfallodagen det kommer.

Säljoptioner, eller optioner i allmänhet, är komplicerade och kan bli dyra för oerfarna traders som inte är medvetna om riskerna. Det är därför viktigt att lägga upp en strategi för riskhantering innan man börjar handla.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.