CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Nyemission definition

Vad är en nyemission?

En nyemission sker när ett bolag erbjuder sina befintliga aktieägare att köpa fler aktier i bolaget till ett lägre pris. Oftast gäller det lägre priset under en begränsad tid och återgår sedan till det normala.

Lär dig mer om att handla aktier

Upptäck hur du kan handla på stigande och fallande priser med aktie-CFDs.

Varför gör ett bolag en nyemission?

Syftet med en nyemission är att få in nytt kapital i bolaget. Om befintliga aktieägare beslutar sig för att köpa fler aktier kan bolaget använda kapitalet till att betala av skulder, köpa in tillgångar eller expandera sin verksamhet utan att behöva ta lån från banken.

Nyemission – exempel

Vi tänker oss att en investerare redan äger 100 aktier i bolaget XYZ och att det aktuella aktiepriset är 20 GBP. För att få in mer kapital meddelar XYZ att man tänker genomföra en nyemission för befintliga investerare med ett aktiepris på 15 GBP som gäller under 30 dagar.

Bolaget ställer också upp ett villkor med förhållandet 5:10. Det innebär att en befintlig investerare kan köpa 5 aktier till det lägre priset per 10 aktier som han eller hon redan äger. Investeraren kan alltså köpa ytterligare 50 aktier för 750 GBP – en rabatt motsvarande 250 GBP.

Nyemission – fördelar och nackdelar

Nyemission – fördelar

En nyemission ger befintliga aktieägare möjlighet att utöka sina andelar i bolaget till en lägre kostnad. De får därmed större exponering mot företagets aktie, vilket kan vara bra eller dåligt beroende på företagets resultaträkning

Hur många nya aktier en investerare kan köpa beror på det aktuella innehavet, men förhållandet är oftast proportionerligt, dvs. att större aktieägare kan köpa fler aktier än mindre aktieägare.

En nyemission är också en chans för enskilda personer att skydda sina investeringar från den utspädning som uppstår när företaget emitterar fler aktier. En utspädning kan ske om befintliga aktieägare säljer vidare sina nya aktier till andra traders, även om denna rätt inte alltid ges vid en nyemission.

Nyemission – nackdelar

Om de nyemitterade aktierna säljs på den öppna marknaden kan värdet på dem spädas ut till följd av den ökade tillgången på marknaden.

Nyemissioner kan också vara riskabla om befintliga aktieägare inte vill köpa fler aktier i ett bolag med avtagande tillväxt. Marknaden kan tolka en nyemission som ett tecken på att bolaget har svårigheter. Det kan gå så långt att investerarna beslutar sig för att sälja sina aktier, vilket får priset att falla. Med fler aktier i omlopp efter nyemissionen kan detta få en mycket negativ inverkan på bolagets marknadsvärde.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.