CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Orderbok definition

Vad är en orderbok?

En orderbok är ett elektroniskt eller manuellt register över ordrar som en börs använder för att utröna intresset för en viss säkerhet eller ett visst finansiellt instrument på marknaden. Aktier listas oftast utifrån volym och prisnivå.

Orderboken uppdateras i realtid och är en viktig indikator för marknadsdjup, dvs. antalet ordrar vid en given tidpunkt. Därför kallas den ibland också för en ”kontinuerlig bok”.

Orderboken kan även ge information om köpen och säljaren för varje enskild order. Dock väljer vissa aktörer att handla i så kallade ”dark pools”, alltså nätverk där ordrar hålls dolda från orderboken. Det gör det svårt att veta om positionerna har öppnats av enskilda traders eller institutioner.

Motsatsen till att handla i orderboken på en börs är att handla off- book, där de båda parterna själva avtalar ett pris. Redovisningsreglerna för off-book-handel är inte lika strikta som vid handel direkt i en orderbok och det finns också färre tidsbegränsningar.

Vad är syftet med en orderbok?

Orderboken hjälper traders att ta bättre beslut genom att de kan mäta marknadssentiment vid en viss tidpunkt.

Informationen i orderboken är inte lika relevant för buy-and-hold-investerare, då intradagsrörelser inte nämnvärt påverkar deras övergripande strategi. För kortsiktiga traders kan den ökade transparensen på de finansiella marknaderna göra det lättare att identifiera viktiga trender och balansen – eller obalansen – mellan köpare och säljare.

Orderboken kan ge en tydlig indikation på om marknaden är bullish eller bearish. Ett överflöd av säljordrar i förhållande till köpordrar skulle exempelvis kunna vara ett tecken på att säljtrycket håller på att pressa marknaden nedåt.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.